Prasa Dzielnicowa Trójmiasta

drogi
Mniej wypadków ogółem oraz liczby osób, które zostały w nich ranne – w obu przypadkach o ponad 20%. Mniej o ponad połowę ofiar śmiertelnych wypadków oraz po raz pierwszy w historii - jednocyfrowa wartość tego wskaźnika dla dróg będących w administracji Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku. Najlepszymi od dziesięcioleci wynikami zakończył się rok 2015 na gdańskich drogach.
- Twarde dane potwierdzają skuteczność rozpoczętego w 2010 roku kompleksowego programu uspokajania ruchu w mieście – podsumowuje ostatnie lata na gdańskich drogach zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej Piotr Grzelak. - Pięć lat temu, w momencie rozpoczynania Programu Uspakajania Ruchu, na ulicach Gdańska średnioroczna liczba wypadków wynosiła 628, ginęło w nich średnio 27 osób, a 762 zostawały ranne. Pierwsze, pilotażowe wdrożenia nowych rozwiązań (czyli stref Tempo 30 oraz stref skrzyżowań równorzędnych) na Głównym i Starym Mieście oraz Wzgórzu Mickiewicza wzbudziły duże kontrowersje zarówno wśród mieszkańców, jak również osób zajmujących się na co dzień tą problematyką. Tym niemniej m.in. dzięki wsparciu gdańskiej Policji, która pozytywnie podeszła do pomysłu systemowych działań mających kształtować bezpieczną infrastrukturę drogową zaczęto wdrażać je w skali całego miasta. I dziś sami mieszkańcy zwracają się z prośbą o zastosowanie tych sprawdzonych i skutecznych rozwiązań - dodaje Piotr Grzelak.
- Wprowadzone rozwiązania wyznaczyły nowy kurs w kształtowaniu bezpiecznej przestrzeni ulicznej. Strefy TEMPO 30 oraz skrzyżowania równorzędne zaczęły być powszechnym rozwiązaniem na wszystkich ulicach w obszarach mieszkaniowych, gdzie ruch pieszy stanowi bardzo duży, a często dominujący sposób przemieszczania się jego uczestników. Dziś można dostrzec już znaczące efekty tej strategii. Rok 2015 był najbezpieczniejszym w ostatnich dziesięcioleciach. Co więcej był to kolejny rok, w którym spadała liczba wypadków pokazując niezwykle pozytywny trend poprawy wskaźników bezpieczeństwa ruchu drogowego – mówi Agata Lewandowska, sekretarz Miejskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Gdańsku.
- W stosunku do roku z największą liczbą wypadków tj. 2012 - ich liczba obecnie spadła aż o 24%, a w stosunku do danych bazowych czyli średniorocznej z lat 2001-2010 o 20%. Podobne efekty przyniosło wdrażanie strategii bezpieczeństwa ruchu drogowego w kwestii ofiar wypadków. Tu liczba rannych w stosunku do roku 2012 spadła o ponad 28%, a w stosunku do okresu bazowego o ponad 21%. W kwestii ofiar śmiertelnych statystyka wskazuje na aż 52% poprawę! Co więcej warto zaznaczyć, że na drogach administrowanych przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku po raz pierwszy w historii liczba zgonów będących następstwem wypadku drogowego zamknęła się wartością jednocyfrową i wyniosła 9 – podsumowuje zastępca prezydenta.
Jak dodaje Piotr Grzelak - działania związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego w Gdańsku to szereg interdyscyplinarnych działań. Tylko w 2015 roku strefą TEMPO 30 objęto 44 km gdańskich ulic i obecnie ulice znajdujące się w tego typu strefach stanowią już 49,5% wszystkich dróg publicznych na terenie Gdańska. Zbudowano też w 79 lokalizacjach elementy fizycznego uspokojenia ruchu (azyle dla pieszych, mini ronda, progi zwalniające, wyniesione przejścia czy skrzyżowania, szykany wymuszające zmianę toru ruchu.
- Ciągle polepszające się statystyki i związana z tym poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego jest możliwa nie tylko dzięki przebudowom dróg i ich otoczenia. Pomaga w tym również współpraca ze służbami – Policją i Strażą Miejską oraz programy profilaktyczne, edukacyjne (np. Autochodzik), ratownicze, a także współpraca wszystkich służb w ramach Miejskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – podkreśla jej sekretarz Agata Lewandowska.
Gdańsk wypada bardzo dobrze w statystykach na tle całego województwa. Mimo, iż w innych miastach widać również ciągły spadek ilości wypadków i ich ofiar, to jednak dynamikę tego zjawiska w Gdańsku należy ocenić bardzo wysoko. W tym mieście najszybciej przybywa samochodów, najszybciej rozwija się sieć dróg, odwiedza je najwięcej turystów w regionie. Te wszystkie czynniki pozwalają stwierdzić, ze Gdańsk jest zdecydowanym liderem w pracy nad zwiększeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego – podsumowuje podkomisarz Joanna Skrent z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

(TG)
skwer
Czy uda się jeszcze odtworzyć fontannę? Fot. t

Zaniedbany skwer na starym Chełmie doczekał się odnowy. Inwestycję z własnego budżetu sfinansowała rada dzielnicy przy niewielkim wsparciu Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. Skwer znajduje się w rejonie ulic: Odrzańskiej, Buczka oraz Wronki.
Jeszcze niedawno skwer był częściowo przeznaczony pod zabudowę, ale na wniosek Rady Dzielnicy Chełm miejscy radni zgodzili się zmienić plan zagospodarowania i nadać mu funkcję terenów zieleni urządzonej.
Niegdyś stał tutaj dom kultury. Miasto chciało przeznaczyć ten teren dla ośrodka zdrowia, ale inwestor się wycofał. Dlatego Rada Dzielnicy Chełm zaczęła się starać o zmianę planu zagospodarowania, a następnie przeznaczyła środki finansowe na elementy wyposażenia skweru.
W tym roku za kwotę ok. 144 tys. zł, czyli blisko 75 proc. budżetu rocznego Rady Dzielnicy Chełm, wykonano nowe alejki spacerowe oraz ustawiono ławki. Inwestycję wspomogła Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, która wyłożyła ok. 20 tys. zł na oświetlenie. Zagospodarowanie nie jest jednak kompletne. Niewielki budżet rady dzielnicy nie pozwolił na sfinansowanie przewidzianej w projekcie ozdobnej zieleni (szacunkowy koszt ok. 134 tys. zł) oraz większej liczby latarni.
W poprzednim roku z własnego budżetu rada sfinansowała fragment skweru położony najbliżej ul. Odrzańskiej . Za 50 tys. zł ustawiono elementy placu zabaw, siłowni pod chmurką oraz kilka ławek i stojaki rowerowe. Obszar ten także zyskał oświetlenie.
Brakuje jeszcze chodnika w śladzie wydeptanej ścieżki w poprzek skweru. Inwestycja ta musi poczekać na realizację, a przede wszystkim na znalezienie finansowania. Największym marzeniem Rady Chełmu jest jednak odtworzenie fontanny, której relikty można jeszcze znaleźć na skwerze. Ale ta inwestycja wydaje się być całkowicie nieosiągalna dla budżetu Rady Dzielnicy, ponieważ jej szacunkowy koszt to pół miliona złotych.
(g)
ferie
Basen za zeta atrakcją ferii… Fot. t

Półkolonie w szkołach, zajęcia sportowe, plastyczne, teatralne, komputerowe, warsztaty muzyczne, pływanie za złotówkę, a nawet zimowa szkoła ratownictwa, nurkowanie i podwodny hokej! To tylko niektóre z atrakcji przygotowanych przez Gdańsk dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych 2016 roku. W województwie pomorskim ferie zimowe rozpoczną się w tym roku 15 lutego.
Wszystkie zajęcia są dostępne dla dzieci i młodzieży szkolnej w wieku do 16 lat (Szkoły Podstawowe i Gimnazja). Są bezpłatne, z wyjątkiem zajęć na pływalni (wejście: 1 PLN). Warunkiem uczestnictwa we wszystkich wymienionych poniżej zajęciach jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych (dostępne na stronie mosirgdansk.pl) lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w zajęciach.
"Basen za zeta" należy do najpopularniejszych punktów programu ferii z MOSiR w Gdańsku. Co roku cieszy się olbrzymim zainteresowaniem młodych gdańszczan. W dniach 15–19 oraz 22–26 lutego 2016 roku dzieci i młodzież szkolna w wieku od 7-16 lat (Szkoły Podstawowe i Gimnazja) będą mogły korzystać z basenu pływackiego na gdańskim Chełmie /ul. Chałubińskiego 13/ za symboliczną opłatą 1 PLN. Wejście będzie uwarunkowane okazaniem ważnej legitymacji szkolnej. Zajęcia będą odbywały się od godziny 8.00 z ostatnim wejściem o godzinie 13 – wejścia o pełnych godzinach, każde na 45 minut. Pierwszeństwo do skorzystania z naszej akcji mają grupy zorganizowane. Ponadto, w czasie ferii wszyscy chętni będą mogli przystąpić do egzaminu na kartę pływacką i specjalną kartę pływacką. W tym celu należy zgłosić się do ratowników.
Zimowa Szkoła Ratownictwa będzie działać podczas ferii zimowych w dniach 15–19 oraz 22–26 lutego 2016, od poniedziałku do piątku w godzinach 14-15 oraz 15-16 a także w niedziele 21.02 i 28.02 w godzinach 9.40-10.20. Zajęcia na Pływalni MOSiR w Gdańsku przy ul. Chałubińskiego 13 są przeznaczone dla młodzieży szkolnej w wieku od 8 do 16 lat. Każdy, kto chce poczuć się ratownikiem będzie miał okazję zapoznać się z podstawowymi technikami ratownictwa, udzielania pierwszej pomocy, metodami pracy gdańskich ratowników, a także poprawić technikę pływania. Zadaniem szkoły jest przygotowanie wszystkich chętnych do niesienia pomocy w wodzie oraz przybliżenie zainteresowanym idei ratownictwa bezpiecznej kąpieli. Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych ratowników, kadrę instruktorów WOPR oraz trenerów pływania. Uczestnictwo w szkole odbywa się na ogólnych zasadach akcji „basen za zeta”, czyli koszt każdej lekcji to jedna złotówka. Każdy uczestnik zajęć otrzyma dyplom potwierdzający ukończenie Zimowej Szkoły Ratownictwa. Zapisy prosimy przesyłać drogą mailową na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. W zgłoszeniu prosimy podać godzinę rozpoczęcia zajęć. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Klub Hokeja Podwodnego Bałtyckie Foki zaprasza wszystkie dzieci na zajęcia, które będą prowadzone na dnie basenu! Zajęcia odbywać się będą w czasie ferii w dniach 15–19 oraz 22–26 lutego 2016 roku o godzinie 15 na Pływalni Krytej MOSiR w Gdańsku przy ul. Chałubińskiego 13. Na zajęciach wymagany jest własny sprzęt do nurkowania ABC. Na miejscu istnieje możliwość wypożyczenie sprzętu ABC.
W dniach 15–19 oraz 22–26 lutego 2016 roku w godzinach 10-13 zapraszamy dzieci i młodzież szkolną (program skierowany jest głównie do uczniów szkół gimnazjalnych) na pokład żaglowca STS Generał Zaruski. Jednostka stoi zacumowana przy nabrzeżu Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku (przed dziobem statku "Sołdek"). W programie zajęć prowadzonych w formie warsztatów m.in.: kino pod żaglami, czyli emisja filmów żeglarskich i przyrodniczych, warsztaty nawigacyjne i meteorologiczne, poznanie historii żaglowca i jego patrona gen. Mariusza Zaruskiego, nauka węzłów żeglarskich, poznanie tradycji i zwyczajów żeglarskich, propozycje żeglarskie na sezon 2016, konkursy i wiele innych atrakcji.
Warunkiem przystąpienia do zajęć jest posiadanie ważnej legitymacji szkolnej. Zajęcia są bezpłatne, wymagana jest wcześniejsza internetowa rejestracja (e-mail należy wysłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., ze swoim imieniem i nazwiskiem oraz planowanym terminem (dzień i godzina wizyty). Maksymalna liczba osób na zajęciach – 15.
Centrum Nurkowe Tryton zaprasza na zajęcia basenowe w pełnym akwalungu. Zajęcia adresowane są wyłącznie dla dzieci w wieku od 8 lat do 14 lat. Zajęcia odbywać się będą w dniach: 15, 17, 22 i 24 lutego o godzinie 9 na Pływalni Krytej MOSiR w Gdańsku przy ul. Chałubińskiego 13.
Nauka nurkowania w basenie ma za zadanie zapoznać dzieci ze sprzętem i zasadami poruszania się pod wodą. Sprzęt wykorzystywany do nauki najmłodszych jest dostosowany do ich wzrostu. Butle, ustniki automatu oraz skafandry mają odpowiedni rozmiar tak, aby nie sprawiały kłopotu w nauce.
Zajęcia będą podzielone na krótką część teoretyczną oraz praktyczną - pływanie w basenie i pod wodą. Planowany czas przeznaczony na szkolenie to około 2 godzin, z czego około 45 minut stanowić będą zajęcia nurkowe. Osoby chcące skorzystać z porad instruktorów muszą wykazać się umiejętnościami pływackimi (dowolną techniką, na poziomie podstawowym), posiadać strój pływacki oraz czepek. Wymagana jest również pomoc rodziców na powierzchni. Zajęcia odbywać się będą w grupach do 6 osób, dlatego też niezbędna jest wcześniejsza rezerwacja. Aby dokonać rezerwacji należy na stronie www.cn-tryton.pl wejść w zakładkę Kalendarz, wybrać termin i dokonać rejestracji.
(t)
bezdomni
Przed wyruszeniem w teren, odprawa… Fot. t

W Gdańsku odbyło się liczenie osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych, czyli na dworcach, bocznicach kolejowych, w parkach, lasach, kanałach, zsypach, klatkach schodowych osiedli oraz w domkach i altankach działkowych, a także zrujnowanych pustostanach. W akcji udział wzięło 100 osób z rożnych instytucji.
- To już ósma edycja badania socjodemograficznego w województwie pomorskim. „Portret zbiorowości ludzi bezdomnych województwa pomorskiego” organizowanego przez Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności pod patronatem Wojewody Pomorskiego – informuje Paweł Stec z Pomorskiego Forum.
Dzień wcześniej ankieterzy odwiedzili placówki dla osób bezdomnych między innymi szpitale, zakłady karne, zakłady opiekuńczo – lecznicze i inne placówki ochrony zdrowia, w których mogły przebywać osoby bezdomne.
- Rejony badawcze zostały ustalone na podstawie tzw. mapy miejsc niemieszkalnych zawierającej informacje o miejscach pobytu osób bezdomnych ustalonych podczas systematycznego monitorowania tych miejsc w ciągu całego roku – podkreśla Robert Klimczak kierownik Działu Osób Bezdomnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. - Po zakończeniu odprawy wyruszymy patrolami w wyznaczony obszar działań. Każdy patrol będzie zabezpieczony przez służby mundurowe – dodaje Klimczak.
W akcji liczenia osób bezdomnych udział wzięli pracownicy socjalni Centrów Pracy Socjalnej oraz Działu Osób Bezdomnych MOPR, Straż Miejska, Policja, Straż Ochrony Kolei, Straż Graniczna , streetworkerzy, wolontariusze z Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, studenci z Uniwersytetu Gdańskiego, pracownicy Urzędu Miejskiego w Gdańsku, przedstawiciele organizacji pozarządowych, jednostek penitencjarnych i placówek służby zdrowia. Działania na terenie Gdańska koordynuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.
W tym roku, w akcji uczestniczyło dwóch zastępców Prezydenta Miasta Gdańska: Piotr Grzelak zastępca ds. polityki komunalnej i Piotr Kowalczuk zastępca ds. polityki społecznej.
Zjawisko bezdomności dotyka całego społeczeństwa w Polsce. Złożoność tego zjawiska i jego regionalna specyfika zmusza nie tylko do prowadzenia różnych form wsparcia interwencyjnego dla osób bezdomnych, ale przede wszystkim do podejmowania przez wszystkie służby działań na rzecz realnego ograniczania skali bezdomności i łagodzenia jej skutków.
- Apelujemy do mieszkańców, żeby zgłaszali Straży Miejskiej lub Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Gdańsku każdą osobę śpiącą na ławce, czy w innym miejscu do tego nieprzeznaczonym. Pamiętajmy, że widok osoby osłabionej czy nietrzeźwej to wystarczający sygnał do działania. Służby miejskie nie są w stanie być wszędzie. Dlatego zwracamy się do mieszkańców z apelem nie ignorujmy osób bezdomnych - mówi Robert Klimczak. - Noc spędzona w niesprzyjających warunkach atmosferycznych na ławce, na klatce schodowej, przy dodatkowym osłabieniu organizmu, może skończyć się tragicznie. Jeden telefon do Straży Miejskiej, Policji czy MOPR-u w Gdańsku wielokrotnie uratował czyjeś życie. Przypominamy, że podczas zimy działania służb miejskich oraz Policji mają charakter pomocowy, a nie represyjny.
Osoby bezdomne w celu uzyskania miejsca w placówce zapewniającej nocleg i posiłek powinny zgłosić się do Noclegowni ul. Żaglowa 1 w Gdańsku, bądź skontaktować się z pracownikami socjalnymi w siedzibie Działu ds. Osób Bezdomnych przy ul. Wolności 16 w Gdańsku, w godzinach wyznaczonych na przyjmowanie klientów (poniedziałek – piątek w godzinach 7.30-15.30.
- Po interwencji Policji lub Straży Miejskiej osoby bezdomne trafiają pod skrzydła profesjonalistów i otrzymują kompleksowe wsparcie – informuje Robert Klimczak. W przyjaznym i bezpiecznym miejscu czeka na nich miejsce do spania oraz gorący posiłek, a w razie potrzeby również specjalistyczna pomoc psychologa i pedagoga. W wyjściu na prostą pomagają im zarówno 4 asystentów osób bezdomnych jak i pracownicy socjalni.
Nawet po opuszczeniu placówki i pełnym usamodzielnieniu przez długi nadal mogą liczyć na wsparcie.
(tg)

ring
Po Gdańsku tramwaje te jeździły do końca lat 50… Fot. UMG

Jeszcze w tym roku Gdańsk wzbogaci się o kolejny zabytkowy tramwaj. Ring to pojazd z 1930 roku, wyprodukowany przez Gdańską Fabrykę Wagonów. Tramwaj przyjedzie do Gdańska z Krakowa, gdzie stał nieużywany od lat 80. To prawdziwy unikat - wyprodukowano zaledwie 6 sztuk z tej serii.
Wagony serii Tw269 zostały wyprodukowane w 1930 roku z myślą o obsłudze trasy z Łąkowej do nowej wówczas krańcówki w ciągu al. Legionów. Potoczna nazwa tramwaju Ring pochodzi właśnie od przedwojennej nazwy ul. Kościuszki – Ringstrasse.
- Po Gdańsku tramwaje te jeździły do końca lat 50. Następnie zostały przebudowane na wagony gospodarcze. Dwa pojazdy trafiły do Krakowa. Przez 25 lat praktycznie nic się z nimi nie działo. Teraz jeden z nich został poddany renowacji i już wkrótce pojawi się w Gdańsku. Będzie pomalowany na kremowo – mówi Maciej Lisicki, wiceprezes gdańskiego ZKM.
Wagon jest dwukierunkowy, budowy metalowo-drewnianej z wykończeniami mosiężnymi. Wnętrze utrzymane w tonacji wiśniowej, zgodnie z trendami lat 30. Przy renowacji tramwaju wykorzystano dużą część oryginalnych elementów, m.in. podwozie, elementy okien czy lampy wewnętrzne.
Gdański Zakład Komunikacji Miejskiej ma w swoim taborze już kilka zabytkowych tramwajów, a wśród nich m.in. tramwaj konny z 1873 roku, Bergmann z 1927 roku oraz Konstal N z 1952 roku.
(t)
elewacja
Konkurs jest wyrazem uznania i podziękowania mieszkańcom…Fot. t
Miasto Gdańsk zaprasza gdańskie wspólnoty mieszkaniowe, także z Chełmu, do udziału w konkursie „Najładniejsza Elewacja Roku”. To już 7. edycja konkursu. Począwszy od 2009 roku wystartowało w nim 277 wspólnot mieszkaniowych, nagrodami uhonorowano – 16 z nich, na łączną kwotę 245 tys. zł.
Konkurs „Najładniejsza elewacja 2015” adresowany jest do wspólnot mieszkaniowych, których budynki zostały wybudowane przed rokiem 1990 i w okresie między 1 stycznia, a 31 grudnia 2015 roku, przeprowadziły remont lub modernizację elewacji budynku, przynajmniej w zakresie elewacji frontowej. Pula nagród wynosi 50 tys. zł.
- Nasz konkurs jest wyrazem uznania i podziękowania mieszkańcom, za zaangażowanie dzięki któremu pięknieją i zyskują na wartości nie tylko ich nieruchomości, ale estetyka całego miasta - mówi prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.
Zgłoszenie konkursowe składać należy w terminie od 2 stycznia do 15 lutego 2016 roku, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12, w zamkniętych kopertach z tytułem: Konkurs pt. „Najładniejsza Elewacja Roku 2015”. Konkurs rozstrzygnięty zostanie w kwartale 2016 roku.

(t)

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Czym są cookies (ciasteczka)?

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W  „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu „cookies”.

Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach.

Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Co nam dają cookies?

Dzięki „cookie” korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika internetu.

„Cookies”:

 • umożliwiają zapamiętywanie naszych odwiedzin na stronie i naszych preferencji dotyczących tej strony (m.in. język strony, jej kolor, układ, rozmieszczenie treści);
 • pozwalają sklepom internetowym polecać nam produkty związane z tymi, które zazwyczaj wybieramy, które mogą nas potencjalnie zainteresować;
 • pomagają przechowywać towary wrzucone przez nas do zakupowego koszyka w sklepach online;
 • umożliwiają korzystanie z kont w serwisach;
 • pozwalają być zalogowanym do serwisu na każdej z dostępnych w danej witrynie podstron;
 • sprawiają, że nie widzimy wciąż i wciąż tej samej reklamy czy ankiety do wypełnienia;
 • pozwalają na prezentację nam reklam w sposób uwzględniający nasze zainteresowania czy miejsce zamieszkania – w ten sposób reklamy, dzięki którym korzystanie z wielu serwisów internetowych może być bezpłatne, mogą informować nas o potencjalnie interesujących nas produktach i usługach;
 • pozwalają tworzyć anonimowe statystyki odwiedzalności serwisów.
Dzięki „cookies” właściciele i wydawcy serwisów internetowych są w stanie ocenić realne zainteresowanie swoimi serwisami, mogą lepiej poznać oczekiwania i preferencje użytkowników, zrozumieć sposób w jaki użytkownicy korzystają z ich serwisów oraz, korzystając z najnowszych rozwiązań technologicznych, mogą stale udoskonalać swoje serwisy internetowe czyniąc je jeszcze przyjaźniejszymi i lepiej dostosowanymi do naszych potrzeb.

Co powinniśmy wiedzieć o „cookies”?

Nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość;

 • „cookies” identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę;
 • dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisach;
 • nie są szkodliwe ani dla nas ani dla naszych komputerów, czy smartfonów – nie wpływają na sposób ich działania;
 • nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach;
 • domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył;
 • na podstawie naszych zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji.

Podstawowe rodzaje ciasteczek

„Cookies” sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te cookies są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.

„Cookies” stałe – dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np. zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści etc.). Te informacje pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj cookies zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona. Stałe cookies są również nazywane jako tzw. śledzące „cookie” (ang. tracking cookies).

„Cookies” podmiotów zewnętrznych – (ang. third parties cookies) – to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wyszukiwania albo map umieszczanych na stronie) współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Ten rodzaj cookie pozwala dostosowywać reklamy – dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne – do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy). Na podstawie informacji pozyskanych z tych cookies można tworzyć tzw. ogólne profile użytkowników, dzięki którym mężczyźni interesujący się finansami i samochodami (odwiedzający strony o tej tematyce) zobaczą reklamy dopasowane do ich potencjalnych zainteresowań, a nie np. reklamę kobiecych kosmetyków.

Zarządzanie cookies

Pamiętaj, że masz możliwość samodzielnego zarządzania „cookies”. Umożliwiają to np. przeglądarki internetowe, z których korzystasz. W najpopularniejszych przeglądarkach masz możliwość:

 • zaakceptowania obsługi „cookies”, co pozwoli Ci na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzania cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn;
 • określenia ustawień dla różnych typów „cookie”, na przykład akceptowania plików trwałych jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies.
Efektem zmiany ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, może być utrata możliwości korzystania z niektórych serwisów i usług lub z niektórych funkcji w nich dostępnych.