Prasa Dzielnicowa Trójmiasta

rada
Wybory uzupełniające do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa odbędą się we wtorek 22 listopada 2016 w godzinach 10.00-18.00 w Zespole Szkół nr 14.
W wyborach zostanie wyłonionych pięciu młodzieżowych radnych dzielnicy, którzy obejmą wolne mandaty w obecnie funkcjonującej radzie. Pozostali zostaną wpisani na listę rezerwową w kolejności ilości uzyskanych głosów. Młodzieżowa Rada ma charakter opiniodawczy, wnioskodawczy i doradczy wobec działań Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawach dotyczących młodzieży i mogących mieć istotne znaczenie dla nich. Uprawnieni do głosowania są mieszkańcy dzielnicy Dąbrowa w wieku 10-18 lat, za okazaniem legitymacji szkolnej lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek. Zgłoszenia kandydatów są przyjmowane do 8 listopada 2016 roku. Karta zgłoszeniowa, regulamin oraz komunikaty wyborcze dostępne są na stronie internetowej www.radadabrowa.pl

(kod)
Kwota przeznaczona w Budżecie Obywatelskim na dzielnicę Dąbrowa to 274 301 zł. Zgłoszonych zostało 7 projektów do BO plus 9 pomysłów do „Przyjaznej Dzielnicy”.
Frekwencja w głosowaniu do BO wyniosła 11,11%, a do rozdysponowania pozostało 269,00 zł.
Projekty, które wygrały w Budżecie Obywatelskim to: budowa boiska do siatkówki plażowej za 36 500 zł (962 głosy), rozbudowa placu zabaw przy ul. Szafranowa/Rdestowa i budowa urządzeń linowych dla starszych dzieci i młodzieży za 55 000 zł (1043 głosy), rozbudowa terenów sportowych w ZS 14 - skok w dal za 55 000 zł (870 głosów), Street Workout Park za 64 532 zł (901 głosów). Projekty, które nie przeszły to: modernizacja nawierzchni placu zabaw przy ZWE nr 1 Gdynia za 71 340 zł (561 głosów), montaż urządzeń rekreacyjnych przy ul. Migdałowej za 82 100 zł (385 głosów), wykonanie nawierzchni bitumicznej parkingu i remont chodnika za 200 000 zł (319 głosów).
Kwota na dzielnicę Dąbrowa w „Przyjaznej Dzielnicy” to 25 000 zł. Frekwencja wyniosła 5,77%.
Zwycięskie projekty to: bezpłatne szkolenia dla mieszkańców Dąbrowy - taniec towarzyski, samoobrona, pierwsza pomoc za 6 250,00 zł (382 głosy), „Ćwiczę ciało i umysł” za 6 250,00 zł (243 głosy), Robotyka na Dąbrowie za 6 250,00 zł (227 głosów), Trening Nordic Walking - cztery pory roku z kijami za 6 250,00 zł (221 głosów).
Nie przeszły: „Edukacja w dzielnicy” - wielotematyczne działania edukacyjne z zakresu archeologii i dogoterapii skierowane do mieszkańców dzielnicy Dąbrowa za 6 250,00 zł (95 głosów), koło teatralne Gdynia Dąbrowa za 6 250,00 zł (189 głosów), „Nowa jakość dla dąbrowskich seniorów” - spotkania tematyczne, prelekcje, seanse filmowe za 6 250,00 zł (179 głosów), „Poznaj swojego sąsiada cz. III Kulinaria” - organizacja warsztatów kulinarnych w dzielnicy Dąbrowa za 6 250,00 zł (201 głosów), Rowerowy Przejazd Rodzinny za 6 250,00 zł (214 głosów).
(kod)
budzet
Ogłoszenie wyników BO    (fot. Gdynia.pl)

To już postanowione – gdynianie wybrali zwycięskie projekty w Budżecie Obywatelskim. W głosowaniu udział wzięło 44 167 osób, czyli ok. 18,49 procent mieszkańców Gdyni.
Do realizacji wybrano 30 projektów. Po raz pierwszy gdynianie wskazywali też przedsięwzięcia w ramach Przyjaznej Dzielnicy. Zrealizowanych zostanie 36 pomysłów.
- Jeszcze w zeszłorocznym Budżecie Obywatelskim zaangażowanie wnioskodawców było bardzo różne, często się zdarzało, że zgłaszali projekty, po czym zostawiali je samym sobie, na zasadzie, być może mieszkańcy docenią – powiedział Michał Guć podczas ogłoszenia wyników BO. - W tym roku naprawdę mieliśmy poczucie ogromnego zaangażowania, jeśli chodzi o promowanie projektów i zachęcanie mieszkańców do głosowania. Myślę, że to się również przekłada na frekwencję. A przede wszystkim przekłada się na to, że pokazujemy, że warto dbać o sprawy naszych dzielnic i chcemy, by odbywało się to tak samo w latach kolejnych.
Tegoroczna edycja Budżetu Obywatelskiego była pierwszą prowadzoną według harmonogramu wspólnego dla Gdyni, Gdańska, Sopotu i Rumi. Pierwszą w której mieszkańcy wskazywali projekty metodą rankingową i pierwszą, gdy głosowanie na BO uzupełniał wybór projektów „Przyjazna Dzielnica". Nowością było tez to, że w jednej dzielnicy, w nagrodę za najwyższą frekwencję, ze środków miasta zostanie zrealizowany jeszcze jeden projekt.
W gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2016 do podziału było ponad 5 mln zł i premia, która w tym roku wyniosła 231 500 zł. W 22 dzielnicach gdynianie wybierali spośród 141 projektów. Najwięcej było ich na Obłużu - 10, najmniej na Witominie Radiostacji - 2. W wyniku głosowania prowadzonego w internecie za pośrednictwem strony www.bo.gdynia.pl mieszkańcy wybrali do realizacji 30 projektów.
Przez dwa tygodnie swoje głosy na Budżet Obywatelski 2016 oddało 44 167 osób. Głosowanie już od pierwszych chwil wzbudziło ogromne zainteresowanie gdynian: tylko w ciągu dwóch pierwszych dni zagłosowało 10 tys. osób.
Całą pulę wykorzystały trzy dzielnice: Babie Doły, Działki Leśne i Pogórze. Blisko były: Karwiny (zostało 1,00 zł), Leszczynki (640,00zł), Orłowo (1,00zł), Pustki Cisowskie-Demptowo (57,00zł), Redłowo (67,00 zł), Śródmieście (105,00 zł).
W skali całego miasta nie rozdysponowane pozostało 650 198 zł. Środki te zostaną dodane do puli poszczególnych dzielnic, którą podzielą mieszkańcy w 2017 roku. Wśród projektów zakwalifikowanych do realizacji są przede wszystkim boiska i place zabaw.
Rok 2016 był pierwszym, gdy głosowaniu na Budżet Obywatelski towarzyszył wybór projektów „Przyjazna Dzielnica”. To przedsięwzięcia przygotowane przez rady dzielnic w partnerstwie lokalnym, dotyczące integracji mieszkańców, organizacji czasu wolnego, działań kulturalnych i sportowych, podnoszenia poczucia bezpieczeństwa, działań na rzecz rodziny. Dla każdej z dzielnic zarezerwowano 25 000 zł, które w wyniku głosowania mogły zostać przeznaczone na jeden bądź kilka projektów. Pula konkursu dla całego miasta wynosiła 550 000 zł.
Na projekty „Przyjaznej Dzielnicy” głosowało 16 601 osób, czyli ok. 6,95 proc. uprawnionych. Największa liczba projektów do wyboru była na Dąbrowie - 9, w kilku dzielnicach zgłoszono po trzy projekty.
Najwięcej - cztery projekty - wybrano na Dąbrowie. Wśród projektów zakwalifikowanych do realizacji są przede wszystkim zajęcia sportowe i rekreacyjne.
(kod)
przyjazna did
94 projekty zgłoszono w ramach konkursu dla rad dzielnic „Przyjazna Dzielnica” - spośród tej liczby gdynianie wybierają swoje preferowane inicjatyw. Głosowanie odbywa się razem z wyborem projektów do Budżetu Obywatelskiego.
Głosowanie odbywa się na stronie bo.gdynia.pl. Tak jak w roku 2015 można wskazywać projekty z jednej dzielnicy - i nie musi to być dzielnica, w której mieszkamy. Na liście dzielnicowej projekty są ustawione według kolejności określonej w losowaniu.
Na tym nie koniec nowości. Głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2016 jest powiązane z wyborem projektów w ramach Przyjaznej Dzielnicy, z pulą 550 tys. zł. Każda Rada Dzielnicy musiała przygotować w partnerstwie lokalnym co najmniej trzy projekty dotyczące szeroko rozumianej integracji mieszkańców dzielnicy: organizacji czasu wolnego dzieci, młodzieży, i osób dorosłych, działań kulturalnych, sportowych, podnoszenia poczucia bezpieczeństwa oraz działań na rzecz rodziny.
Metoda głosowania jest taka, jak w Budżecie Obywatelskim. W Przyjaznej Dzielnicy wskazujemy jednak maksymalnie trzy projekty.
Rada Dzielnicy Dąbrowa, wspólnie z licznymi partnerami, przygotowała wnioski do konkursu „Przyjazna Dzielnica”. We wrześniu mieszkańcy dzielnicy decydują w głosowaniu internetowym, które z projektów trafią do realizacji. Do wyboru są: zajęcia z robotyki, zajęcia nornic-walking, spotkania dla seniorów, kursy pierwszej pomocy, kursy samoobrony, kursy tańca towarzyskiego, zajęcia terenowe, spotkania z archeologią, dogoterapia na dzielnicy, zajęcia teatralne, festyn rodzinny i przejazd rowerowy.
Trzeba przyznać, że z myślą o mieszkańcach przygotowano mnóstwo zajęć. Oferta jest tak urozmaicona, że każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego.
(kod)
szkolenia
Kurs tańca jest przeznaczony dla panów i dla pań      (fot. mat. RD)
Po wakacjach startują od nowa bezpłatne kursy i szkolenia dla mieszkańców. Do wyboru jest samoobrona, pierwsza pomoc i taniec towarzyski.
W Zespole Szkół nr 14 odbywa się szkolenie, którego tematem przewodnim jest „Samoobrona bez ściemy - co działa i dlaczego?”. Każdego dnia szkolenia przeprowadzane są: odpowiednia rozgrzewka, demonstracja technik, trening technik na sucho, następnie w parach, grupach i trening sytuacyjny w formie psychodramy.
Każde zajęcia są wzbogacone o informacje z dziedzin prawa i psychologii.
- Cały kurs podstaw samoobrony (10 weekendów) ma przygotować laika do 90 % sytuacji niebezpiecznych w życiu codziennym, tj. nauczyć jak się bronić przed uderzeniami, kopnięciami, duszeniami, przedmiotami niebezpiecznymi,próbami wywrócenia, próbami uprowadzenia – mówi Lechosław Dzierżak ze Stowarzyszenia KrewAktywni.
Zajęcia są przeznaczone zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Każdy temat zaczyna się od podstaw i jest dostosowany dla osób początkujących. Kurs jest bezpłatny, został sfinansowany z budżetu Rady Dzielnicy Dąbrowa. Nie jest wymagane wcześniejsze zgłoszenie. Koordynator to Lechosław Dzierżak (Rada Dzielnicy), zaś instruktor to Dawid Maczek (Akademia Samoobrony Guardian).
Ponadto Gdynia, Rada Dzielnicy Dąbrowa oraz Stowarzyszenie KrewAktywni zapraszają mieszkańców Gdyni i okolic na szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy „Aktywni w ratowaniu życia”.
- Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy pragną nieść pomoc innym, znajdującym się w potrzebie – dodaje Lechosław Dzierżak. - Zdobyta wiedza pozwoli udzielić pierwszej pomoc w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia.
Kurs trwa 12 godzin zegarowych, 2 dni po 6 godzin.
Zakres szkolenia to: przedstawienie podstawowych pojęć, podejście do poszkodowanego, bezpieczeństwo – własne, poszkodowanego i miejsca zdarzenia, sprawdzanie przytomności, wezwanie pomocy, numer 112, badanie fizykalne, RKO AED – ćwiczenia praktyczne, rany i ciała obce, złamania, zadławienia, zatrucia, interna – napady padaczkowe, zawały, oparzenia i odmrożenia, deska ortopedyczna, postępowanie podczas wypadków samochodowych – ćwiczenia praktyczne. Wypełnioną kartę zgłoszeniową można dostarczyć do biura Rady Dzielnicy Dąbrowa: Gdynia, ul. Wiczlińska 33 lub wysłać zeskanowaną na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..
Oprócz tego Rada Dzielnicy Dąbrowa zaprasza wszystkich mieszkańców dzielnicy na bezpłatny kurs tańca towarzyskiego. Zajęcia prowadzą mistrzowie Agnieszka Majsterek i Maciej Drankowski. Odbywają się w Zespole Szkół nr 14 (ul. Nagietkowa 73) - hala sportowa. Organizatorzy proszą zabranie wygodnego obuwia na zmianę.
Nowe grupy dla początkujących ruszają we wrześniu, zajęcia są prowadzone od podstaw.
(kod)
bo did
Projekty zmieniają oblicze dzielnicy         (fot. kod)

141 projektów do Budżetu Obywatelskiego – tyle projektów do wyboru mają gdynianie. Wśród tej puli nie brakuje oczywiście pomysłów z naszej dzielnicy.
Na dzielnicę, której mieszkańcy okażą się najbardziej aktywni, czeka nagroda. Z kasy miasta zostanie zrealizowany tam dodatkowy projekt. Będzie to pierwszy z tych, które nie zmieszczą się w puli środków Budżetu Obywatelskiego. W tym roku po raz pierwszy, decyzją władz miasta, przygotowano taki bonus dla mieszkańców dzielnicy, w której frekwencja w BO będzie najwyższa.
Tegoroczna edycja gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego jest trzecią, w której gdynianie mogą wskazywać projekty do realizacji w ich dzielnicach. Rosnąca frekwencja to dowód na to, że ta forma decydowania o zmianach w naszym najbliższym otoczeniu uznana została za skuteczną.
W tym roku do rozdysponowania w całym mieście jest dokładnie 5203543,65 zł. Spośród 141 projektów, na realizację których ta kwota zostanie przeznaczona, 8 dotyczy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 17 estetyzacji, 55 inwestycji i remontów, a 61 rekreacji.
Głosowanie, tak jak w latach ubiegłych, odbywa się na stronie bo.gdynia.pl. Tak jak w roku 2015 można wskazywać projekty z jednej dzielnicy - i nie musi to być dzielnica, w której mieszkamy. Sam jednak wybór przebiega według nowych zasad. Każdy z głosujących po wejściu na stronę bo.gdynia.pl i przejściu do podstrony głosowania wskaże maksymalnie pięć projektów, które chce poprzeć, a następnie uszereguje je od najważniejszego do najmniej istotnego.
Głosuj, nawet jeśli nie masz dostępu do internetu. Osoby, które nie mają własnego komputera lub nie dysponują dostępem do sieci mogą oddać swój głos w Budżecie Obywatelskim w następujących miejscach: Laboratorium Innowacji Społecznych - Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98 (budynek IVA, u zbiegu z ul. Stryjską), Urząd Miasta Gdyni - al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, siedziby rad dzielnic, Gdynia InfoBox - ul. Świętojańska 30, Centrum Aktywności Seniora - ul. 3 Maja 27-31, miejskie kluby seniora, filie Miejskiej Biblioteki Publicznej, MOPS, ul. Grabowo, Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja. Głosowanie jest możliwe w godzinach pracy placówek i instytucji.
Przez cały czas trwania głosowania grupy wolontariuszy odwiedzają organizacje oraz kluby zrzeszające osoby starsze i niepełnosprawne. W weekendy głosować można w mobilnych punktach w gdyńskich centrach handlowych, które włączyły się w akcję: Riviera, Klif, Szperk, Batory, Tesco Chylonia oraz Centrum Kultury i Rozrywki Gdynia Waterfront.
Z Dąbrowy zakwalifikowało się 7 projektów. Kwota na dzielnicę to 274301 zł.
Pierwszy projekt na liście to wykonanie nawierzchni bitumicznej parkingu i remont chodnika (200000 zł). Kolejne - montaż urządzeń rekreacyjnych przy ul. Migdałowej o pow. 200 m kw. (82100 zł), budowa boiska do siatkówki plażowej (36500 zł), rozbudowa terenów sportowych w ZS nr 14 - skok w dal (55000 zł), Street Workout Park (64532 zł), rozbudowa placu zabaw przy ul. Szafranowa/Rdestowa i budowa urządzeń linowych dla starszych dzieci i młodzieży (55000 zł), modernizacja nawierzchni placu zabaw przy ZWE nr 1 Gdynia (71340 zł).
(kod)

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Czym są cookies (ciasteczka)?

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W  „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu „cookies”.

Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach.

Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Co nam dają cookies?

Dzięki „cookie” korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika internetu.

„Cookies”:

 • umożliwiają zapamiętywanie naszych odwiedzin na stronie i naszych preferencji dotyczących tej strony (m.in. język strony, jej kolor, układ, rozmieszczenie treści);
 • pozwalają sklepom internetowym polecać nam produkty związane z tymi, które zazwyczaj wybieramy, które mogą nas potencjalnie zainteresować;
 • pomagają przechowywać towary wrzucone przez nas do zakupowego koszyka w sklepach online;
 • umożliwiają korzystanie z kont w serwisach;
 • pozwalają być zalogowanym do serwisu na każdej z dostępnych w danej witrynie podstron;
 • sprawiają, że nie widzimy wciąż i wciąż tej samej reklamy czy ankiety do wypełnienia;
 • pozwalają na prezentację nam reklam w sposób uwzględniający nasze zainteresowania czy miejsce zamieszkania – w ten sposób reklamy, dzięki którym korzystanie z wielu serwisów internetowych może być bezpłatne, mogą informować nas o potencjalnie interesujących nas produktach i usługach;
 • pozwalają tworzyć anonimowe statystyki odwiedzalności serwisów.
Dzięki „cookies” właściciele i wydawcy serwisów internetowych są w stanie ocenić realne zainteresowanie swoimi serwisami, mogą lepiej poznać oczekiwania i preferencje użytkowników, zrozumieć sposób w jaki użytkownicy korzystają z ich serwisów oraz, korzystając z najnowszych rozwiązań technologicznych, mogą stale udoskonalać swoje serwisy internetowe czyniąc je jeszcze przyjaźniejszymi i lepiej dostosowanymi do naszych potrzeb.

Co powinniśmy wiedzieć o „cookies”?

Nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość;

 • „cookies” identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę;
 • dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisach;
 • nie są szkodliwe ani dla nas ani dla naszych komputerów, czy smartfonów – nie wpływają na sposób ich działania;
 • nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach;
 • domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył;
 • na podstawie naszych zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji.

Podstawowe rodzaje ciasteczek

„Cookies” sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te cookies są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.

„Cookies” stałe – dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np. zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści etc.). Te informacje pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj cookies zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona. Stałe cookies są również nazywane jako tzw. śledzące „cookie” (ang. tracking cookies).

„Cookies” podmiotów zewnętrznych – (ang. third parties cookies) – to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wyszukiwania albo map umieszczanych na stronie) współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Ten rodzaj cookie pozwala dostosowywać reklamy – dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne – do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy). Na podstawie informacji pozyskanych z tych cookies można tworzyć tzw. ogólne profile użytkowników, dzięki którym mężczyźni interesujący się finansami i samochodami (odwiedzający strony o tej tematyce) zobaczą reklamy dopasowane do ich potencjalnych zainteresowań, a nie np. reklamę kobiecych kosmetyków.

Zarządzanie cookies

Pamiętaj, że masz możliwość samodzielnego zarządzania „cookies”. Umożliwiają to np. przeglądarki internetowe, z których korzystasz. W najpopularniejszych przeglądarkach masz możliwość:

 • zaakceptowania obsługi „cookies”, co pozwoli Ci na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzania cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn;
 • określenia ustawień dla różnych typów „cookie”, na przykład akceptowania plików trwałych jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies.
Efektem zmiany ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, może być utrata możliwości korzystania z niektórych serwisów i usług lub z niektórych funkcji w nich dostępnych.