Prasa Dzielnicowa Trójmiasta

monitoring
Na Żabiance powstanie otwór do poboru próbek wód podziemnych… Fot. t

Ponad 7 milionów złotych dofinansowania uzyskał kolejny etap Monitoringu wód podziemnych – wieloletni program, którego celem jest ochrona zasobów wód podziemnych dla przyszłych pokoleń. Całkowity koszt przedsięwzięcia to niemal 9 mln 900 tysięcy złotych.
Zakres czwartego etapu przedsięwzięcia obejmuje budowę około 100 nowych piezometrów (otworów do poboru próbek wód podziemnych) w gminie Gdańsk, w tym na Żabiance oraz Pruszcz Gdański, trzyletni okres badawczy realizowany we wszystkich gminach będących partnerami przedsięwzięcia. Efektem będą: wiedza o jakości i ilości zasobów, ewentualnej koncentracji i stopniu zagrożenia zanieczyszczeniami oraz rekomendacje, których wdrożenie pozwoli na realną ochronę zasobów.
Badania pozwalają na trwałą ochronę zasobów wodnych. - To szczególnie ważne dla Trójmiasta, które charakteryzuje się dużymi zasobami wód podziemnych. Dlatego ujęcia powierzchniowe – tak istotne w innych miastach takich jak Toruń czy Warszawa – w naszej okolicy mają zdecydowanie mniejszy udział w ogólnym spożyciu wody. Tym bardziej musimy cenić naturalne zasoby podziemne tak, aby mogły z nich korzystać kolejne pokolenia – mówi Jacek Skarbek, prezes Zarządu GIWK.
- To jedyne tak obszerne, kompleksowe i wieloaspektowe badanie wód podziemnych w kraju – dodaje zastępca prezydenta Gdańska Piotr Grzelak. - Dla naszego miasta to przedsięwzięcie bardzo ważne, bo zabezpiecza dostawy dobrej wody pitnej dla kolejnych pokoleń mieszkańców Gdańska. Realizujemy ten projekt, ponieważ wspólnie z naszymi sąsiadami myślimy strategicznie i odpowiedzialnie.
Koncepcja kompleksowego monitoringu wód podziemnych powstała w 2009 roku. Od tego czasu zrealizowano już 3 etapy prac badawczych. W efekcie powstały 64 piezometry, zabezpieczono studnie najbardziej narażone na zanieczyszczenia oraz wprowadzono przepisy w prawie miejscowym, które chronią cenne zasoby wód podziemnych.
Projekt „Rozwój monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Koszty projektu to 9.877.959,00 zł., dofinansowanie maksymalnie 7.236.900,00 zł.

(t)
pachołek
Fot. Materiały BRG

Gdańsk rozpoczyna kolejny etap przygotowań do budowy Drogi Zielonej i tunelu pod Pachołkiem. Urzędnicy prezentują sielskie wizualizacje ulic w Oliwie i Osowej, choć nie wiadomo, czy kiedykolwiek znajdą się pieniądze na ich przebudowę. Ostateczny wariant budowy nowej trasy poznamy jeszcze w tym roku.
Pracownicy Biura Rozwoju Gdańska odwiedzają kolejne dzielnice miasta, by przekonywać mieszkańców do budowy tunelu pod Pachołkiem i Drogi Zielonej. Podczas spotkań prezentują m.in. dotychczasowe wizualizacje Drogi Zielonej oraz - jako nowość - przebudowanych ulic Opata Rybińskiego i Kielnieńskiej. Wizualizacje te zawieszone zostały również na płocie Parku Oliwskiego. Podobną taktykę miasto przyjęło przy okazji budowy Trasy Słowackiego, kiedy pojawiały się zapowiedzi (bez wizualizacji), że "stara" ul. Słowackiego przejdzie co najmniej gruntowny remont. Choć Trasa Słowackiego przecina Wrzeszcz już od czterech lat, to kilka metrów obok niej nadal straszą koleiny, zdewastowane chodniki i zaniedbana zieleń. Jakie są zatem szanse, że podobny los nie spotka ulic w Oliwie i Osowej?
- Na tym etapie inwestycji nie jesteśmy w stanie wiążąco odpowiedzieć na to pytanie. Inwestycja jest możliwa do realizacji, jednak ostateczny jej kształt i warunki będą znane po wykonaniu projektu budowlanego i kosztorysu - mówi w imieniu Wydziału Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego Michał Piotrowski z Referatu Prasowego UMG. Jednocześnie wrzeszczanom urzędnicy obiecują remont ul. Słowackiego najwcześniej w 2018 r., ponieważ dopiero teraz prowadzone są prace nad dokumentacją techniczną.
Biuro Rozwoju Gdańska - oprócz wizualizacji - przygotowało także koncepcję szczegółowych rozwiązań dla Drogi Zielonej (m.in. w zakresie pasów ruchu, przebiegu tramwaju, chodników, dróg rowerowych, przejść dla pieszych itp.). Jest ona zgodna z przedstawionymi wcześniej wizualizacjami - oczywiście z wyjątkiem braku budynków przy trasie, których istnienia (w takim kształcie) nie przewidują nawet obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego. Oprócz BRG, trzy koncepcje wraz z podwariantami (różnice dotyczą przekrojów poszczególnych odcinków, węzła z obwodnicą oraz formy prowadzenia tramwaju) układu komunikacyjnego Nowa Kielnieńska - Nowa Spacerowa z tunelem pod Pachołkiem - Droga Zielona przygotowało Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego z Gdańska w ramach Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego.
- Trasa Nowa Spacerowa - Droga Zielona planowana i realizowana jako istotne narzędzie rewitalizacji i reurbanizacji (dogęszczania i umiastowienia) spełniać będzie równocześnie rolę zarówno profilaktyczną wobec degradacji modernistycznej zabudowy pasma mieszkaniowego (Dolny Taras), jak i wobec problemu tempa, zakresu i charakteru suburbanizacji (Górny Taras) - czytamy w dokumencie STEŚ.
Zamiast pierzei z wizualizacji BRG, w dwóch propozycjach dla Drogi Zielonej pojawia się ekran akustyczny o długości 410 metrów, którego zadaniem jest ochrona mieszkańców Zaspy przed hałasem z nowej arterii.
Wzdłuż drogi planuje się poprowadzenie trasy tramwajowej, to sporo miejsca poświęcono potrzebie zwiększenia liczby miejsc parkingowych. Częściowo na auta przeznaczona mogłaby być m.in. jedna jezdnia ul. Pomorskiej , mimo że w innych fragmentach STEŚ podkreśla się jej atrakcyjny charakter przestrzenny.
Dopuszcza się utworzenie nowego parkingu na wysokości ul. Obrońców Wybrzeża (choć istnieje tam już prywatny wielokondygnacyjny obiekt) oraz budowę piętrowych parkingów „zintegrowanych z zielenią”. Zdaniem projektantów, mieszkańcy i turyści mają docierać samochodami w pas nadmorski, po to by tam... pojeździć na rowerze, pobiegać lub pospacerować z dziećmi.
Materiały przygotowane przez Biuro Rozwoju Gdańska oraz Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego (w tym dodatkowa Analizy Obsługi Transportowej Dolnego Tarasu) będą najważniejszymi materiałami, z których korzystać ma zwycięzca przetargu na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do uzyskania tzw. decyzji środowiskowych. Ponadto najlepszy oferent będzie miał za zadanie wskazanie ostatecznego wariantu realizacyjnego oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych. Ten etap przygotowań do realizacji ul. Nowej Kielnieńskiej, tunelu pod Pachołkiem i Drogi Zielonej zakończyć się powinien do 31 października przyszłego roku. O wyborze firmy zdecydują: cena (60 proc.) oraz przedłużenie okresu gwarancji jakości na przygotowane opracowania (w 40 proc.).
(g)
komisja


Odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dwudziestu dwóch członków komisji, w tym z Żabianki, będzie pomagać osobom dotkniętym problemami alkoholowymi, edukować i działać na polu profilaktyki oraz pilnować zasad sprzedaży alkoholu.
Podczas pierwszego posiedzenia Piotr Kowalczuk zastępca prezydenta ds. polityki społecznej wręczył powołania na członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Przed Wami wiele wyzwań z którymi będziecie się mierzyć. Wierzę, że podejmiecie je z pełnym zaangażowaniem. A waszą pracę cechować będzie nowa jakość i dynamika działań – mówił Kowalczuk.
Do kompetencji GKRPA należeć będzie miedzy innymi: pomoc rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, motywowanie do powstrzymywania się od spożywania napojów alkoholowych, inicjowanie działań o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym oraz nadzór nad przestrzeganiem warunków i zasad sprzedaży alkoholu.
Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku: Przewodniczący – Michał Brzeziński, Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych w Gdańsku; Sekretarz – Bożena Mechlinska, pracownik Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień; Członkowie: Łukasz Hamadyk – Radny Miasta Gdańska; Wojciech Błaszkowski – Radny Miasta Gdańska; Joanna Buchholc – pracownik Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku; Marek Jankowski – dyrektor Ośrodka Promocji Zdrowia w Gdańsku; Radosław Nowak – pracownik Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień; Marcin Męczykowski – pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku; Zbigniew Kowalczyk – funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku; Agnieszka Solecka – pracownik Straży Miejskiej w Gdańsku; Waldemar Lewandowski – pracownik Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży; Maria Bemben – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6 w Gdańsku; Joanna Brzoskowska – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku; Ewa Gajowiak – pedagog, pracownik Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku; Wojciech Bystry – prezes Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta; Zbigniew Kamieński – członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Monar; Anna Jarząbek – pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku; Ks. Bogusław Głodowski – Duszpasterz Uzależnionych Archidiecezji Gdańskiej; Barbara Kmieć - prezes Stowarzyszenia Integracji Społecznej Klub Abstynenta „Przyszłość” w Gdańsku; Beata Krzemińska – kierownik III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich przy Sądzie Rejonowym Gdańsk –Południe; Ewa Czajkowska – pracownik Miejskiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Gdańskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. i Anna Tyrańska-Fobke – pracownik Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.
W ramach Komisji działają następujące zespoły problemowe: Zespół ds. Lecznictwa i Pomocy Rodzinie, Zespół ds. Profilaktyki Uzależnień, Zespół ds. Kontroli Obrotu Napojami Alkoholowymi.
Komisja wykonuje swoje zadania we współpracy z policją, prokuraturą, sądami, Urzędem Miejskim w Gdańsku i jego jednostkami organizacyjnymi, organizacjami społecznymi oraz innymi podmiotami, w zakresie niezbędnym do realizacji swoich zadań.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku przyjmuje interesantów w siedzibie Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień ul. Dyrekcyjna 5.
W siedzibie GKRPA można uzyskać pomoc w rozwiązaniu szeroko pojętych problemów związanych z nadużywaniem alkoholu przez osoby uzależnione i osoby z najbliższego otoczenia, przede wszystkim w zakresie procedury sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego. Wnioski w przedmiotowej sprawie składają osoby fizyczne, komisariaty, centra pracy socjalnej MOPR, sądy, prokuratury oraz inne instytucje (szkoły, organizacje).
W przypadkach, gdzie z powodu niespełniania przesłanek ustawowych - nie ma zastosowania procedura zobowiązania do leczenia, oferowana jest także pomoc w zmotywowaniu osoby nadużywającej alkoholu do podjęcia terapii (bez sądowego zobowiązania).
Udzielane jest także wszechstronne poradnictwo i wsparcie w zakresie uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, terapii w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz kompleksowe udzielanie informacji na temat oferty i miejsc specjalistycznych placówek zajmujących się terapią dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, przeciwdziałania przemocy oraz pomocy psychologicznej dla dzieci, DDA, porad prawnych, a nawet wsparcia duchowego. W okresie od stycznia do września 2016 roku w siedzibie GKRPA przyjęto ogółem 1462 interesantów. Ponadto udzielono ok. 3500 porad, informacji i konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych w sprawach ściśle związanych z problematyką alkoholową.
Obecnie na realizacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku przeznaczono kwotę w wysokości około 10 mln zł. Na roczne wynagrodzenie dla 22 członków komisji zabezpieczono kwotę w ramach ww. programu w wymości ok. 300 000zł.

(t)
wieżowiec
prawa wieżowca powróciła… Fot. Materiały prasowe

Wydawało się, że pomysł budowy wysokiego, 55-metrowego budynku na Żabiance został ostatecznie wyrokami sądu zażegnany, a tu nagle… Rada Miasta Gdańska na ostatniej sesji zdecydowała o sporządzeniu nowego planu zagospodarowania dla terenu u zbiegu ul. Gospody i Pomorskiej , w którym miałby stanąć ten budynek.
Sprawa budowy ok. 55-metrowego wieżowca mieszkalnego z lokalami handlowymi i usługowymi w najniższych kondygnacjach ciągnie się od 2009 r. Wstępne prace koncepcyjno-architektoniczne zaczęły się jeszcze wcześniej, bo w 2007 r. W 2012 r. uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego, który dopuszczał obiekt o wysokości do 60 m. Było to zgodne z wizją inwestora, czyli firmy Zatoka. Dokument zaskarżyła jednak Spółdzielnia Mieszkaniowa Żabianka. Ostatecznie, po sądowym ping-pongu między Naczelnym a Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, cały plan zagospodarowania został unieważniony w 2015 r. Powodem unieważnienia było ustalenie w planie zerowej stawki opłaty planistycznej. To opłata, która jest odprowadzana przez właściciela działki na rzecz gminy, gdy ten sprzeda ją w ciągu pięciu lat od dokonania zmiany planu, zwiększającego jej wartość. Może być ona ustalona na poziomie nie wyższym niż 30 proc. i jest liczona w stosunku do wzrostu wartości gruntu.
Po unieważnieniu planu na terenie u zbiegu ulic Pomorskiej i Gospody nadal można stawiać nowe budynki, tyle że w oparciu o tzw. warunki zabudowy. Każda nowa zabudowa przesłoni zatem widok mieszkańcom z okna - wyjaśniała podczas ostatniej sesji Rady Miasta Gdańska Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, jednostki odpowiedzialnej za przygotowywanie planów zagospodarowania.
Jednocześnie zarówno dyrektor BRG, jak i radni z Platformy Obywatelskiej zapewniali, że żadnej ostatecznej decyzji w zakresie wysokości nie ma.
- Uchwała jest o przystąpieniu do sporządzania planu. Nie mamy koncepcji, więc merytoryczną dyskusję, co do wysokości zostawmy na etap późniejszy. Klub PO będzie głosował za przystąpieniem do sporządzania planu, bo nie zgadzamy się na ten bałagan i brzydotę, które tam dziś panują - argumentowała podczas sesji Aleksandra Dulkiewicz, radna PO i przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska.
- Mieszkamy w dużym mieście i Żabianka jest dużą dzielnicą, składającą się głównie z wieżowców i bloków, a nie zabudowy willowej. Dlatego argument o przesłonięciu widoku z okna części mieszkańców jednego budynku nie może mieć wpływu na inwestycję ważną dla całego osiedla - mówiła Żaneta Geryk, radna PO. - Mam dużo sygnałów od mieszkańców osiedla, którzy chcieliby, by to miejsce zmieniło swoje oblicze. Mimo że jest to mój okręg wyborczy i mogę spotkać się z krytyką, będę głosowała za tym projektem. Mieszkańców, którzy są temu przeciwni, zapraszamy do dyskusji i przedstawienia projektów, które również i ich mogą zadowolić.
Przeciwni przystąpieniu do sporządzania planu byli radni Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie zgadzają się na dopuszczenie realizacji tak wysokiej zabudowy w tym miejscu.
- Usługi zróbmy w niższych budynkach, ale nie zgadzajmy się na tak wysoki - proponował Jacek Teodorczyk z PiS. - Jego wysokość utrudni funkcjonowanie ul. Gospody, niektórym zasłoni widok z okna, zmieni całkowicie atrakcyjność tego terenu. Apeluję, by radni nie zgadzali się na procedowanie tego w takim wydaniu. Jeżeli zmieni się wysokość na niższą, to będziemy głosowali „za”. Zabudowa 60-metrowa jest nie do zaakceptowania. Ostatecznie uchwała o przystąpieniu do sporządzania planu została zaakceptowana 19 głosami "za" przy 8 głosach sprzeciwu (nikt nie wstrzymał się od głosu). Czym będzie różnić się nowy plan, od tego sprzed czterech lat, który został unieważniony?
- Zmieniony będzie zapis ustalający wysokość stawki procentowej opłaty planistycznej, zgodnie z wyrokiem WSA. Dodatkowe zmiany będą wynikały ze zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ewentualnie ze zmiany uwarunkowań, które zaistniały na tym obszarze. Będzie to wypracowane na etapie koncepcji planu - zapowiada Dariusz Wołodźko z Referatu Prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Urzędnicy potwierdzają, że zabudową terenu wciąż zainteresowana jest firma Zatoka, która wraz z deweloperem Margo planowała zbudować tu wieżowiec. Po stwierdzeniu przez sąd nieważności planu zagospodarowania, Zatoka nie wycofała się ze swoich zamierzeń i jej wniosek o takie parametry zabudowy nadal uznaje się za aktualny.
Z walki o niższą zabudowę nie wycofuje się również Spółdzielnia Mieszkaniowa Żabianka. - Na tym etapie postępowania nie można jeszcze przesądzać ostatecznego kształtu planu. SM Żabianka zamierza brać aktywny udział w procesie planistycznym i dążyć do wskazania gminie alternatywnych zapisów planu, które będą uwzględniały również interes i uzasadnione potrzeby mieszkańców okolicznych nieruchomości - mówił Bartłomiej Owczarek, adwokat reprezentujący spółdzielnię Żabianka.
(g)
busy
Odtąd wszystko będzie łatwiejsze… Fot. t

Niepełnosprawni z Żabianki, pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej przy Polankach, klubu samopomocy i klubu seniora już teraz ojadą na zakupy, do lekarza, dotrą na spotkanie w klubie seniora. Pensjonariusze i podopieczni domów pomocy społecznej (wśród nich wielu na wózkach), warsztatów terapii zajęciowych będą korzystali z sześciu mikrobusów, na które Gdańsk dostał dofinansowanie z PFRONU.
- Mamy stary samochód, z którego korzysta ok. 150 osób z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polankach, klubu samopomocy i klubu seniora - mówi Danuta Podogrodzka-Oleńko dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku przy ul. Polanki. - W tym ponad 40 porusza się na wózkach. Muszą dojechać do lekarza, na terapie zajęciowe, ci którzy nie są u nas na stałe, potrzebują samochodu, żeby zrobić zakupy. Mikrobus jest nam niezbędny do życia, pozwala naszym sprawniejszym podopiecznym być jeszcze na chodzie, być samodzielnym.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku podpisał na początku września 2016 roku umowę z PFRON na dofinansowanie z programu wyrównywania różnic między regionami III na kwotę ponad 500 tys. zł. Dzięki temu domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy i warsztat terapii zajęciowej będą mogły kupić sześć nowych mikrobusów do przewozu osób z niepełnosprawnością.
- Program znany jest od dawna, ale zamożniejsze samorządy, takie jak np. Gdańsk nie mogły brać w nim udziału - tłumaczy Marlena Jasnoch zastępca dyrektora gdańskiego MOPR ds. usług społecznych. - Były z góry wyłączone, bo celem programu jest wyrównywanie szans i zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób mieszkających w regionach słabiej rozwiniętych gospodarczo i społecznie. Pojawiły się głosy ze strony specjalistów, że wszystkie samorządy powinny mieć równy dostęp do programu i w tym roku udało się.
Do końca grudnia 2016 roku mikrobusy powinny być zakupione i przekazane trzem samorządowym domom pomocy społecznej: przy ul. Polanki, Hożej i Starogardzkiej, mikrobusy trafią też do trzech organizacji samorządowych zajmujących się pomocą i wsparciem osób niepełnosprawnych.
- Otrzymają je Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, Fundacja Marcus prowadząca środowiskowe domy pomocy społecznej - wylicza Maciej Bylicki kierownik Działu ds. Osób Niepełnosprawnych w gdańskim MOPR. - I Caritas, który przekaże busa swojemu DPSowi w Gdańsku. Może byłoby więcej beneficjentów, ale w tym programie trzeba mieć swój wkład własny, a w przypadku Gdańska jako bogatszego samorządu PFRON finansuje 55 proc. inwestycji. Może w następnych latach się uda. Na razie jednak najpilniejsze potrzeby w zakresie transportu osób niepełnosprawnych dzięki nowym mikrobusom będą zaspokojone.
(g)
chwinowie
Obecnie, z dziesiątego piętra bloku na Morenie, codziennie oglądają wieżowce Żabianki i nadbrzeżne rejony Zatoki Gdańskiej..Fot. Materiały promocyjne

W sali teatralnej za Domem Zarazy Stefan i Krystyna Chwinowie przedstawili widzom i słuchaczom „swoje” oliwskie miejsca spoza głównych tras turystycznych. Liczną grupę widzów stanowili mieszkańcy Żabianki i Oliwy.
Zwrócili uwagę szczególnie na te, powiązane z ich twórczością literacką, w której często są obecne motywy oliwskie. - Żyjąc parę kilometrów od Oliwy (na Morenie), zachowujemy wciąż z nią żywy kontakt uczuciowo-wzrokowy. Widzimy z naszych okien – co też zostanie pokazane – zielone lasy oliwskie, które zaczynają się w Brętowie – mówi Stefan Chwin.
W trakcie prezentacji zobaczyli domy, które były pierwowzorem domów w Hanemannie, Złotym pelikanie i Dolinie Radości. Pisarz pokazał też miejsca rzadziej odwiedzane przez Oliwian, jak np. osiedle Domków Fińskich w „Oliwie za Torami”, ogrody oliwskie czy zapomniane, piękne stawy w lasach oliwskich i drogi do nich prowadzące. - W nawiązaniu do scen z Doliny Radości pokazałem drogę ku Diabelskiemu Kamieniowi, który znajduje się w głębi lasów, w bocznej dolinie za stawami, a także do kilku innych miejsc, które wyglądały inaczej w dawniejszych czasach i inaczej wyglądają obecnie – dodał Chwin.
Prezentacja slajdów była powiązana z historyczno-osobistym komentarzem prowadzącego, w którym informacje o dawnej i współczesnej Oliwie przeplatały się z dokumentami, wspomnieniami i obrazami znanymi z autopsji. Krystyna i Stefan Chwinowie mieszkali w Oliwie siedem lat. Obecnie, z dziesiątego piętra bloku na Morenie, codziennie oglądają wieżowce Osiedla Młodych, domy Przymorza, Żabianki i nadbrzeżne rejony Zatoki Gdańskiej.
(tg)

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Czym są cookies (ciasteczka)?

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W  „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu „cookies”.

Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach.

Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Co nam dają cookies?

Dzięki „cookie” korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika internetu.

„Cookies”:

 • umożliwiają zapamiętywanie naszych odwiedzin na stronie i naszych preferencji dotyczących tej strony (m.in. język strony, jej kolor, układ, rozmieszczenie treści);
 • pozwalają sklepom internetowym polecać nam produkty związane z tymi, które zazwyczaj wybieramy, które mogą nas potencjalnie zainteresować;
 • pomagają przechowywać towary wrzucone przez nas do zakupowego koszyka w sklepach online;
 • umożliwiają korzystanie z kont w serwisach;
 • pozwalają być zalogowanym do serwisu na każdej z dostępnych w danej witrynie podstron;
 • sprawiają, że nie widzimy wciąż i wciąż tej samej reklamy czy ankiety do wypełnienia;
 • pozwalają na prezentację nam reklam w sposób uwzględniający nasze zainteresowania czy miejsce zamieszkania – w ten sposób reklamy, dzięki którym korzystanie z wielu serwisów internetowych może być bezpłatne, mogą informować nas o potencjalnie interesujących nas produktach i usługach;
 • pozwalają tworzyć anonimowe statystyki odwiedzalności serwisów.
Dzięki „cookies” właściciele i wydawcy serwisów internetowych są w stanie ocenić realne zainteresowanie swoimi serwisami, mogą lepiej poznać oczekiwania i preferencje użytkowników, zrozumieć sposób w jaki użytkownicy korzystają z ich serwisów oraz, korzystając z najnowszych rozwiązań technologicznych, mogą stale udoskonalać swoje serwisy internetowe czyniąc je jeszcze przyjaźniejszymi i lepiej dostosowanymi do naszych potrzeb.

Co powinniśmy wiedzieć o „cookies”?

Nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość;

 • „cookies” identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę;
 • dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisach;
 • nie są szkodliwe ani dla nas ani dla naszych komputerów, czy smartfonów – nie wpływają na sposób ich działania;
 • nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach;
 • domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył;
 • na podstawie naszych zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji.

Podstawowe rodzaje ciasteczek

„Cookies” sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te cookies są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.

„Cookies” stałe – dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np. zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści etc.). Te informacje pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj cookies zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona. Stałe cookies są również nazywane jako tzw. śledzące „cookie” (ang. tracking cookies).

„Cookies” podmiotów zewnętrznych – (ang. third parties cookies) – to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wyszukiwania albo map umieszczanych na stronie) współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Ten rodzaj cookie pozwala dostosowywać reklamy – dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne – do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy). Na podstawie informacji pozyskanych z tych cookies można tworzyć tzw. ogólne profile użytkowników, dzięki którym mężczyźni interesujący się finansami i samochodami (odwiedzający strony o tej tematyce) zobaczą reklamy dopasowane do ich potencjalnych zainteresowań, a nie np. reklamę kobiecych kosmetyków.

Zarządzanie cookies

Pamiętaj, że masz możliwość samodzielnego zarządzania „cookies”. Umożliwiają to np. przeglądarki internetowe, z których korzystasz. W najpopularniejszych przeglądarkach masz możliwość:

 • zaakceptowania obsługi „cookies”, co pozwoli Ci na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzania cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn;
 • określenia ustawień dla różnych typów „cookie”, na przykład akceptowania plików trwałych jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies.
Efektem zmiany ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, może być utrata możliwości korzystania z niektórych serwisów i usług lub z niektórych funkcji w nich dostępnych.