Prasa Dzielnicowa Trójmiasta


21 maja zainaugurowany zostanie w Kokoszkach tegoroczny cykl Biegowego Grand Prix Dzielnic Gdańska. Internetowe zapisy ruszyły już 12 marca. W tym roku po raz pierwszy udział w biegu głównym na dystansie 5 km będzie płatny. W zamian za 10 zł wpisowego uczestnicy będą mogli liczyć na pamiątkowe medale.
Biegowe Grand Prix Dzielnic Gdańska to impreza sportowa skierowana do wszystkich mieszkańców Gdańska i okolic. Zawody mają formę cykliczną i odbywają się od maja do października w różnych dzielnicach Gdańska. Podczas każdej edycji dla biegaczy przygotowywane są zróżnicowane technicznie trasy.
Zawsze mierzą one w granicach 5 km. Jest to dystans Biegu Głównego przeznaczony dla biegaczy dorosłych. Dystanse dla dzieci i młodzieży są zmienne w zależności od edycji, jednak zawsze mieszczą się w przedziale 900 m - 1300 m. 400 m wynosi dystans w "biegu malucha".
W tym roku cykl będzie liczył pięć odsłon. Grand Prix rozpocznie się 21 maja w dzielnicy Kokoszki-Kiełpino Górne, a zakończy 24 września na Żabiance. W międzyczasie zawody zorganizują dzielnice Zaspa Młyniec, Wrzeszcz Górny oraz Siedlce. Po raz pierwszy w 5-letniej historii cyklu udział w zawodach będzie płatny. W tym roku opłata startowa za jeden bieg wyniesie 10 zł na trzy dni przed danym etapem. Opłata startowa w dniu startu, w biurze zawodów wyniesie 20 zł. W zamian zawodnicy po każdym biegu otrzymają jednak pamiątkowy medal, który będzie elementem pięcioczęściowej układanki.
- Z roku na rok staramy się rozwijać, ulepszać i sprawiać, by impreza była jak najbardziej atrakcyjna dla biegaczy. W celu poprawy i weryfikacji liczby startujących zawodników, postanowiliśmy wprowadzić minimalną opłatę startową. Do tej pory spora część osób zapisywała się na bieg i nie stawiała się na starcie, co generowało dla nas niepotrzebnie dodatkowe koszty - wyjaśnia powody zmian Katarzyna Ratajczyk, organizator Biegowego GP Dzielnic Gdańska 2017.
Dla osób, które zapiszą się i wniosą opłatę za wszystkie 5 etapów z góry przewidziana jest zniżka. W tym przypadku opłata wynosi 40 zł. Wszystkie Biegi Młodzieżowe pozostają bezpłatne.
- W tym roku priorytetem jest ulepszenie tras wszystkich biegów. Chcemy, aby była jak najbardziej przyjazne i dokładnie wymierzone. Zależy nam, aby startujący zawodnicy mogli bić swoje rekordy - mówi Kamil Sośniak organizator Biegowego GP Dzielnic Gdańska 2017.W każdym pakiecie startowym Biegu Głównego znajdować się będzie pamiątkowy medal, numer startowy, chip na elektroniczny pomiar czasu, ubezpieczenie, baton regeneracyjny, butelka wody oraz kupon do losowania.
Pakiet startowy w biegach młodzieżowych to pamiątkowy medal, numer startowy, ubezpieczenie, kupon do losowania, butelka wody. Pakiety w zależności od etapu mogą być wzbogacone o dodatkowe gadżety, o czym organizatorzy będą informować na bieżąco.
Zapisy oraz wszystkie informacje dostępne są na stronie www.bieginadzielnicach.pl. Organizatorem imprezy jest Klub Lekkoatletyczny Lechia Gdańska, a poszczególne biegi wspierane są przez Rady Dzielnic. Sponsorami i partnerami cyklu są m.in. Ministerstwo Sportu i Turystyki i Miasto Gdańsk.
(g)
Jedno centrum obsługi, odpowiedzialne za wdrażanie standardów i wsparcie informatyczne dla gdańskiego magistratu i jednostek miejskich, powstanie w sierpniu 2017 roku. Postulat o jego utworzenie zgłaszali m.in. mieszkańcy Żabianki
Centrum rozwijane będzie etapami, tak aby sukcesywnie i bez zakłóceń przejmować obsługę informatyczną w kolejnych jednostkach organizacyjnych. W pierwszym etapie pracownikami centrum staną się dotychczasowi pracownicy Biura Informatyki Urzędu Miejskiego, a także informatycy z Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Gdańskiego Centrum Świadczeń. Na początku przyszłego roku dołączą do nich pracownicy IT z Biura Rozwoju Gdańska, Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Straży Miejskiej i Zarządu Transportu Miejskiego.
- Nowe centrum zapewni jednostkom wspólną obsługę informatyczną w zakresie świadczenia usług IT, oraz wspólne zakupy. Dzięki temu uda się wprowadzić standaryzację jakości świadczonych usług oraz wspólne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa informacji – mówi Przemysław Jatkiewicz, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. GCI.
Projekty rozwojowe będą koordynowane przez niewielką grupkę informatyków, którzy pozostaną w UMG, ale z udziałem pracowników nowej jednostki, tak aby optymalnie wykorzystać wiedzę oraz posiadane zasoby ( sprzęt i licencje). Nowe rozwiązania mają być projektowane i wdrażane z perspektywy potrzeb Klientów usług administracji, a nie jednostek organizacyjnych. Ważne jest także, aby rozwiązania informatyczne wspomagały zarządzanie miastem, a nie poszczególnymi jednostkami.
- Dotychczas każda z jednostek miała własny zespół informatyków. W praktyce oznaczało to bardzo różne rozwiązania, różne standardy, co utrudniało zbieranie i centralne przetwarzanie danych, czy na przykład wykorzystywanie systemów jednej instytucji miejskiej przez inne. Po utworzeniu centrum ci informatycy będą pracować wspólnie zapewniając obsługę zarówno na miejscu u użytkownika oraz zdalnie za pomocą specjalistycznych narzędzi – wyjaśnia Jatkiewicz.
Zdaniem pełnomocnika wspólne centrum pozwoli też uniknąć sytuacji, w której nieobecność jedynego informatyka w danej instytucji (na przykład związana z jakimś zdarzeniem losowym), mocno utrudnia, czy wręcz paraliżuje jej funkcjonowanie.
Z perspektywy mieszkańców Gdańska powstanie centrum będzie mogło być zauważone tylko pośrednio ponieważ najszybciej wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa danych, które gromadzone są w zasobach teleinformatycznych miasta oraz efektywniejsze wydawanie pieniędzy.

(g)
truciciele
Wyniki analiz najpóźniej za miesiąc… Fot. t
Nowy oręż w walce z tymi, którzy zatruwają nasze powietrze. W ramach rutynowych kontroli pieców Straż Miejska w Gdańsku pobrała pierwsze próbki popiołu, które zostaną poddane laboratoryjnej analizie. Jeśli okaże się, że zawierają substancje powstające wskutek spalania odpadów, właściciele pieców staną przed sądem. W pierwszym dniu akcji skontrolowano pięć pieców: na Żabiance, we Wrzeszczu i Oliwie.
Akcja rozpoczęła się w czwartek 23 lutego. Późnym popołudniem i wieczorem strażnicy dzielnicowi z Referatów I oraz III wraz z inspektorem ds. środowiska odwiedzili pięć nieruchomości, które w tym sezonie najczęściej pojawiały się wśród zgłoszeń na alarmowy numer 986. Próbki pobrał rzeczoznawca, powołany przez Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku – merytorycznego opiekuna akcji. Badania wykona specjalistyczne laboratorium.
W zależności od tego jakie dostaniemy wyniki, zależeć będą dalsze czynności wobec właściciela pieca. Jeśli okaże się, że spalał odpady, skierujemy do sądu wniosek o ukaranie – zapowiada Dorota Gwizdalska, inspektor ds. środowiska Straży Miejskiej w Gdańsku.
Dziękujemy sąsiadom, że skutecznie pilnują swoich sąsiadów – mówi Maciej Lorek, dyrektor Wydziału Środowiska. Poszerzyliśmy zakres kontroli o badanie składu chemicznego popiołu. Dzięki temu uda nam się zidentyfikować osoby, które palą w piecu odpadami – dodaje.
Artykuł 191 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 21) mówi, że kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu (do 30 dni) albo grzywny (do 5000 złotych). Strażnik miejski może wypisać mandat w wysokości od 20 do 500 złotych. Jednak gdy stwierdzi rażące naruszenie przepisów, kieruje sprawę do Wydziału Środowiska Urzędu Miasta lub do sądu.
Próba niewpuszczenia upoważnionych do kontroli strażników na teren posesji też może skutkować sankcjami. Artykuł 225 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zmianami) mówi bowiem, że kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.
Laboratorium, z którym Wydział Środowiska nawiązał współpracę, oznaczy zawartość resztek tworzyw sztucznych, fenoli, azotu całkowitego oraz metali ciężkich. W niektórych przypadkach potwierdzi też obecność dioksyn.
Oznaczenie zawartości metali ciężkich (cynku, kadmu, ołowiu, rtęci, antymonu, cyny, miedzi, chromu i niklu) pozwoli na stwierdzenie, czy w piecu spalano drewno malowane farbami z pigmentami nieorganicznymi lub elementy artykułów gospodarstwa domowego (części elektroniczne i niektóre z tworzyw sztucznych). Dzięki oznaczeniu fenoli będzie wiadomo, czy do pieca wrzucano płyty meblowe, natomiast oznaczenie azotu pozwoli na uzyskanie informacji o spalaniu tkanin z włókien naturalnych (wełna, filc) i syntetycznych (poliuretan, poliamid itd.).
Podejrzany kolor i zapach dymu z komina nie zawsze oznacza, że do pieca wrzucane są odpady. Nadmierne zadymienie lub uciążliwa woń mogą być wynikiem spalania węgla niskiej jakości albo wilgotnego drewna. Prawo dopuszcza używanie takiego opału. Kłopotliwy dym może też być efektem używania starego lub mało wydajnego pieca – podkreśla Dorota Gwizdalska.
Tych którzy mają takie stare piece zachęcamy, aby zmienili je na bardziej efektywne źródła ogrzewania, gazowe lub elektryczne. Najlepiej byłoby jednak, gdyby zdecydowali się podłączyć do miejskiej sieci ciepłowniczej. Tym, którzy nie mają takiej możliwości, pomagamy sfinansować wymianę starego pieca węglowego na nowy typ z palnikiem węglowym – podkreśla Maciej Lorek.
W pierwszym dniu akcji skontrolowano pięć pieców: na Żabiance, we Wrzeszczu i Oliwie. Wyniki analiz powinniśmy poznać najpóźniej za miesiąc.
Kontrole połączone z pobieraniem próbek popiołu prowadzone są wyrywkowo i przede wszystkim dotyczą właścicieli nieruchomości najczęściej podejrzewanych o palenie śmieciami. Kolejne wizyty strażników oraz rzeczoznawcy w przydomowych kotłowniach już w najbliższych dniach.
(g)
wielkanoc
Do seniorów paczki trafią w pierwszym tygodniu kwietnia… Fot. t
Jeśli chciałbyś ofiarować potrzebującemu dziecku lub seniorowi miły drobiazg na Wielkanoc – przyłącz się do świątecznej zbiórki, zainicjowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Akcja potrwa do 27 marca, a dary można przekazać m.in. do Centrów Pracy Socjalnej nr 1, nr 4 oraz nr 8 . W formie świątecznych paczek trafią potem do podopiecznych MOPR.
Do włączenia się w projekt „Zajączkowe przygody dla dzieci i seniorów” zachęcamy wszystkich gdańszczan, którzy mają wielkie serca, empatię i chęć niesienia pomocy. Nasi podopieczni 60+ ucieszą się z każdego świątecznego upominku, a szczególnie przyda im się długoterminowa żywność – kawa, herbata, cukier, kakao, orzechy czy dobra czekolada. Mile widziane są też środki chemiczne, ręczniki, koce oraz pościel. Z kolei dzieci z najuboższych rodzin czekają na słodycze, gry planszowe i zabawki. Pomoc adresowana jest przede wszystkim do mieszkańców Wrzeszcza, Zaspy, Przymorza, Żabianki, Jelitkowa oraz Śródmieścia. Do włączenia się w „Zajączkowe przygody…” zachęcamy także właścicieli sklepów, firm w dzielnicach, bowiem projekt ma charakter lokalny.
- Takie inicjatywy mają nie tylko wymiar pomocowy, ale i integrujący – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Każdy mieszkaniec dzielnicy, właściciel sklepu, baru czy firmy może sprawić dziecku lub seniorowi przyjemność. Poczuć, że jego zaangażowanie społeczne naprawdę ma sens.
Dodajmy, że do seniorów paczki trafią w pierwszym tygodniu kwietnia – przekażą je pracownicy MOPR wraz z uczniami Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 12 w Gdańsku. Dzieci z kolei otrzymają wielkanocne podarunki 19 kwietnia, podczas zabawy w II Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku, przygotowanej przez uczniów – wolontariuszy z tej szkoły. Głównymi partnerami projektu MOPR są m.in. ZKPiG nr 12, II LO, Gimnazjum nr 17, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku oraz Rada Dzielnicy Gdańsk Zaspa Młyniec i Stowarzyszenie Gdańskiej Zaspy.
Dary można przekazywać do Centrów Pracy Socjalnej MOPR przy ulicach: Modrzewskiego 2A, Lecha 1 i Elbląskiej 66 D w Gdańsku (w dni powszednie, w godz. od 7.30 do 15.30).
Przyjmuje je także CKZiU nr 2 przy ul. Smoleńskiej 6/8, Gimnazjum nr 17 przy ul. Startowej 9 oraz Rada Dzielnicy Gdańsk Zaspa Młyniec – w swojej siedzibie w XV LO, przy ul. Pilotów 7 w Gdańsku.
(t)
wykluczeni
Takich osób na Żabiance jest co najmniej kilkanaście… Fot. t
Podczas sesji Rady Miasta Gdańska uchwalono Program Mieszkalnictwa Społecznego dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2016 – 2023. Ma on na celu rozwój mieszkalnictwa społecznego połączonego z różnymi formami wsparcia specjalistów. Tak by odbiorcy programu mogli prowadzić samodzielne życie. Są wśród nich osoby z Żabianki.
- Jest to kolejny program miejski skierowany do najuboższej i najbardziej zagrożonej wykluczeniem grupy mieszkańców. W tej chwili w Gdańsku mamy 147 mieszkań w systemie mieszkalnictwa wspomaganego. Przygotowany Program ma za zadanie rozwijać system tak, by co roku pula zwiększała się o kolejnych 50 mieszkań– podkreśla Piotr Olech zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego.
Celem głównym Programu jest zintegrowanie rozwiązań obszaru polityki mieszkaniowej z rozwiązaniami obszaru pomocy i integracji społecznej w kierunku deinstytucjonalizacji i indywidualnego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Program jest adresowany do Mieszkańców Gdańska - osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, wymagające wsparcia. Osoby te oczekują na lokal z zasobów gminy, posiadają prawo do lokalu w gminnym zasobie, wynajmują mieszkanie na rynku prywatnym lub korzystają ze wsparcia w mieszkaniu prowadzonym przez instytucję pomocy i integracji społecznej. Odbiorcami Programu mogą być również absolwenci programów społecznych (w tym absolwenci Centrum Treningu Umiejętności Społecznych, Osiedla Sitowie czy Centrum Integracji Społecznej), wychowankowie pieczy zastępczej, wychowankowie innych placówek w procesie usamodzielnienia, rodziny wielodzietne, ofiary przemocy domowej, osoby uzależnione, osoby z niepełnosprawnością, osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby bezdomne, seniorzy i inni.
Aby odbiorcom Programu dać szansę na pokonywanie trudności w oparciu o indywidualnie zawarte kontrakty skierowane do nich będą różne formy wsparcia: praca socjalna, monitorowanie wywiązywania się z ponoszenia opłat związanych z mieszkaniem. Skierowany do nich zostanie też szeroka oferta usług począwszy od asystentury, wsparcia specjalistycznego, terapii, animacji i organizowania społeczności lokalnych, poprzez doradztwo prawne, konsultacje oraz treningi umiejętności społecznych.
Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym wprowadza do prawa lokalowego dwa nowe pojęcia: mieszkań wspomaganych i mieszkań ze wsparciem.
Mieszkania wspomagane realizowane są w systemie pomocy społecznej świadczonej za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz organizacji pozarządowych połączone są z szerokim wsparciem specjalistów. Mieszkania ze wsparciem wiążą się z podpisaniem standardowej umowy najmu połączoną z systemem wsparcia, jednak nie tak szerokiego jak w przypadku mieszkań wspomaganych.
Program stanowić będzie również podstawę do opracowania i realizacji projektów na rzecz osób i rodzin, wymagających wsparcia i jednocześnie oczekujących na pomoc mieszkaniową z zasobu mieszkaniowego Miasta Gdańska. Umożliwi też pozyskiwanie środków finansowych z różnych źródeł na realizację poszczególnych projektów.
Liderem i koordynatorem Programu będzie Wydział Rozwoju Społecznego UMG, natomiast partnerami i realizatorami będą: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Skarbu, Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej UMG, organizacje pozarządowe, deweloperzy, Gdańskie Centrum Świadczeń, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych, Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o., Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o., spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.
Jednocześnie z Programem Rada Miasta Gdańska przyjęła uchwałę w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i zawierania umów cywilnoprawnych w pozostałych formach mieszkań wspomaganych w Gdańsku.
(g)
konkurs
Zdjęcie musi przedstawiać gdańskie koty razem z ich opiekunem… Fot. t
Mieszkasz na Żabiance i opiekujesz kotem lub kotami? Zrób zdjęcie ze swoimi podopiecznymi i weź udział w Konkursie Fotograficznym z okazji Światowego Dnia Kota, który obchodzony jest 17 lutego. Do wygrania karma dla kotów oraz atrakcyjne gdańskie upominki!
Celem Konkursu, którego organizatorem jest Urząd Miejski w Gdańsku, jest podkreślenie znaczenia kotów w życiu gdańszczan, uwrażliwienie na często trudny koci los oraz wyróżnienie tych gdańszczan, którzy kotami opiekują się na co dzień. A sama nazwa konkursu nawiązuje w żartobliwy sposób do Walentynkowego Konkursu Fotograficznego „Zakochani w Gdańsku”.
Z okazji Światowego Dnia Kota, życzenia opiekunom kotów złożył prezydent Gdańska Paweł Adamowicz (z córką Tereską, w filmiku nakręconym przez drugą córkę.
Aby wziąć udział w konkursie i zdobyć jedną z dziesięciu równorzędnych nagród, należy w terminie od 17 do 28 lutego 2017 roku przesłać jedno zdjęcie na mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..
Konkurs skierowany jest wyłącznie do osób pełnoletnich, zamieszkałych na terenie Miasta Gdańska. Zgłaszać można tylko własne, niepublikowane zdjęcia.
Zdjęcie musi przedstawiać gdańskie koty razem z ich opiekunem (opiekunami). Każdy z uczestników zgłasza do Konkursu jedno zdjęcie w formacie JPEG o pojemności do 8MB i jest zobowiązany dołączyć do niego wypełnioną Kartę Zgłoszenia (skan, zdjęcie) która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu. W załączniku musimy podać miejsce, w którym wykonano zdjęcie (dzielnicę, ulicę) oraz imiona osób i kotów, które przedstawia.
Fotografie, które najlepiej będą przedstawiać temat Konkursu „ZaKOTani w Gdańsku”, wyłoni trzyosobowe Jury pod przewodnictwem Marcina Trykszy – autora i koordynatora Programu Pomocy Gdańskim Kotom, pracownika Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Przypomnijmy, że od 2006 roku Gdańsk w ramach programu przekazał mieszkańcom 1137 budek – domków dla kotów, które praktycznie równomiernie „pokryły” miasto. Oprócz domków, każdy z ponad pół tysiąca Społecznych Opiekunów Bezdomnych Kotów otrzymuje karmę dla podopiecznych na okres zimowy (grudzień-marzec) i możliwość sterylizacji lub kastracji dla zwierząt będących pod jego opieką.
Organizator przewiduje przyznanie dziesięciu nagród dla uczestników. Wybrane przez Komisję Konkursową zdjęcia opublikowane zostaną także na stronie internetowej www.gdansk.pl, w mediach społecznościowych Gdańska (Facebook, Twitter) w dniu 7 marca 2017 r.
Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznanych nagrodach w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Przekazanie nagród nastąpi w wyznaczonym przez Organizatora terminie i miejscu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od opublikowania wyników.
(g)

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Czym są cookies (ciasteczka)?

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W  „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu „cookies”.

Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach.

Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Co nam dają cookies?

Dzięki „cookie” korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika internetu.

„Cookies”:

 • umożliwiają zapamiętywanie naszych odwiedzin na stronie i naszych preferencji dotyczących tej strony (m.in. język strony, jej kolor, układ, rozmieszczenie treści);
 • pozwalają sklepom internetowym polecać nam produkty związane z tymi, które zazwyczaj wybieramy, które mogą nas potencjalnie zainteresować;
 • pomagają przechowywać towary wrzucone przez nas do zakupowego koszyka w sklepach online;
 • umożliwiają korzystanie z kont w serwisach;
 • pozwalają być zalogowanym do serwisu na każdej z dostępnych w danej witrynie podstron;
 • sprawiają, że nie widzimy wciąż i wciąż tej samej reklamy czy ankiety do wypełnienia;
 • pozwalają na prezentację nam reklam w sposób uwzględniający nasze zainteresowania czy miejsce zamieszkania – w ten sposób reklamy, dzięki którym korzystanie z wielu serwisów internetowych może być bezpłatne, mogą informować nas o potencjalnie interesujących nas produktach i usługach;
 • pozwalają tworzyć anonimowe statystyki odwiedzalności serwisów.
Dzięki „cookies” właściciele i wydawcy serwisów internetowych są w stanie ocenić realne zainteresowanie swoimi serwisami, mogą lepiej poznać oczekiwania i preferencje użytkowników, zrozumieć sposób w jaki użytkownicy korzystają z ich serwisów oraz, korzystając z najnowszych rozwiązań technologicznych, mogą stale udoskonalać swoje serwisy internetowe czyniąc je jeszcze przyjaźniejszymi i lepiej dostosowanymi do naszych potrzeb.

Co powinniśmy wiedzieć o „cookies”?

Nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość;

 • „cookies” identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę;
 • dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisach;
 • nie są szkodliwe ani dla nas ani dla naszych komputerów, czy smartfonów – nie wpływają na sposób ich działania;
 • nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach;
 • domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył;
 • na podstawie naszych zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji.

Podstawowe rodzaje ciasteczek

„Cookies” sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te cookies są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.

„Cookies” stałe – dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np. zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści etc.). Te informacje pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj cookies zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona. Stałe cookies są również nazywane jako tzw. śledzące „cookie” (ang. tracking cookies).

„Cookies” podmiotów zewnętrznych – (ang. third parties cookies) – to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wyszukiwania albo map umieszczanych na stronie) współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Ten rodzaj cookie pozwala dostosowywać reklamy – dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne – do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy). Na podstawie informacji pozyskanych z tych cookies można tworzyć tzw. ogólne profile użytkowników, dzięki którym mężczyźni interesujący się finansami i samochodami (odwiedzający strony o tej tematyce) zobaczą reklamy dopasowane do ich potencjalnych zainteresowań, a nie np. reklamę kobiecych kosmetyków.

Zarządzanie cookies

Pamiętaj, że masz możliwość samodzielnego zarządzania „cookies”. Umożliwiają to np. przeglądarki internetowe, z których korzystasz. W najpopularniejszych przeglądarkach masz możliwość:

 • zaakceptowania obsługi „cookies”, co pozwoli Ci na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzania cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn;
 • określenia ustawień dla różnych typów „cookie”, na przykład akceptowania plików trwałych jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies.
Efektem zmiany ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, może być utrata możliwości korzystania z niektórych serwisów i usług lub z niektórych funkcji w nich dostępnych.