Prasa Dzielnicowa Trójmiasta

przyroda
Quady rozjeżdżają leśne ścieżki i dewastują przyrodę                                          (fot. kod)

Na dewastację okolicznych lasów, będących częścią lub otuliną Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, skarżą się od dawna mieszkańcy naszej dzielnicy. Jak temu zapobiec?
Mieszkańcy wielokrotnie stawali w obronie przyrody, by zatrzymać postępującą dewastację. Po lasach jeżdżą quady, biegają psy spuszczone ze smyczy, walają się worki z odpadkami...
- Las, który jest ostoją zwierzyny i ptactwa, stał się ruiną i wysypiskiem śmieci – skarżył się nasz Czytelnik. - Pracownicy nadleśnictwa jeżdżą po nim superciężkim sprzętem, dewastując to, co zostaje. Sami zostawiając stosy gałęzi i odpadów. Ogromne koła ciągników rozjeżdżają szlaki spacerowe dla ludzi (jedyna atrakcja dla mieszkańców), odbierając im możliwość chodzenia po ścieżkach, gdyż są one zamienione w ogromne błotniste koleiny, gdzie nie da się przejść – o mamach z wózkami i małymi dziećmi nie wspominając. Zabrano nam wszystko co najpiękniejsze. Jak długo ludzi i przyrodę będzie się traktować tak przedmiotowo i pogardliwie? Kto czerpie z tego korzyści? Zresztą, czyste i spokojne środowisko to sprawa nas wszystkich. Jesteśmy też winni to naszym dzieciom, następnym pokoleniom...
Wkrótce sytuacja ma ulec poprawie. Teraz dla miłośników przyrody jest dobra wiadomość - Straż Miejska zwiększa liczbę patroli leśnych. Porządku w gdyńskich lasach pilnuje zwiększona liczba strażników. Jest to efekt rosnącej liczby zgłoszeń od mieszkańców, które dotyczą takich zdarzeń, jak niszczenie leśnej ściółki przez samochody, quady czy motocykle, wyprowadzanie psów bez smyczy, czy też zaśmiecanie.
- Tylko w ciągu kilku ostatnich dni strażnicy interweniowali kilkanaście razy wobec osób, które nie tylko zaśmiecały tereny leśne, ale rozjeżdżały leśne drogi urządzając sobie na nich wyścigi motocyklowe i parkując samochody – informuje Danuta Wołk-Kwraczewska, rzeczniczka Straży Miejskiej. - Kierowcy, którzy zapuszczali się głęboko w las i stawali na leśnych polankach i w zagajnikach, niszcząc roślinność, łamiąc krzewy i małe drzewka zostali ukarani mandatami. Wszyscy, w większości młodzi ludzie zasłaniali się brakiem świadomości, że łamią obowiązujące przepisy. W podobny sposób tłumaczyli się motocykliści, brawurowo jeżdżący po wąskich leśnych duktach, stwarzając niebezpieczeństwo dla spacerowiczów i zwierząt, niszcząc leśne runo. Systematyczne kontrole doprowadziły do tego, że amatorzy nielegalnego toru motocyklowego wykrytego przez strażników w lesie na Pustkach Cisowskich zaprzestali swoich rajdów.
Pozostaje mieć nadzieję, że także w lasach otulających naszą dzielnicę odczujemy ulgę i widoczną poprawę!
(kod)
buspas
Czy buspas w tym miejscu miałby sens?                                                               (fot. kod)
Od października w Gdyni funkcjonuje kolejny po ul. Kieleckiej i ul. Morskiej buspas. Ma on usprawnić przejazd pojazdów transportu zbiorowego ulicą Władysława IV w kierunku Sopotu.
Według nowej organizacji ruchu, z prawego skrajnego pasa jezdni ulicy Władysława IV, na skrzyżowaniach z ulicami Obrońców Wybrzeża oraz Żwirki i Wigury, skręcić można będzie tylko w prawo. Autobusy mogą przejechać tymi pasami na wprost. Za skrzyżowaniem z ulicą Żwirki i Wigury, do przystanku Urząd Miasta - Władysława IV, prawym skrajnym pasem poruszać będą mogły się jedynie autobusy. Wytyczenie nowego buspasa to jeden z rezultatów projektu CIVITAS DYN@MO, w którym Gdynia uczestniczy. Badania i analizy ruchu potwierdziły pozytywny wpływ tego rozwiązania na funkcjonalność transportu publicznego w Gdyni.
A czy takie rozwiązanie sprawdziłoby się w naszej dzielnicy? I gdzie miałoby największy sens?
- jedyne takie miejsce to moim zdaniem ciąg ulic Wielkopolska/Chwaszczyńska – mówi pan Roman, nasz Czytelnik. - Oczywiście, są jeszcze inne ulice, po których porusza się komunikacja miejska, jak choćby Starodworcowa, czy Gryfa Pomorskiego, ale nie wyobrażam sobie wprowadzenia tam takiego rozwiązania. Dlaczego? Z oczywistych względów. Szerokość ulicy nie pozwoliłaby na wydzielenie dodatkowego pasa. Poza tym tam natężenie ruchu jest znacznie mniejsze, niż na głównym ciągu komunikacyjnym. Autobusy i pojazdy osobowe nie przeszkadzają sobie nawzajem.
Wcześniej na naszych łamach trwała dyskusja na temat wprowadzenia kontrapasa dla rowerów.
- Uważam, że to byłoby dobre rozwiązanie – mówi pani Eliza, mieszkanka ul. Szefki. - Może natężenie ruchu nie jest tu takie, jak w centrum... Ale ul. Gryfa Pomorskiego jest po remoncie, ma odpowiednią szerokość i wprowadzenie czegoś takiego nie byłoby problemem.
Nie wszyscy podzielają tę opinię.
- To nie jest rozsądny pomysł – uważa pan Tomasz z Wielkiego Kacka. - Na Fikakowie nie ma aż takiego problemu z drogami dla rowerów. Wystarczą standardowe ścieżki, a w najgorszym wypadku można jechać po chodniku lub zwyczajnie – ulicą.
(kod)
smietnik
Dzierżawa pojemników na śmieci będzie podlegała nowym zasadom                                                                 (fot. kod)

Warto przygotować się do wyższego standardu w systemie gospodarki odpadami. Ostatnio pisaliśmy o czekających nas zmianach. Teraz znamy już więcej konkretów.
Od początku stycznia przyszłego roku w gdyńskim systemie gospodarki odpadami zaczną obowiązywać zmiany skutkujące znacznym podwyższeniem standardu usługi świadczonej przez miasto. W szczególności warto zwrócić uwagę na to, że firma odbierająca odpady komunalne z terenu danej nieruchomości wyposaży posesję w pojemniki na odpady (w zabudowie jednorodzinnej - w pojemniki na odpady zmieszane i worki na odpady zbierane w sposób selektywny, w zabudowie wielorodzinnej - w pojemniki na odpady zmieszane i zbierane w sposób selektywny).
Pojemniki dostarczane będą do końca grudnia 2015 roku. Przy czym warto dodać, że mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej otrzymają też pakiet startowy worków (po 2 worki na odpady z plastiku, papieru i szkła). Kolejne worki dostarczane będą na bieżąco przy odbiorze odpadów selektywnych według zasady: „nowy worek za każdy zapełniony worek danej frakcji odpadów zbieranych selektywnie”.
- Jeżeli aktualnie dzierżawisz pojemniki na odpady, dokonaj wypowiedzenia umowy dzierżawy ze skutkiem na koniec 2015 roku! - apelują urzędnicy.
Właściciele nieruchomości nie będą musieli ponosić dodatkowych kosztów związanych z zapewnieniem pojemników poprzez ich dzierżawę lub zakup. Koszty związane z pojemnikami i ich utrzymaniem (czyszczenie, naprawa itp.) będą ujęte w opłacie śmieciowej. Szczegółowe informacje na stronie www.smieciodnowa.pl.
A jak do tej pory wygląda segregacja odpadów w naszym mieście?
- Gdynia może poszczycić osiągnięciem 28-procentowego poziomu recyklingu, co wśród dużych miast jest jednym z najlepszych wyników w kraju – zapewnia Michał Guć, wiceprezydent miasta. - Gdyński wynik jest dwukrotnie lepszy niż wymagana prawem norma. Zostało jednak sporo pracy, gdyż w roku 2020 musimy jako miasto osiągnąć 50-procentowy poziom recyklingu. Co oznacza, że system gospodarowania odpadami w Gdyni wymaga ciągłego udoskonalania. Gdynia jest wśród liderów segregacji odpadów. Nakładane przepisami wymogi wyprzedzamy o kilka lat. Oczywiście te wymogi z roku na rok są coraz wyższe, dlatego cały czas pracujemy nad tym, aby system był jak najbardziej przyjazny dla mieszkańców.
Dlatego w przyszłym roku wprowadzone zostaną zmiany, które są wynikiem dotychczasowych obserwacji i zgłaszanych przez mieszkańców i zarządców nieruchomości uwag. Do najważniejszych należą: wprowadzenie całorocznej możliwości wystawiania odpadów wielkogabarytowych, zapewnienie przez gminę pojemników na odpady bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat, zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów zbieranych selektywnie w zabudowie wielorodzinnej, odbiór popiołu, odbiór odpadów zielonych (trawa, liście) bez dodatkowych opłat.
Radni miasta przyjęli już uchwałę, która wprowadza stosowne zmiany. Najważniejsza z nich – wspomnianan wcześniej - zakłada przejęcie przez miasto od mieszkańców obowiązku wyposażania nieruchomości w pojemniki na odpady, co uwolni mieszkańców od obowiązku zakupu lub dzierżawy pojemników. Kolejna zmiana to zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów surowcowych w zabudowie wielorodzinnej - frakcje: papier i opakowania wielomateriałowe oraz plastik i metale będą odbierane dwa razy w tygodniu - dwa razy częściej niż do tej pory, co ograniczy przepełnianie się pojemników. Planowane jest też odejście od odbioru odpadów wielkogabarytowych w formie trzy razy do roku organizowanych wystawek na rzecz odbioru przez cały rok (w zabudowie wielorodzinnej odpady będą odbierane na bieżąco po wystawieniu przy pergoli, zaś w zabudowie jednorodzinnej - będą odbierane w soboty na wcześniejsze telefoniczne lub elektroniczne zgłoszenie właściciela nieruchomości). Uchwała zakłada odbieranie na telefoniczne lub elektroniczne zgłoszenie bezpośrednio z domu mieszkańca dużego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (lodówki, pralki, telewizory) - z możliwością wyniesienia z mieszkania. Kolejną nowością jest odbiór odpadów zielonych - właściciele nieruchomości, na których powstają odpady zielone, otrzymają nieodpłatnie worki do ich gromadzenia. Worki będą odbierane przez firmę wywozową według harmonogramu (w okresie od początku marca do końca listopada co dwa tygodnie); odbiór popiołu z domowych palenisk (ogrzewanie piecowe, podgrzewanie wody w domu, kominki) - metalowe pojemniki do gromadzenia popiołu zostaną dostarczone przez miasto. I – co ważne w zbliżającym się, świątecznym okresie - odbiór drzewek świątecznych odbędzie się od początku stycznia do końca lutego według harmonogramu, co dwa tygodnie.

(kod)
budzet


Aż 12 projektów mieli do wyboru mieszkańcy Wielkiego Kacka, którzy głosowali w drugiej edycji gdyńskiego budżetu obywatelskiego. Frekwencja wyniosła 19,79 proc., co plasuje naszą dzielnicę na bardzo wysokim miejscu.
To bardzo dobrze, bowiem w głosowaniu udział wzięło w sumie 47612 osób – 20 proc. mieszkańców Gdyni uprawnionych do głosowania. Jesteśmy zatem blisko tej liczby. Dodać należy, że to w skali miasta o blisko 7000 tysięcy więcej niż w roku 2014, gdy budżet obywatelski w Gdyni debiutował. Najmłodszy głosujący mieszkaniec miał niespełna miesiąc, a najstarszy 100 lat. Największe poruszenie budżet obywatelski wywołał w 3 dzielnicach. Rekordową frekwencję - ponad 40 proc. głosujących osiągnięto na Chwarznie-Wiczlinie. Bardzo chętnie (blisko 35 proc. uprawnionych) głosy oddawali również mieszkańcy Grabówka oraz Wzgórza Św. Maksymiliana. Najrzadziej głosowali mieszkańcy dzielnicy Śródmieście (frekwencja nie przekroczyła 4 proc.), co najprawdopodobniej wynika z faktu, iż była to jedyna dzielnica, w której oba projekty mieściły się w puli środków na nią przypadających.
W gdyńskim budżecie obywatelskim 2015 do podziału było dokładnie 4597797 złotych. W 22 dzielnicach gdynianie wybierali spośród łącznie 179 projektów. Najwięcej było ich na Obłużu - 24, najmniej na Cisowej i w Śródmieściu - po dwa. W wyniku internetowego głosowania prowadzonego na stronie www.bo.gdynia.pl, do realizacji wybranych przez mieszkańców zostało 39 projektów. Najwięcej głosów - 1794 - otrzymał projekt wybudowania boiska wielofunkcyjnego, budowy skoczni do skoku w dal i trójskoku z rozbiegiem o nawierzchni syntetycznej pod nazwą Aktywna Chylonia, o wartości 350000 zł.
W stosunku do zeszłego roku, w którym zwyciężyło 41 projektów, wybrane w tegorocznej edycji są większe, bardziej kosztowne i znacznie bardziej kompleksowe. Tylko 4 dzielnice wykorzystały całe pule przeznaczone na dzielnicę, kolejne 8 były wyczerpania tej puli bardzo bliskie. Wybranym projektem o największej wartości jest „Aktywnie na Chwarznie i Wiczlinie", opiewający na całą pulę środków przypadających na dzielnicę Chwarzno-Wiczlino, o wartości 546150 zł. Nierozdysponowane pozostały środki w kwocie 875064 zł, które zostaną dodane do puli, jaką podzielą mieszkańcy poszczególnych dzielnic w 2016 roku.
Wśród projektów zakwalifikowanych do realizacji są przede wszystkim boiska, różnego typu przestrzenie do ćwiczeń fizycznych w przestrzeni miejskiej, place zabaw, a także projekty wyciszenia ruchu drogowego, remonty ulic i chodników oraz dwa wybiegi dla psów.
Na Wielki Kack przypadła kwota 246818 zł. Na kolejna edycję przeszło 96591,60 zł niewykorzystanych funduszy. Najchętniej głosowano na trzy zwycięskie wnioski. Pierwszy to budowa chodnika w ciągu ul. Górniczej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem ul. Górniczej z ul. Lipową a kościołem (koszt 65000 zł, 557 głosów). Drugi to doposażenie boiska znajdującego się na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 (75000, 991 głosów. Trzeci to montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (progów zwalniających) na ulicy Starodworcowej (10226,40 zł, 469 głosów).
Pozostałe wnioski to: budowa mini-boiska do gry w kosza (156700 zł, 178 głosów), budowa mini-placu zabaw (49140 zł, 218 głosów), modernizacja boiska sportowego na osiedlu Fikakowo (199124 zł, 243 głosy), montaż urządzenia bezpieczeństwa ruchu (progu zwalniającego) na ulicy Nowodworcowej (5113,20 zł, 404 głosy), opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Siewnej (80000 zł, 70 głosów), plac zabaw dla dzieci w wieku 2-10 lat (116660 zł, 331 głosów), remont istniejącego chodnika przy ul. Starodworcowej, odcinek od Wielkopolskiej do Krętej (128825,60 zł, 442 głosy), utwardzenie nawierzchni ulicy Radosnej od nr 11-12 (222000 zł, 159 głosów), wykonanie miejsc postojowych w pasie drogowym ul. Myśliwskiej przy skrzyżowaniu ul. Myśliwskiej i ul. Lipowej (75794,11 zł, 364 głosy). W sumie udział w głosowaniu wzięło 4426 kacan.
Równolegle do głosowania mieszkańcy byli pytani o to, jak oceniają cały sposób realizacji budżetu obywatelskiego w Gdyni. Zebrane wyniki pozwolą w przyszłych edycjach jeszcze bardziej rozbudowywać pomysły na realizację gdyńskiego budżetu w oparciu o potrzeby gdynian.
Jak podkreślają urzędnicy, na wyróżnienie zasługuje ogromne zaangażowanie projektodawców, którzy od pierwszych chwil głosowania zaskakiwali pomysłami na promocję zgłoszonych przez siebie przedsięwzięć. Kręcili filmy zamieszczane później w internecie, aktywnie działali na portalach społecznościowych, tworzyli zabawne memy, chętnie korzystali z tablic wyborczych przekazanych na potrzeby głosowania w budżecie obywatelskim. Większość dzielnic w tegorocznej edycji, co znajduje odzwierciedlenie także w wynikach głosowania, miało swoich niekwestionowanych faworytów, którzy poprzez prowadzenie szerokiej akcji informacyjnej, promocyjnej i dialogu z mieszkańcami wysunęli się na prowadzenie w rankingu. Od 25 października w kilku punktach Gdyni spotkać można było tzw. lotne brygady - wolontariuszy i pracowników Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, którzy wyjaśniali zasady budżetu obywatelskiego, zachęcali do głosowania czy wręcz je umożliwiali - wyposażeni byli w urządzenia z mobilnym internetem. Pracownicy PPNT odwiedzali gdyńskie kluby seniora i placówki opiekuńcze. Wsparciem służyli pracownicy instytucji miejskich - np. bibliotek, działacze organizacji pozarządowych, radni dzielnic, proboszczowie gdyńskich parafii. Nie sposób wymienić wszystkich, ale wszystkim należą się gorące podziękowania.

(kod)
Frosch EcoDay 2
8
listopada (sobota) w Centrum Riviera w Gdyni odbędzie się kolejna odsłona Frosch EcoDay - wyjątkowej akcji, która ma na celu promocję proekologicznych zachowań na co dzień. O bogaty program edukacyjny zadba firma Werner&Mertz Delta Polska Sp. z o.o.- dystrybutor ekologicznych środków do czyszczenia i pielęgnacji domu marki Frosch.

Celem akcji Frosch EcoDay jest uświadomienie Polakom, że nawet drobne zmiany codziennych przyzwyczajeń mają pozytywny wpływ na otaczające nas środowisko. Mieszkańcy Trójmiasta przystąpią do ekologicznej rewolucji już po raz drugi. Podczas wydarzenia obecna będzie dermatolog dr Anita Tarajkowska-Olejnik - ekspert marki Frosch, która godzinach 12:00 – 16:00 udzielać będzie bezpłatnych porad dermatologicznych oraz wyjaśni gościom jak dbając o czystość naszego domu równocześnie zadbać o bezpieczeństwo delikatnej skóry dłoni.
Na odwiedzających stoisko Frosch EcoDay czeka wiele atrakcji m.in. specjalnewarsztaty EKOZABAWKI - ZRÓB JE SAM. Dzieci pod okiem dorosłych będą samodzielnie tworzyć wyjątkowe i pomysłowe zabawki, jednocześnie ucząc się jak db o środowisko naturalne. Tworzenie wyjątkowych przedmiotów z artykułów codziennego użytku rozwija wyobraźnię, uczy kreatywnego myślenia oraz inspiruje do proekologicznych zachowań i poznania pojęcia recyclingu. Ekologiczną zabawę dopełni szaleństwo w eko-basenie i fotobudka, w której goście będą mieli możliwość zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Ponadto przewidziane są konkursy dla najlepszych eko-rodzin, wktórych nagrodami będą produkty marki Frosch.

Zapraszamy: Frosch EcoDay, Centrum Riviera, 28 listopada 2015 r.(sobota), godz. 10:00 – 20:00.


O marce Frosch

Proekologiczna filozfia marki Frosch określana jest przez „9 punktów ekologii”, które definiują stosunek jaki firma przykłada do ochrony środowiska naturalnego. Potwierdzeniem najwyższej odpowiedzialności środowiskowej są także liczne certyfikaty, w tym Cradle to Cradle Ecolabel EU, EMAS, ISO czy Złoty Laur Konsumenta - Lider Dekady 2004-2014. Dystrybutorem produktów marki Frosch jest firma Werner & Mertz Delta Polska Sp. z o.o.Więcej informacji: www.frosch.pl. / www.facebook.com/froschpolska

turniej
Turniejowi towarzyszył festyn, konkursy i zabawy                                         (fot. mat. RD)
Podwójną okazje do zabawy mieli mieszkańcy Wielkiego Kacka. Na Fikakowie odbył się festyn oraz turniej sportowy.
Festyn rodzinny przygotowała Rada Dzielnicy Wielki Kack. Przy tej okazji na boisku wielofunkcyjnym przy ul. Gryfa Pomorskiego odbył się turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży.
Zawodnicy grali w zespołach pięcioosobowych. Turniej przeprowadzono w dwóch kategoriach wiekowych: 7-13 oraz od 14 lat. Do udziału zgłosiło się po pięć drużyn w każdej z kategorii wiekowej. Rozgrywki rozpoczeły się wczesnym popołudniem, a zakończyły się wręczeniem medali i nagród. W sumie rozegrano dziesięć spotkań. W pierwszej fazie turnieju, po rozlosowaniu par dla każdej z kategorii z osobna, przeprowadzono mecze w systemie pucharowym. Ich zwycięzcy kwalifikowali się do fazy grupowej, utworzonej z dwóch zwycięskich drużyn fazy pucharowej oraz zespołu, który do tej fazy turnieju zakwalifikował się dzięki tzw. wolnemu losowi.
W przerwie pomiędzy rozgrywkami odbył się pokaz boksu dla dzieci i młodzieży, zorganizowany przez klub bokserski Bombardier. Natomiast w drugiej fazie rozgrywek zespoły zmierzyły się w formule każdy z każdym. Mecze w wymiarze czasu dwa razy po pięć minut rozgrywane były przemiennie w obu kategoriach wiekowych. Punktacja końcowa decydowała o kolejności miejsc w grupie i tym samym w całym turnieju.
Zwycięzcą turnieju w kategorii wiekowej 7-13 lat została drużyna występująca pod nazwą "Coco Jumbo". Miejsce drugie przypadło zespołowi "Drewno Kai", a na trzecim miejscu uplasowała się ekipa "Gdynia 20". W kategorii wiekowej od 14 lat bezapelacyjnie najlepsza okazała się drużyna "Strzelamy gole". Miejsce drugie zajął zespół "Dream FC", a trzecia lokata przypadła w udziale ekipie "Bananowe Księżniczki".
Zdaniem zarówno organizatorów, jak i uczestników, impreza przebiegła w miłej, rodzinnej atmosferze. Dopisała pogoda oraz frekwencja. Wokół murawy boiska zgromadziło się wielu rodziców oraz liczna grupa dzieci i młodzieży z terenu osiedla. Zawodnicy podkreślali, że był to jak dotychczas jednej z najlepiej zorganizowanych turniejów na Fikakowie. Dopytywali również o termin kolejnych rozgrywek.
Na koniec dokonano na scenie uroczystego wręczenia nagród i medali drużynom, które zakończyły udział w turnieju miejscem na podium. W dekoracji, za zgodą organizatora, nie wzięła udziału drużyna "Strzelamy gole", która zaraz po zakończeniu turnieju udała się na trening, w celu przygotowania się do meczu pokazowego z zespołem Rady Dzielnicy Wielki Kack.
Początek spotkania należał bezsprzecznie do drużyny "Strzelamy gole", która objęła prowadzenie 4:0. Jednak ambitna postawa drużyny Rady Dzielnicy Wielki Kack, występującej w jednolitych niebieskich koszulach z napisem Wielki Kack oraz dokonanie zmian i wpuszczenie na plac gry młodszych zawodników z innych druzyn także przyniosły efekty. Przede wszystkim opisane wyżej działania posłużyły integracji oraz stworzeniu miłej, zabawowej atmosfery. A mecz zakończył się w regulaminowym czasie gry remisem 5:5. Sędzia zawodów zarządził - zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami regulaminowymi pomiędzy zespołami - serię rzutów karnych. Po zaciętej walce, jedną bramką lepsza okazała się drużyna "Strzelamy gole". Kulminacyjnym punktem turnieju było wręczenie przez Zarząd Rady Dzielnicy Wielki Kack medali oraz nagród dla zespołu "Strzelamy Gole". Na zakończenie obie drużyny oraz inni uczestnicy turnieju ustawili się do pamiątkowego zdjęcia.
Podkreślić należy, że Rada Dzielnicy Wielki Kack dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w turnieju oraz gratuluje zespołom, które zajęły miejsce na podium - odniesionego sukcesu, a wszystkim drużynom - postawy fair play na boisku.
- Jednocześnie raz jeszcze dziękujemy Gdyńskiemu Ośrodkowi Sportu za ufundowanie medali, zamieszczenie informacji o turnieju na stronie Gdynia Sport oraz udostępnienie znaczników dla uczestników – podkreślają radni na stronie internetowej RD. - Szczególne podziękowania kierujemy na ręce Aleksandra Koy, za jego wysiłek włożony w przygotowanie przez Gdyńskie Centrum Sportu boiska do organizacji turnieju, w tym odmalowanie wszystkich linii oraz uprzątnięcie murawy boiska z piasku. Dziękujemy również wszystkim tym, którzy przyczynili się do nagłośnienia turnieju w naszej dzielnicy, między innymi Damianowi Słowikowi z Biura Obsługi Budynków BOB a także dyrekcjom szkół z terenu Wielkiego Kacka i Karwin: Szkoły Podstawowej nr 20, Zespołu Szkół nr 10 oraz Zespołu Szkół nr 13.
(kod)

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Czym są cookies (ciasteczka)?

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W  „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu „cookies”.

Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach.

Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Co nam dają cookies?

Dzięki „cookie” korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika internetu.

„Cookies”:

 • umożliwiają zapamiętywanie naszych odwiedzin na stronie i naszych preferencji dotyczących tej strony (m.in. język strony, jej kolor, układ, rozmieszczenie treści);
 • pozwalają sklepom internetowym polecać nam produkty związane z tymi, które zazwyczaj wybieramy, które mogą nas potencjalnie zainteresować;
 • pomagają przechowywać towary wrzucone przez nas do zakupowego koszyka w sklepach online;
 • umożliwiają korzystanie z kont w serwisach;
 • pozwalają być zalogowanym do serwisu na każdej z dostępnych w danej witrynie podstron;
 • sprawiają, że nie widzimy wciąż i wciąż tej samej reklamy czy ankiety do wypełnienia;
 • pozwalają na prezentację nam reklam w sposób uwzględniający nasze zainteresowania czy miejsce zamieszkania – w ten sposób reklamy, dzięki którym korzystanie z wielu serwisów internetowych może być bezpłatne, mogą informować nas o potencjalnie interesujących nas produktach i usługach;
 • pozwalają tworzyć anonimowe statystyki odwiedzalności serwisów.
Dzięki „cookies” właściciele i wydawcy serwisów internetowych są w stanie ocenić realne zainteresowanie swoimi serwisami, mogą lepiej poznać oczekiwania i preferencje użytkowników, zrozumieć sposób w jaki użytkownicy korzystają z ich serwisów oraz, korzystając z najnowszych rozwiązań technologicznych, mogą stale udoskonalać swoje serwisy internetowe czyniąc je jeszcze przyjaźniejszymi i lepiej dostosowanymi do naszych potrzeb.

Co powinniśmy wiedzieć o „cookies”?

Nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość;

 • „cookies” identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę;
 • dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisach;
 • nie są szkodliwe ani dla nas ani dla naszych komputerów, czy smartfonów – nie wpływają na sposób ich działania;
 • nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach;
 • domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył;
 • na podstawie naszych zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji.

Podstawowe rodzaje ciasteczek

„Cookies” sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te cookies są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.

„Cookies” stałe – dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np. zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści etc.). Te informacje pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj cookies zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona. Stałe cookies są również nazywane jako tzw. śledzące „cookie” (ang. tracking cookies).

„Cookies” podmiotów zewnętrznych – (ang. third parties cookies) – to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wyszukiwania albo map umieszczanych na stronie) współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Ten rodzaj cookie pozwala dostosowywać reklamy – dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne – do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy). Na podstawie informacji pozyskanych z tych cookies można tworzyć tzw. ogólne profile użytkowników, dzięki którym mężczyźni interesujący się finansami i samochodami (odwiedzający strony o tej tematyce) zobaczą reklamy dopasowane do ich potencjalnych zainteresowań, a nie np. reklamę kobiecych kosmetyków.

Zarządzanie cookies

Pamiętaj, że masz możliwość samodzielnego zarządzania „cookies”. Umożliwiają to np. przeglądarki internetowe, z których korzystasz. W najpopularniejszych przeglądarkach masz możliwość:

 • zaakceptowania obsługi „cookies”, co pozwoli Ci na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzania cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn;
 • określenia ustawień dla różnych typów „cookie”, na przykład akceptowania plików trwałych jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies.
Efektem zmiany ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, może być utrata możliwości korzystania z niektórych serwisów i usług lub z niektórych funkcji w nich dostępnych.