Prasa Dzielnicowa Trójmiasta

koledy


W dolnej kaplicy kościoła p. w. św. Jadwigi Królowej odbył się koncert kolęd w wykonaniu parafialnego zespołu "LUX DEI".
Pełna kaplica wiernych i mnóstwo gości z innych parafii świadczą o jakości muzycznej tego wydarzenia.
- Pragniemy podziękować wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tego koncertu – deklarują członkowie zespołu.
A tuż przed świętami odbyło się spotkanie opłatkowe młodych muzyków.
Przypomnijmy, że młodzieżowy zespół parafialny istnieje od ponad 15 lat. Został powołany przez ks. Andrzeja Rakowskiego w 2000 roku. Skupia młodzież studencką, licealną i gimnazjalną z parafii pw. świętej Jadwigi Królowej oraz parafii sąsiednich. Muzycy uświetniają niedzielne msze młodzieżowe w kaplicy o godz. 10.30 Młodzież dzieliła się swoją pasją z okolicznymi parafiami uczestnicząc w licznych mszach świętych.
Poprzednimi opiekunami zespołu byli: ks. Andrzej Rakowski, ks. Piotr Przyborek, ks. Rafał Dettlaff, ks. Paweł Lewańczyk, ks. Marek Jóskowski, a obecnie jest to ks. Michał Ratajski. Od 3 lat opiekę artystyczną sprawuje Anna Skowron, absolwentka Szkoły Muzycznej II stopnia w Gdyni w klasie śpiewu solowego Bogny Forkiewicz.
Z biegiem czasu zmieniał się skład zespołu. Obecnie członkami zespołu są zarówno uczniowie i absolwenci Szkół Muzycznych, jak i pasjonaci muzyki: Krzysztof Szabowski, Piotr Szabowski, Bartłomiej Dudek, Wojciech Bączkowski, Agata Karczewska, Dominika Knitter, Karolina Szałek, Ada Bolewska, Klaudia Kolka oraz Anna Skowron. Wspierają zespół także: długoletni członek zespołu, basista Krzysztof Frąk, gitarzysta Paweł Kasprzewski, flecistka Aleksandra Pawłowska oraz skrzypek Adam Modrzejewski.
- Wraz z parafialnym chórem „Cantamus Reginae im. Andrzeja Bocheńskiego” wystąpiliśmy podczas koncertu kolęd w 2012 roku, natomiast od 2013 samodzielnie organizujemy coroczny koncert świąteczny w kaplicy – informują członkowie zespołu. - Warto przypomnieć sobie niezwykły koncert w roku 2014, gdzie wystąpiliśmy w większym składzie, a także rozszerzyliśmy repertuar o pieśni świąteczne i kolędy z różnych stron świata. Największą niespodzianką były przebrania młodzieży. Podczas tej niezwykłej godziny gościliśmy w naszej kaplicy: elfy, mikołaje, renifera i aniołki, którzy zostali bardzo ciepło przyjęci przez licznych parafian zgromadzonych podczas naszego koncertu. Próby odbywają się w soboty o godz. 17.30 w kaplicy w dolnym kościele. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w chwalenie Boga śpiewem i grą.

(kod)
autobus
Nowy autobus już kursuje       (fot. gdynia.pl)

Tuż przed świętami na pasażerów z naszej dzielnicy czekała nie lada niespodzianka.
Po pierwszym kursie można powiedzieć, że prezent bożonarodzeniowy się udał. O godz. 11.05 nowy autobus linii 145 wyruszył po raz pierwszy w trasę. Wypełniony pasażerami pojazd, wyjechał z pętli na ulicy Strzelców w Małym Kacku, w kierunku pętli Karwiny Tuwima. Przez całą środę 23 grudnia 2015 r. przejazdy były bezpłatne.
Uruchomienie linii było możliwe dzięki wybudowaniu tymczasowej pętli autobusowej, usytuowanej bezpośrednio przy osiedlu „Apartamenty na polanie”. Koszt inwestycji razem z budową trzech przystanków w ciągu ul. Strzelców to 200 tys. złotych.
Przystanki a trasie nowej linii to: „Strzelców - Wielkopolska” (w kierunku pętli "Mały Kack Strzelców") - na żądanie, „Władysława Jagiełły” (w kierunku pętli "Mały Kack Strzelców") - na żądanie, przy osiedlu "Hovnanian", „ Grenadierów” - przy osiedlu "Altoria Apartamenty" i "Apartamenty Conrada".
Po świąteczno-noworocznej przerwie autobus linii 145 wrócił na trasę 2 stycznia 2016 r. Ma kursować co 30 minut w godzinach: 6.00 - 20.30 w dni powszednie oraz 8.30 - 15.30 w soboty.
(kod)
sport
Zaplecze sportowe szkoły wzbogaciło się o nowy obiekt                      (fot. gdyniasport.pl)

O nowy obiekt sportowy wzbogacili się uczniowie Zespołu Szkół nr 13.
Ponad 3 miliony złotych i niemal 40 różnych inwestycji to wynik działań Gdyńskiego Centrum Sportu w ubiegłym roku. W tym czasie wyremontowano obiekty sportowe przy ulicy Olimpijskiej, zmodernizowano Ośrodek Hipoterapii, a także wybudowano boisko do piłki nożnej i siłownie zewnętrzne.
Przemianie uległy hale Lekkoatletyczna i Gier przy ulicy Olimpijskiej. W Hali Lekkoatletycznej zainwestowano w nowe kosze, drabinki przyścienne, drążki gimnastyczne i barierki oraz zmodernizowano i odświeżono wnętrza. W Hali Gier m. in. wyremontowano szatnię, odnowiono łazienki i salkę konferencyjną. Dzięki tym inwestycjom obiekty stały się atrakcyjne nie tylko dla zawodowych sportowców ale także dla mieszkańców Gdyni. Mogą oni korzystać z prowadzonych tam i cieszących się ogromną frekwencją bezpłatnych zajęć w ramach akcji Gdyńskie Poruszenie. Modernizację hal w wysokości niemal 1,5 miliona złotych sfinansowało miasto Gdynia oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Ważną inwestycją w mijającym roku był również remont Ośrodka Hipoterapii przy ulicy Spółdzielczej w Orłowie, którego koszt wyniósł blisko 500 tysięcy złotych. W ramach tej kwoty zmodernizowano wybieg dla koni oraz odnowiono drewniane elewacje budynków.
Gdynianie z pewnością chętnie korzystać będą również z siłowni zewnętrznych, które powstały przy ul. Abrahama, ul. Szafranowej-Rdestowej, ul. Haffnera, ul. Zielonej oraz z dokończonej siłowni przy ul. Orłowskiej. Każda z nich składa się z urządzeń pozwalających na wykonywanie ogólnorozwojowych ćwiczeń przez każdego i o każdej porze dnia. Koszt inwestycji wyniósł około 100 tysięcy złotych. W Redłowie powstało nowe boisko ze sztuczną murawą, które ucieszy zarówno uczniów jak i pozostałych mieszkańców Gdyni. Na tę inwestycję przeznaczono blisko 500 tysięcy złotych.
Przeprowadzono również liczne mniejsze projekty m.in. na terenie Karwin. Chodzi o wykonanie skoczni do skoków w dal, co wzbogaciło zaplecze sportowe boiska przy Zespole Szkół nr 13 przy ulicy Chwaszczyńskiej.
Ponadto wyremontowano ogrodzenia boisk przy ul. Wieluńskiej, ul. Reja, ul. Radosnej, ul. Żelaznej i ul. Miłosza oraz stworzono plac zabaw dla dzieci przy ul. Chwarznieńskiej.

(kod)
oplaty
Nowe zasady segregacji mają zapobiegać powstawaniu dzikich wysypisk         (fot. kod)

Rada Miasta Gdyni zatwierdziła nowe - niższe dla segregujących śmieci - stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ci, którzy odpadków nie segregują, zapłacą więcej!
Od 1 stycznia 2016 r. mieszkańcy segregujący odpady płacą: 16 zł, czyli o złotówkę mniej niż dotychczas - w przypadku zamieszkiwania w lokalu o powierzchni nie przekraczającej 45 m kw.; 26 zł, czyli o 2 zł mniej niż dotychczas - w przypadku lokali o powierzchni od 45 do 60 m kw.; 30 zł, czyli o 2 zł mniej niż dotychczas – dla lokali o powierzchni od 60 do 80 m kw.; 37 zł, czyli o 2 zł mniej niż dotychczas - w przypadku mieszkań i domów o powierzchni powyżej 80 m kw.
Jednocześnie wzrośnie opłata dla osób, które nie segregują odpadów. Stawki dla nich będą dwukrotnie wyższe, niż w przypadku osób, które prowadzą segregację i wynosić będą odpowiednio 32, 52, 60 i 74 zł.
- Podwyższenie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami w przypadku braku segregacji odpadów ma stanowić bodziec ekonomiczny dla tych osób, aby zmieniły swoje postępowanie i przystąpiły do segregowania odpadów – uzasadniają urzędnicy.
Co istotne, zmiana stawek nie wymaga ponownego składania deklaracji o wysokości miesięcznych opłat za gospodarowanie odpadami. Urząd Miasta Gdyni pisemnie poinformuje właścicieli nieruchomości o nowej wysokości opłaty, a po otrzymaniu tej informacji należy rozpocząć regulowanie płatności według nowej stawki. Opłaty w nowej wysokości należy wnosić na dotychczasowe numery kont.
Niższe stawki opłat za gospodarowanie odpadami to nie jest jedyna dobra informacja dotycząca odpadów. Od początku stycznia przyszłego roku w gdyńskim systemie gospodarki odpadami zaczną obowiązywać zmiany skutkujące znacznym podwyższeniem standardu usługi świadczonej przez miasto. W szczególności warto zwrócić uwagę na to, że firma odbierająca odpady komunalne z terenu danej nieruchomości wyposaży posesję w pojemniki na odpady (w zabudowie jednorodzinnej - w pojemniki na odpady zmieszane i worki na odpady zbierane w sposób selektywny, w zabudowie wielorodzinnej - w pojemniki na odpady zmieszane i zbierane w sposób selektywny). Pojemniki dostarczane będą do końca grudnia tego roku. Przy czym warto dodać, że mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej otrzymają też pakiet startowy worków (po 2 worki na odpady z plastiku, papieru i szkła). Kolejne worki dostarczane będą na bieżąco przy odbiorze odpadów selektywnych według zasady: „nowy worek za każdy zapełniony worek danej frakcji odpadów zbieranych selektywnie”. Zatem jeśli chodzi o dzierżawione pojemniki na odpady, należało dokonać wypowiedzenia umowy dzierżawy ze skutkiem na koniec 2015 roku!
Do najważniejszych zmian należą ponadto: wprowadzenie całorocznej możliwości wystawiania odpadów wielkogabarytowych, zapewnienie przez gminę pojemników na odpady bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat, zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów zbieranych selektywnie w zabudowie wielorodzinnej, odbiór popiołu, odbiór odpadów zielonych (trawa, liście) bez dodatkowych opłat.
Radni miasta przyjęli już uchwałę, która wprowadza stosowne zmiany. Najważniejsza z nich – wspomniana wcześniej - zakłada przejęcie przez miasto od mieszkańców obowiązku wyposażania nieruchomości w pojemniki na odpady, co uwolni mieszkańców od obowiązku zakupu lub dzierżawy pojemników. Kolejna zmiana to zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów surowcowych w zabudowie wielorodzinnej - frakcje: papier i opakowania wielomateriałowe oraz plastik i metale będą odbierane dwa razy w tygodniu - dwa razy częściej niż do tej pory, co ograniczy przepełnianie się pojemników. Planowane jest też odejście od odbioru odpadów wielkogabarytowych w formie trzy razy do roku organizowanych wystawek na rzecz odbioru przez cały rok (w zabudowie wielorodzinnej odpady będą odbierane na bieżąco po wystawieniu przy pergoli, zaś w zabudowie jednorodzinnej - będą odbierane w soboty na wcześniejsze telefoniczne lub elektroniczne zgłoszenie właściciela nieruchomości). Uchwała zakłada odbieranie na telefoniczne lub elektroniczne zgłoszenie bezpośrednio z domu mieszkańca dużego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (lodówki, pralki, telewizory) - z możliwością wyniesienia z mieszkania. Kolejną nowością jest odbiór odpadów zielonych - właściciele nieruchomości, na których powstają odpady zielone, otrzymają nieodpłatnie worki do ich gromadzenia. Worki będą odbierane przez firmę wywozową według harmonogramu (w okresie od początku marca do końca listopada co dwa tygodnie); odbiór popiołu z domowych palenisk (ogrzewanie piecowe, podgrzewanie wody w domu, kominki) - metalowe pojemniki do gromadzenia popiołu zostaną dostarczone przez miasto. I – co ważne w zbliżającym się, świątecznym okresie - odbiór drzewek świątecznych odbędzie się od początku stycznia do końca lutego według harmonogramu, co dwa tygodnie.
Więcej zawsze aktualnych informacji na temat zasad zbierania i odbierania odpadów komunalnych w Gdyni można znaleźć na stronie www.smieciodnowa.pl.
(kod)
zmiany
Nie tylko Zespół Szkół nr 10 czekają zmiany                                                          (fot. kod)

Karwiny wzbogaciły się o nowe przedszkole. Oddziały dla maluchów powstały w Zespole Szkół nr 10. Na tym jednak nie koniec zmian.
Trwają intensywne prace nad nową siecią placówek oświatowych w Gdyni. Mają one na celu lepsze jej dopasowanie do demografii poszczególnych dzielnic oraz poprawę warunków nauki i organizacji szkolnictwa zawodowego. Liczba oddziałów i liczba etatów pozostanie na dotychczasowym poziomie. Dobiegają końca konsultacje z dyrektorami i nauczycielami szkół, a ostateczny kształt gdyńskiej sieci oświatowej zostanie przyjęty uchwałą Rady Miasta Gdyni.
Modernizacja sieci szkół obejmie w sumie 18 placówek spośród 104 funkcjonujących w mieście. Przeważnie są to szkoły ponadgimnazjalne. Głównym powodem zmian są dane demograficzne.
- W roku szkolnym 2005/2006 mieliśmy 12500 uczniów w wieku 16-19 lat, w tym roku liczba ta zmalała o 4000 - tłumaczy Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. edukacji i zdrowia. - Podejmując decyzję o zmianach przyjęliśmy kilka tak zwanych złotych zasad, których będziemy się trzymać. Przede wszystkim zakładamy, że nikt z pracowników obsługi administracji i nauczycieli nie straci pracy. Od lat gdyński samorząd bardzo mocno stawia na oświatę, przy czym oświatę rozumiemy przede wszystkim w kontekście ludzi, którzy ją tworzą a nie budynki.
Zmiany, które są planowane, nie zostaną wprowadzone natychmiastowo. Wiele szkół będzie „wygaszanych", więc uczniowie, którzy rozpoczęli w nich naukę, ukończą ją w tej samej placówce. Przy projektowaniu nowej sieci gdyńskich szkół wzięto pod uwagę przede wszystkim trzy elementy: zmniejszającą się liczbę dzieci i młodzieży w wieku 12-19 lat, niedopasowanie obecnej sieci szkół do struktury demograficznej poszczególnych dzielnic oraz lepszy dostęp do szkoły komunikacją publiczną. Nie zmieni się liczba klas ani nauczycielskich etatów. Zostanie zachowana zasada, że nauczyciel „idzie" za klasą.
Wśród najważniejszych zmian jest budowa nowego gimnazjum. Zostanie ono otwarte na inaugurację roku szkolnego 2018/2019, w najbardziej rozwijającej się dzielnicy Gdyni: Chwarznie – Wiczlinie. W szkolnictwie zawodowym, już na początku nowego roku szkolnego 2016/2017, dojdzie do zmian, które mają na celu lepszą organizację kształcenia w zawodach, uznawanych za przyszłościowe na rynku pracy. Uczniowie, którzy już zaczęli naukę, będą mogli ją ukończyć w dotychczasowej siedzibie - dotyczy to również uczniów Zespołu Szkół Usługowych.
I tak, powstaną dwa nowe Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Pierwsze z nich zlokalizowane będzie przy ulicy Morskiej, w obecnej siedzibie Zespołu Szkół Mechanicznych, natomiast drugie - w obecnym Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ulicy Płk. Dąbka. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 będą się uczyć zawodu uczniowie, którzy obecnie zdobywają wiedzę w Zespole Szkół Mechanicznych oraz Zespole Szkół Technicznych. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 będzie miejscem nauki zawodów, w których obecnie kształcą się uczniowie Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu oraz Zespołu Szkół Budowlanych. Zmiany czekają też uczniów Technikum Transportowego (przy al. Zwycięstwa w Orłowie) oraz Zespołu Szkół Ekologicznych (ul. Chylońska w Cisowej), którzy w roku szkolnym 2016/2017 zaczną naukę w ramach Zespołu Szkół Ekologiczno-Transportowych, mieszczącym się w obecnej siedzibie IV Liceum Ogólnokształcącego (ul. Morska, Chylonia).
Zespół Szkół Usługowych czeka decentralizacja, a budynek w którym on funkcjonuje, będzie służył Zespołowi Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych - i tak poszczególne klasy kierunkowe Zespołu Szkół Usługowych zostaną przeniesione, ale dopiero począwszy od rocznika, który rozpocznie naukę 1 września 2016 r. Wszystkie etaty z dotychczasowej placówki zostaną utrzymane. Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych (ul. Orłowska, Orłowo) będzie przeniesiony do budynku Technikum Transportowego (al. Zwycięstwa, Orłowo), zaś dotychczasowa siedziba szkoły będzie miejscem nauki dla uczniów IX Liceum Ogólnokształcącego (aktualna lokalizacja - ul. Żeromskiego, Śródmieście). Znalezienie nowej siedziby dla IX Liceum Ogólnokształcącego było konieczne ze względu na fakt, że w budynku brak jest osobnej sali gimnastycznej i uczniowie muszą korzystać z sali YMCA. Z racji swojego wieku budynek wymaga też remontów.
Ważne jest, że liczba wszystkich oddziałów (klas) pozostanie niezmieniona łącznie z zachowaniem ich profili, tzn. jeśli klasa miała profil biologiczno-chemiczny, to taki też profil zostanie zachowany w nowej lokalizacji.
Inne zmiany w szkolnictwie to: Zespół Szkół nr 12 (tworzą go Szkoła Podstawowa nr 44 i Gimnazjum nr 17) przy ulicy Sucharskiego (Obłuże) stanie się gimnazjum rejonowym dla uczniów z dotychczasowego rejonu szkoły, jak i części uczniów rejonu Gimnazjum nr 14 ul. Płk. Dąbka, Obłuże), wchodzącego obecnie w skład Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 (Gimnazjum nr 14 oraz XIII Liceum Ogólnokształcące - obie szkoły wygaszane w tej lokalizacji), uczniowie niepełnosprawni z nowej rekrutacji znajdą miejsca w szkołach dostosowanych do ich potrzeb. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 44 wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 12 skończą naukę w dotychczasowej lokalizacji, zaś nowi z rejonu Szkoły Podstawowej nr 44 będą uczyć się w pobliskiej Szkole Podstawowej nr 39, Szkoły Podstawowej nr 6 lub Szkoły Podstawowej nr 43 (Obłuże, Pogórze). Zmiany te mają na celu wyspecjalizowanie dotychczasowego Zespołu Szkół nr 12 w kierunku szkolnictwa gimnazjalnego. V Liceum Ogólnokształcące przy ulicy Dickmana na Oksywiu zostanie przekształcone w zespół - gimnazjum i liceum i stworzy poszerzoną o szkołę gimnazjalną ofertę dla mieszkańców dzielnicy.
(kod)
puchar
Najlepsi z najlepszych dostali puchary                                                 (fot. Alicja Niemiec)
Ostatnią w tym roku imprezą w ramach Pucharu Gdyni zakończyła się rywalizacja na Karwinach. W organizację cyklu wydarzeń sportowych zaangażowali się także mieszkańcy naszej dzielnicy.
W ramach podsumowania, organizatorzy postanowili uhonorować najlepszych młodych biegaczy na Wielkiej Gali Młodego Sportu w Gdyńskim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Na zwieńczeniu cyklu obecnych było ponad sto osób, wśród których przedstawiciele władz miasta i rad dzielnic.
Wszystkich gości powitały stojące na ul. Olimpijskiej flagi oraz dmuchany balon Gdyńskiego Centrum Sportu, które wyznaczały drogę do wejścia na salę przygotowaną specjalnie pod ceremonię. W czasie oczekiwania na udekorowanie najlepszych, napięcie można było rozładować częstując się kawą i ciastkami, a co najważniejsze - rozsiąść się wygodnie i brać udział w gali.
Sama ceremonia rozpoczęła się tradycyjnie, czyli od podziękowań dla patronów sportowych: Renaty Walendziak, Antoniego Cichończuka, Waldemara Lisickiego i Andrzeja Magiera, organizatorów poszczególnych imprez - rad dzielnic i innych osób zaangażowanych w organizację imprezy. Każdy, kto został wyczytany, otrzymywał tabliczkę upamiętniającą wkład pracy i udział w propagowaniu sportu powszechnego.
Następnie odbyła się główna część imprezy - wręczenie nagród najlepszym młodym biegaczom północnej Polski, czyli zwycięzcom Pucharu Gdyni. Każdy po kolei wchodził na duże podium i odbierał podwójne nagrody. Jedną a z nich był Wielki Puchar Gdyni. Trofeum było tak dużych rozmiarów, że niemalże przewyższało najmłodszych zawodników, którzy nie kryli fascynacji tak niecodzienna zdobyczą. Oprócz tego otrzymali zróżnicowane nagrody rzeczowe, dopasowane do wieku i płci. Dzieci do 12 roku życia dostawały gry planszowe, puzzle, lub roboty do składania, starsi natomiast - plecaki, piłki i skakanki.
W dekoracji pomagali członkowie rad dzielnic i Joanna Zielińska, pełnomocnik prezydenta miasta ds. sportu. Kolejnym punktem programu było wręczenie statuetek biegacza i drobnych pakunków zawodnikom, którzy wytrwale wystartowali we wszystkich imprezach Pucharu Gdyni.
Organizatorzy dziękują za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu imprezy, za wspólnie spędzony czas i już teraz zapraszają na kolejny Puchar Gdyni w roku 2016.
(kod)

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Czym są cookies (ciasteczka)?

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W  „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu „cookies”.

Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach.

Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Co nam dają cookies?

Dzięki „cookie” korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika internetu.

„Cookies”:

 • umożliwiają zapamiętywanie naszych odwiedzin na stronie i naszych preferencji dotyczących tej strony (m.in. język strony, jej kolor, układ, rozmieszczenie treści);
 • pozwalają sklepom internetowym polecać nam produkty związane z tymi, które zazwyczaj wybieramy, które mogą nas potencjalnie zainteresować;
 • pomagają przechowywać towary wrzucone przez nas do zakupowego koszyka w sklepach online;
 • umożliwiają korzystanie z kont w serwisach;
 • pozwalają być zalogowanym do serwisu na każdej z dostępnych w danej witrynie podstron;
 • sprawiają, że nie widzimy wciąż i wciąż tej samej reklamy czy ankiety do wypełnienia;
 • pozwalają na prezentację nam reklam w sposób uwzględniający nasze zainteresowania czy miejsce zamieszkania – w ten sposób reklamy, dzięki którym korzystanie z wielu serwisów internetowych może być bezpłatne, mogą informować nas o potencjalnie interesujących nas produktach i usługach;
 • pozwalają tworzyć anonimowe statystyki odwiedzalności serwisów.
Dzięki „cookies” właściciele i wydawcy serwisów internetowych są w stanie ocenić realne zainteresowanie swoimi serwisami, mogą lepiej poznać oczekiwania i preferencje użytkowników, zrozumieć sposób w jaki użytkownicy korzystają z ich serwisów oraz, korzystając z najnowszych rozwiązań technologicznych, mogą stale udoskonalać swoje serwisy internetowe czyniąc je jeszcze przyjaźniejszymi i lepiej dostosowanymi do naszych potrzeb.

Co powinniśmy wiedzieć o „cookies”?

Nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość;

 • „cookies” identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę;
 • dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisach;
 • nie są szkodliwe ani dla nas ani dla naszych komputerów, czy smartfonów – nie wpływają na sposób ich działania;
 • nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach;
 • domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył;
 • na podstawie naszych zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji.

Podstawowe rodzaje ciasteczek

„Cookies” sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te cookies są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.

„Cookies” stałe – dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np. zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści etc.). Te informacje pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj cookies zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona. Stałe cookies są również nazywane jako tzw. śledzące „cookie” (ang. tracking cookies).

„Cookies” podmiotów zewnętrznych – (ang. third parties cookies) – to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wyszukiwania albo map umieszczanych na stronie) współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Ten rodzaj cookie pozwala dostosowywać reklamy – dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne – do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy). Na podstawie informacji pozyskanych z tych cookies można tworzyć tzw. ogólne profile użytkowników, dzięki którym mężczyźni interesujący się finansami i samochodami (odwiedzający strony o tej tematyce) zobaczą reklamy dopasowane do ich potencjalnych zainteresowań, a nie np. reklamę kobiecych kosmetyków.

Zarządzanie cookies

Pamiętaj, że masz możliwość samodzielnego zarządzania „cookies”. Umożliwiają to np. przeglądarki internetowe, z których korzystasz. W najpopularniejszych przeglądarkach masz możliwość:

 • zaakceptowania obsługi „cookies”, co pozwoli Ci na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzania cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn;
 • określenia ustawień dla różnych typów „cookie”, na przykład akceptowania plików trwałych jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies.
Efektem zmiany ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, może być utrata możliwości korzystania z niektórych serwisów i usług lub z niektórych funkcji w nich dostępnych.