Prasa Dzielnicowa Trójmiasta


Właśnie trwa bardzo rowerowy miesiąc. A to za sprawą kampanii „Rowerowy maj” - wspólnego projektu ZDiZ Gdynia oraz Gdańska. Na tym przedsięwzięciu skorzystają uczniowie karwińskiego Zespołu Szkół nr 10.
Głównym założeniem jest promocja aktywnego trybu życia wśród uczniów szkół podstawowych, zachęcanie do dojazdów do szkoły rowerem. Nagrodą główną dla gdyńskich uczestników będzie mobilne miasteczko rowerowe. Ponadto przy ZS nr 10 pojawia się stojaki rowerowe.
Zasady uczestnictwa są proste. Każdy uczeń zgłoszonej do udziału gdyńskiej szkoły podstawowej, który przyjedzie do szkoły na rowerze, deskorolce, hulajnodze lub na rolkach otrzyma od nauczyciela dwie naklejki. Jedną z nich umieszcza w swoim prywatnym, przygotowanym na rzecz akcji dzienniczku rowerowym, druga zaś zostaje przyklejona na klasowy plakat „Rowerowy Maj”. W Gdyni w rowerowym wyzwaniu uczestniczy cztery tysiące uczniów z 19 placówek oświatowych. Najbardziej rowerowa szkoła otrzyma mobilne miasteczko ruchu drogowego, którego wartość wynosi około 25 000 zł.
Dodatkowo, w wybranych zgłoszonych szkołach organizowane są zajęcia teoretyczne omawiające kwestie bezpiecznego poruszania się rowerem po mieście. Posiadacze kart rowerowych przećwiczą przejazd w kolumnie po ulicach z uspokojonym ruchem w towarzystwie nauczycieli oraz instruktorów ze stowarzyszenia Rowerowa Gdynia.
Nagrody-upominki dla wszystkich uczestników kampanii, w zależności od liczby przejazdów, to opaski odblaskowe, dzwonki rowerowe, bidony i latarki rowerowe.
Warto przypomnieć, że w maju gdyńscy cykliści mogą także „kręcić kilometry" dla naszego miasta w rywalizacji European Cycling Challenge. Z kolei w kwietniu rozpoczęła się kampania „Do pracy jadę rowerem", w której uczestniczą zgłoszeni pracownicy gdyńskich firm.
Poza tym mieszkańcy gdyńskich dzielnic niedawno debatowali o bezpieczeństwie pieszych i rowerzystów. Rozmowy odbyły się w gronie urzędników, policjantów, naukowców i reprezentacji środowisk rowerzystów i kierowców. Dyskusja ta była oddolną inicjatywą, która jest efektem debaty o bezpieczeństwie organizowanej na początku tego roku przez policję.
- Zwróciliśmy uwagę na to, że takie rozmowy są potrzebne i przynoszą pozytywne efekty. Zamiast czekać na kolejną taką okazję, postanowiliśmy sami ją zorganizować - mówi Lechosław Dzierżak, współorganizator debaty. - Na ulicach pojawia się coraz więcej rowerzystów. Chętniej wychodzimy na spacery. Uznaliśmy, że to najlepszy moment, aby porozmawiać o bezpieczeństwie właśnie rowerzystów i pieszych na samym początku sezonu. Wierzymy, że dzięki takiej rozmowie uda nam się wypracować jak najlepsze rozwiązania, a także zrozumieć niektóre działania podejmowane przez służby.
Jak podkreśla policja, w Gdyni bezpieczeństwo można ocenić wysoko. Od 15 miesięcy nie zginął żaden kierowca, pasażer, motocyklista, ani rowerzysta. Pięć wypadków śmiertelnych, do których doszło w ciągu tego okresu, to wypadki z udziałem pieszych.
- Do kilkunastu bardzo ciężkich wypadków z poważnymi obrażeniami najczęściej dochodziło na przejściach, gdzie są sygnalizacje świetlne - mówi komisarz Michał Rusak, rzecznik gdyńskiej policji.
(kod)
zabytki
Niektóre zabytki odchodzą do przeszłości                                                             (fot. kod)

Miejscy radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni.
Kwestia jest o tyle istotna dla mieszkańców Wielkiego Kacka, że nie brak tutaj obiektów objętych szczególna opieka konserwatora zabytków. Nic dziwnego, jest to bowiem miejsce o wyjątkowych walorach historycznych.
W budżecie Gdyni na 2016 r. na dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru, zaplanowane zostały środki w wysokości 1 014 579 zł. Dotacje są kierowane na prace remontowe, które są konieczne ze względu na zły stan techniczny budynków oraz na prace, które są bardzo pilne i mają znaczenie dla wizerunku miasta. Przewidziano dofinansowanie prac wykorzystując dostępne środki, rozdzielając je pomiędzy uprawnionych wnioskodawców. Dla budynków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków proponuje się przyznać dofinansowanie w wysokości maksymalnie 70 proc. kwoty określonej w kosztorysie. Dla budynków położonych na obszarach zabytkowych proponuje się przyznać dotacje w wysokości 50 proc. lub 30 proc. (w zależności od grupy według regulaminu) na zakwalifikowane prace.
(kod)
budzet kack
Projekty pomogą tworzyć wizerunek nowoczesnej i przyjaznej dzielnicy (fot. kod)

183 - tyle wniosków złożono do północy 30 kwietnia w Gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2016. Najbardziej aktywni byli mieszkańcy Wielkiego Kacka, którzy złożyli 16 wniosków.
Te liczby mogą się jednak jeszcze zmienić. Niewykluczone bowiem, że wnioskodawcy skorzystali z możliwości przesłania projektów pocztą tradycyjną. Każdy wniosek, który w ten sposób dotrze do koordynującego Budżet Obywatelski Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni zostanie dodany do systemu elektronicznego, powiększając tym samym ostateczną pulę. Póki co jednak, 183 wnioski to o 39 mniej niż w roku 2015.
- W moim przekonaniu taka liczba świadczy o tym, że w poprzednich edycjach Budżetu Obywatelskiego zaspokojono najważniejsze potrzeby gdynian - podkreśla Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. - W dzielnicach powstają boiska, których wcześniej tam brakowało, utwardzane są ulice, których stan do tej pory pozostawiał wiele do życzenia, instalowane jest oświetlenie, urządzane są tereny rekreacyjne. Teraz przychodzi czas na realizowanie projektów, które te wcześniejsze inwestycje uzupełniają.
Michał Guć zwraca również uwagę na jedną ważną rzecz. Wiele ze złożonych w tym roku wniosków łączy kilka projektów: obejmują różne lokalizacje i tematy do zrealizowania w tej samej dzielnicy. Wnioskodawcy decydowali się na wspólne działanie, by w ten sposób dać swoim pomysłom większą szansę na realizację. Potencjalne głosy nie będą się rozkładały między kilka projektów - wybierając we wrześniowym głosowaniu jeden wniosek, będziemy opowiadali się za realizacją kilku inwestycji jednocześnie.
Taką możliwość będą mieć m.in. mieszkańcy Leszczynek, gdzie wspólny wniosek przygotowali: Szkoła Podstawowa nr 29, Fundacja „Smyk" i Łukasz Strzałkowski z Rady Dzielnicy.
- Chciałem złożyć projekt budowy siłowni zewnętrznej, a szkoła - utworzenia placu zabaw - mówi Łukasz Strzałkowski. - Dyrektor szkoły zaprosiła mnie na rozmowę i doszliśmy do wniosku, że złożymy wspólny wniosek na rodzinny plac zabaw z siłownią zewnętrzną na terenie SP nr 29. Korzyść z takiego rozwiązania? Większa szansa na wygraną. Nie będziemy z sobą rywalizować, tylko wspólnie przekonywać mieszkańców do głosowania na nasz projekt.
Liczba zgłoszonych wniosków jest znacząca tym bardziej, że w tym roku gdynianie mieli mniej czasu na przygotowanie swoich projektów. Ponieważ Gdynia przyjęła kalendarz Budżetu Obywatelskiego wspólny dla kilku miast Pomorza, składanie wniosków rozpoczęło się już 1 kwietnia. W roku 2015 odbywało się to w czerwcu.
Pula Gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 to ponad 5 mln zł. W tym roku, co ważne, podniesiona została kwota bazowa dla dzielnicy - dla każdej wynosi 45 tys. zł.
- Dla dzielnic małych, takich jakie Babie Doły, każde zwiększenie środków, które mogą być przeznaczone na inwestycje ma bardzo duże znaczenie - przyznaje Sylwester Trzebiński z Rady Dzielnicy Babie Doły. - Część naszej dzielnicy - rejon ulicy Rybaków, to teren niemalże „wiejski". Nie ma wody, nie ma porządnych dróg, nie ma placów dla dzieci. Każda złotówka więcej to dodatkowa szansa na zmiany, zachęta dla mieszkańców do tego, by angażowali się w życie dzielnicy.
Rekordzistami w liczbie złożonych wniosków są mieszkańcy Wielkiego Kacka, którzy przygotowali 16 projektów. 12 projektów złożono na Karwinach, po 11 - na Wzgórzu św. Maksymiliana, Kamiennej Górze, w Orłowie i Redłowie. Najmniej - trzy projekty, zgłoszono w Cisowej, cztery na Witominie-Radiostacji, po pięć - na Babich Dołach, Działkach Leśnych i Pustkach Cisowskich-Demptowie.
Najwięcej - 78 wniosków (42,6%) dotyczy inwestycji i remontów. Przedmiotem 67 projektów jest rekreacja (36,6%), 27 z nich (14,75%) mieści się w kategorii estetyzacja, a 11 (6%) - bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Przykładowo, mieszkańcy Małego Kacka chcieliby zjazdu linowego przy ul. Racławickiej i ustawienia w dzielnicy mebli miejskich; Śródmieścia - dostępnych dla wszystkich hamaków miejskich, a Wzgórza św. Maksymiliana i Babich Dołów - niekomercyjnych słupów ogłoszeniowych dla mieszkańców. Na Leszczynkach powstać miałaby kolejna w Gdyni Łączka Merdających Ogonków. Na Wzgórzu św. Maksymiliana szansę na rewitalizację ma historyczna górka przy ul. Ejsmonda, a na Oksywiu - plaża.
Pełna lista projektów dostępna jest na stronie www.bo.gdynia.pl
Kampania promocyjna Gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego rozpoczęła się w marcu. Przez cały miesiąc w gdyńskich dzielnicach odbywały się spotkania informacyjne, podczas których pracownicy Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni zaznajamiali mieszkańców i radnych dzielnic z nowościami tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. W kwietniu natomiast odbyło się sześć maratonów pisania wniosków: pięć dzielnicowych i jeden ogólnomiejski. W ich trakcie pracownicy wydziałów Urzędu Miasta Gdyni, jednostek miejskich i Laboratorium Innowacji Społecznych, które koordynuje całość działań związanych z Gdyńskim Budżetem Obywatelskim, pomagali w poprawnym sporządzeniu wniosku. Odpowiadali na pytania, a także rozwiewali wątpliwości dotyczące np. własności gruntu, na którym projekt miałby być realizowany. We wszystkich maratonach udział wzięło ponad 250 osób.
Teraz wszystkie zgłoszone wnioski zostaną poddane weryfikacji formalnej i merytorycznej. O jej przebiegu autorzy będą informowani na bieżąco. W sierpniu dowiemy się, które wnioski zostaną zakwalifikowane do głosowania zaplanowanego na 12-25 września 2016 r.

(kod)
wyscig
Zawody rowerowe cieszyły się rekordową frekwencją                       (fot. RD Wielki Kack)

Rekordowa liczba uczestników stanęła na starcie tradycyjnego wyścigu rowerowego. Impreza towarzyszyła festynowi z okazji Święta 3-go Maja.
- Piękna słoneczna pogoda oraz liczne atrakcje wpłynęły na duże zainteresowanie i wysoką frekwencję imprezy – informują organizatorzy festynu. - Przełożyły się także na rekordową liczbę uczestników, zgłoszonych do udziału w zawodach rowerowych.
W związku z tym, w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom, trzeba było podjąć decyzję o rozegraniu wyścigów eliminacyjnych, osobno dla chłopców i dziewcząt. Do dalszego etapu zawodów kwalifikowały się po dwie najlepsze osoby z każdego ze startów. Ścisły finał odbył się już w mieszanej obsadzie i w ten sposób wyłoniono najlepszą trójkę.
Podobnie, jak w poprzednim roku, triumfowała dwunastolatka z naszej dzielnicy, która zgarnęła główną nagrodę - tablet ufundowany przez Radę Dzielnicy Wielki Kack. Kolejne dwa miejsca przypadły w udziale dwójce nieco młodszych uczestników. Byli to chłopcy, którzy otrzymali od organizatorów repliki piłek turnieju Euro 2016, ufundowane przez PEWIK GDYNIA oraz sakwy rowerowe od „Rowerowej Gdyni”. Uroczystego wręczenia nagród dokonali na estradzie radni dzielnicy Wielki Kack. Dla pozostałych uczestników zawodów przygotowano drobne upominki, ufundowane przez Urząd Miasta Gdyni, "Rowerową Gdynię", PEWIK GDYNIA oraz Basket Gdynia.
(kod)
zaby
Pomóż żabom przetrwać

Nasza dzielnica słynie m. in. z tego, że jest położona w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Żyje się tu blisko natury i sprawy dotyczące przyrody leżą mieszkańcom Wielkiego Kacka na sercu.
W Gdyni trwa właśnie akcja ratowania żab spod kół samochodów. Ekopatrol Straży Miejskiej wywiesza ogłoszenia ostrzegawcze i przenosi wędrujące płazy w bezpieczne miejsca. Kierowców prosi o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach i o wyczulenie na ten „wiosenny exodus".
Wiosna to czas migracji żab z miejsc zimowania do miejsc rozrodu. Na przełomie marca i kwietnia, głównie na peryferiach naszego miasta, setki płazów wędrują do zbiorników wodnych, aby odbyć w nich gody. Wiąże się to często z przekraczaniem przez zwierzęta ruchliwych ulic i ryzykiem rozjechania ich przez samochody.
Biolodzy alarmują, że populacja płazów w Polsce z roku na rok maleje i grozi im wyginięcie. Tego stanu rzeczy nie wolno bagatelizować.
Od kilku dni gdyńska Straż Miejska otrzymuje sygnały od mieszkańców o rozjechanych przez kierowców żabach.
- Widzą to również nasze patrole, szczególnie w rejonach, gdzie znajduje się woda - podmokłych i bagnistych - komentuje Danuta Wołk-Karaczewska, rzecznik prasowy gdyńskiej Straży Miejskiej.
Strażnicy z ekopatrolu reagują na każdy sygnał w tej sprawie. Oprócz przenoszenia wędrujących zwierząt w bezpieczne miejsca, w rejonach o największym zagrożeniu umieszczają informacje o migracjach żab, aby zwrócić uwagę kierowców na ten problem.
Niedawno podczas patrolu, strażnicy natrafili na kolumnę przechodzących ulicą żab, które przenieśli na drugą stronę jezdni.
- W innym rejonie miasta pojawiły się migrujące żaby trawne, ropuchy szare i traszki zwyczajne, którym ekopatrol pomógł przejść przez drogę w kierunku zbiornika wodnego - przytacza przykłady Wołk-Karaczewska.
Pamiętajmy, że wszystkie polskie płazy bez wyjątku (a jest ich 18 gatunków) są objęte ścisłą ochroną. W Trójmieście, jak mówią eksperci, przeważają głównie ropuchy szare i żaby trawne. Niebezpieczne dla płazów sytuacje należy zgłaszać pod numerem telefonu: 58 660 11 83 lub 661 600 571.
(kod)
laureaci
Dobra atmosfera i skuteczne metody nauczania są gwarancją sukcesu           (fot. SP nr 20)

Szkoła Podstawowa nr 20 osiągnęła kolejny wielki sukces. Aż czworo uczniów z „dwudziestki” uzyskało tytuł Laureata w Konkursach Przedmiotowych. To czyni szkołę najlepszą w całym województwie.
Dodać należy, że uczniowie kackiej szkoły uczestniczyli w uroczystej gali, podczas której otrzymali zaświadczenia Pomorskiego Kuratora Oświaty. Karolina Romanowska z kl. VIa uzyskała tytuł Laureata w Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego. Alicja Chmura, Maja Wróbel oraz Maciej Bober uzyskali tytuł Laureata w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
(kod)

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Czym są cookies (ciasteczka)?

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W  „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu „cookies”.

Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach.

Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Co nam dają cookies?

Dzięki „cookie” korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika internetu.

„Cookies”:

 • umożliwiają zapamiętywanie naszych odwiedzin na stronie i naszych preferencji dotyczących tej strony (m.in. język strony, jej kolor, układ, rozmieszczenie treści);
 • pozwalają sklepom internetowym polecać nam produkty związane z tymi, które zazwyczaj wybieramy, które mogą nas potencjalnie zainteresować;
 • pomagają przechowywać towary wrzucone przez nas do zakupowego koszyka w sklepach online;
 • umożliwiają korzystanie z kont w serwisach;
 • pozwalają być zalogowanym do serwisu na każdej z dostępnych w danej witrynie podstron;
 • sprawiają, że nie widzimy wciąż i wciąż tej samej reklamy czy ankiety do wypełnienia;
 • pozwalają na prezentację nam reklam w sposób uwzględniający nasze zainteresowania czy miejsce zamieszkania – w ten sposób reklamy, dzięki którym korzystanie z wielu serwisów internetowych może być bezpłatne, mogą informować nas o potencjalnie interesujących nas produktach i usługach;
 • pozwalają tworzyć anonimowe statystyki odwiedzalności serwisów.
Dzięki „cookies” właściciele i wydawcy serwisów internetowych są w stanie ocenić realne zainteresowanie swoimi serwisami, mogą lepiej poznać oczekiwania i preferencje użytkowników, zrozumieć sposób w jaki użytkownicy korzystają z ich serwisów oraz, korzystając z najnowszych rozwiązań technologicznych, mogą stale udoskonalać swoje serwisy internetowe czyniąc je jeszcze przyjaźniejszymi i lepiej dostosowanymi do naszych potrzeb.

Co powinniśmy wiedzieć o „cookies”?

Nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość;

 • „cookies” identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę;
 • dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisach;
 • nie są szkodliwe ani dla nas ani dla naszych komputerów, czy smartfonów – nie wpływają na sposób ich działania;
 • nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach;
 • domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył;
 • na podstawie naszych zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji.

Podstawowe rodzaje ciasteczek

„Cookies” sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te cookies są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.

„Cookies” stałe – dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np. zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści etc.). Te informacje pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj cookies zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona. Stałe cookies są również nazywane jako tzw. śledzące „cookie” (ang. tracking cookies).

„Cookies” podmiotów zewnętrznych – (ang. third parties cookies) – to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wyszukiwania albo map umieszczanych na stronie) współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Ten rodzaj cookie pozwala dostosowywać reklamy – dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne – do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy). Na podstawie informacji pozyskanych z tych cookies można tworzyć tzw. ogólne profile użytkowników, dzięki którym mężczyźni interesujący się finansami i samochodami (odwiedzający strony o tej tematyce) zobaczą reklamy dopasowane do ich potencjalnych zainteresowań, a nie np. reklamę kobiecych kosmetyków.

Zarządzanie cookies

Pamiętaj, że masz możliwość samodzielnego zarządzania „cookies”. Umożliwiają to np. przeglądarki internetowe, z których korzystasz. W najpopularniejszych przeglądarkach masz możliwość:

 • zaakceptowania obsługi „cookies”, co pozwoli Ci na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzania cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn;
 • określenia ustawień dla różnych typów „cookie”, na przykład akceptowania plików trwałych jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies.
Efektem zmiany ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, może być utrata możliwości korzystania z niektórych serwisów i usług lub z niektórych funkcji w nich dostępnych.