Prasa Dzielnicowa Trójmiasta

parkingi
W akcję parkingową włączają się wolontariusze… Fot. t
Mijają dni od wprowadzenia pilotażowego programu parkowania na parkingach w strefie nadmorskiej. - Przypatrujemy się sytuacji, na bieżąco rozmawiamy z dzierżawcami i Strażą Miejską, analizujemy, wyciągamy wnioski – mówi dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku Mieczysław Kotłowski. - Wsłuchując się w uwagi i oczekiwania mieszkańców już dziś są pierwsze efekty naszych wspólnych prac. Od jutra zmieni się sporo na parkingach usytuowanych w ciągu al. Hallera w Gdańsku – dodaje Kotłowski.
- Podczas spotkań z dzierżawcą parkingów w tym rejonie przekazaliśmy mu sygnały docierające do nas od mieszkańców miasta. Dotyczyły one przede wszystkim kwestii zbyt długich – zdaniem gdańszczan - godzin poboru opłat za parkowanie, stanu parkomatów oraz ich oznakowania czy oznakowania osób pobierających opłaty za postój. Spotkanie było bardzo owocne – przedsiębiorca dzierżawiący parkingi wykazał zrozumienie dla potrzeb mieszkańców i na naszą prośbę postanowił zmodyfikować zasady pobierania opłat na dzierżawionych przez siebie parkingach – mówi dyrektor ZDiZ.
I tak, opłaty na parkingach w ciągu al. Hallera pobierane będą w godzinach 9.00- 18.00 (wcześniej pobór był całodobowy). Obniżone zostaną także o ok. 40 proc. (z 300 do 180 zł) maksymalne stawki kar nakładanych za brak opłaty za postój (to stawka, jeśli kara zostanie zapłacona później, niż cztery dni po jej otrzymaniu, kara za opłatę w terminie do czterech dni nie ulega zmianie i nadal wynosić będzie 90 złotych). Co więcej – dzięki wspólnym rozmowom udało się również otrzymać zapewnienie dzierżawcy o zmianie wysokości maksymalnych kar za brak biletu parkingowego także na wszystkich pozostałych dzierżawionych przez niego w Gdańsku parkingach, tj. przy ul.: Dąbrowszczaków, Czarny Dwór, Falowa, Lazurowa oraz Podwale Staromiejskie.
Dzierżawca parkingu zaproponował też wprowadzenie specjalnego numeru telefonu, pod którym przyjmowane będą uwagi i reklamacje związane z parkowaniem na dzierżawionych przez niego parkingach. Numer ten to: 516 043 417. Swoje uwagi do kwestii parkingów nadmorskich można kierować też pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..
Osoby obsługująca parkingi będą miały natomiast oprócz oznakowanych kamizelek, także specjalne identyfikatory. Dodatkowo, Zarząd Dróg i Zieleni – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – dodatkowo oznakuje nowe parkingi w strefach nadmorskich. Wielu mieszkańców zgłaszało bowiem problemy z rozróżnieniem parkingów płatnych od obowiązującej w mieście Strefy Płatnego Parkowania. Zapadła więc decyzja, iż nowe parkingi będą dodatkowo oznakowane, tak żeby nikt nie miał wątpliwości że obowiązują na nich inne zasady parkowania i płatności, niż w miejskich SPP.
Duże tablice informacyjne pojawią się na dojazdach do parkingów już w sobotę. Dyżurować będą wolontariusze, którzy udzielać będą informacji oraz rozdawać będą kierowcom broszury dotyczące płatnego parkowania nad morzem. Cała akcję wspomoże Straż Miejska, która podobnie jak wolontariusze – udzielać będzie kierowcom informacji na temat nadmorskich parkingów.
(g)
raport
Zdaniem strażników na Żabiance jest bezpieczniej… Fot. t
Polepszenie codziennego życia mieszkańców poprzez skuteczne egzekwowanie przepisów porządkowych było najważniejszym działaniem priorytetowym gdańskich strażników na Żabiance w 2015 roku.
Raport z działalności Straży Miejskiej w Gdańsku pozwala nie tylko zapoznać się z wynikami pracy, ale przede wszystkim obrazuje różne oblicza pełnionej przez strażników miejskich służby. Funkcjonariusze starali się w pierwszej kolejności podejmować interwencje zlecone przez mieszkańców. Podczas pełnienia służby koncentrowali się przede wszystkim na zadaniach związanych z utrzymaniem czystości i porządku. Dążyli do uporządkowania miejsc zaśmieconych, dyscyplinowali właścicieli psów nie sprzątających po swoich pupilach, reagowali na osoby spożywających alkohol w miejscach publicznych i zakłócające ład. Ważną część pracy stanowiły działania profilaktyczne dążące do zmiany postaw i zapobiegania popełnianiu wykroczeń.
- Zdajemy sobie sprawę, że żadna straż miejska nie zapewni porządku w mieście jeżeli będzie skazana wyłącznie na siebie – mówi Leszek Walczak Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku. W naszej pracy stawiamy na partnerskie relacje z mieszkańcami. Dzięki temu możemy wspólnie troszczyć się o nasze miasto – dodaje.
Raport jest nie tylko sprawozdaniem z działalności, pełni również funkcję informacyjną. Zawiera krótką charakterystykę każdej dzielnicy, najważniejsze adresy i telefony oraz listę strażników rejonowych wraz z przyporządkowanymi rewirami ulic.
Funkcjonariusze IV Referatu Dzielnicowego obejmującego obszar Matarni, Oliwy, Osowy, Przymorza Małego, Przymorze Wielkiego, Żabianki–Wejhera–Jelitkowa–Tysiąclecia. w 2015 roku podjęli łącznie 4 959 interwencji. Pouczyli 2 850 osób, nałożyli 2 074 mandatów karnych na kwotę 131 210 zł. Ponadto wystawili 310 informacji drogowych dla kierujących pojazdami, skierowali 35 wniosków o ukaranie do sądu rejonowego, odwieźli 159 osób do pogotowia socjalnego i przekazali policji 2 sprawców przestępstw. Łącznie w 2015 roku IV Referat Dzielnicowy zarejestrował i prowadził 659 spraw porządkowych. Najważniejszym obszarem pracy funkcjonariuszy IV Referatu Dzielnicowego były działania związane z porządkiem i czystością w północnych osiedlach nadmorskich oraz południowych dzielnic położonych za obwodnicą.
Stałym od lat zadaniem strażników IV Referatu jest dbanie o porządek w wokół targowiska „Zielony Rynek” podczas dni targowych, kiedy dochodzi do łamania wielu przepisów związanych z prowadzeniem handlu poza miejscami wyznaczonymi, niszczeniem zieleńców oraz zaśmiecaniem. Ponadto w minionym roku podczas pełnienia służby w rejonie targowiska, strażnicy wielokrotnie ujawniali sprzedaż papierosów bez akcyzy. Wszystkie osoby ujmowane przez strażników w takich sytuacjach zawsze przekazywane były funkcjonariuszom Służby Celnej, którzy mają stosowne uprawnienia do karania tego typu przewinień.
Inne zadania stałe wiązały się z zabezpieczaniem rejonu zewnętrznego wokół hali Ergo Arena podczas odbywających się tam cyklicznie imprez sportowych i artystycznych oraz dbaniem o porządek publiczny podczas sezonu letniego w rejonie wokół Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, gdzie służbę pełnił dedykowany patrol rowerowy.
W minionym roku kontynuowana była współpraca z Komisariatem V Policji, w ramach której strażnicy wspólnie z policjantami pełnili służbę na skuterach w rejonie pasa nadmorskiego. W 2015 roku strażnicy IV Referatu Dzielnicowego przeprowadzili wspólnie z pracownikami Państwowej Straży Rybackiej także kontrolę zbiorników wodnych. Funkcjonariusze sprawdzali czy połów ryb odbywa się zgodnie z prawem, czy akweny nie są zaśmiecane oraz czy w ich sąsiedztwie nie dzieje się nic niepokojącego.
Kontrolą objęte były rejony Przymorza, Jelitkowa, Żabianki i Oliwy. Zdarzały się sytuacje, gdy strażnicy wzywani byli do agresywnych osób stwarzających zagrożenie dla innych. Tego typu interwencję strażnicy z IV Referatu podjęli 24 sierpnia, kiedy otrzymali zgłoszenie dotyczące mężczyzny grożącego innym bronią. Na miejscu zdarzenia strażnicy zobaczyli leżącego na trawniku mężczyznę, przytrzymywanego przez dwóch innych. Obezwładniony był bardzo pobudzony, agresywny wobec otoczenia i odmawiał wykonywania poleceń, wobec czego został zakuty przez funkcjonariuszy w kajdanki i przekazany policji. Przy agresywnym mężczyźnie mundurowi znaleźli nóż, paralizator i wiatrówkę.
(tg)
dni sąsiada
Okazja do wspólnych zdjęć i biesiadowania w gronie sąsiedzkim… Fot. t

Coroczne Dni Sąsiada odbyły się 11 czerwca na placu przed Klubem Feluka. Organizatorem była Spółdzielnia Mieszkaniowa Żabianka przy współpracy z Stowarzyszeniem Żabianka oraz zaprzyjaźnione szkoły.
Pogoda dopisała, zabawy nie było końca. Każdy znalazł coś dla siebie. Dla dzieci moc atrakcji - dmuchane zjeżdżalnie, bandżi, samochodziki, wata cukrowa,popcorn, lody, malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki, wiele konkursów z nagrodami itp.
Dzieci odwiedziła Królewna Śnieżka i Myszka Miki. Przez cały czas imprezy prezentowały się dzieci ze swoimi talentami ze szkół mieszczących się na terenie naszego osiedla.
- Dni sąsiada to okazja do wspólnych zdjęć oraz biesiadowania w gronie sąsiedzkim – mówi Agnieszka Posłuszny z Klubu Feluka na Żabiance. - Atrakcją imprezy była fotobudka, gdzie można było sobie zrobić zabawne zdjęcia. Całość dopełnił wspaniały bigos Pani Helenki z Koła Seniora oraz pyszna grochówka, kiełbaski i oczywiście karkóweczka. Wszystkim partnerom i sponsorom ogromnie dziękujemy.
(tg)
hospicjum
Zarówno pogoda jak i humor nam dopisywał… (t)
Po raz kolejny wolontariusze gimnazjum i liceum oraz szkoły podstawowej z ZSSiO przy Subisława wraz z nauczycielami i pracownikami szkoły prowadzili kwestę na rzecz Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci podczas Festynu na Żabiance.
Przygotowali stoiska z bigosem, ciastami, loterią fantową, były konkursy z języka angielskiego i rosyjskiego, gry i zabawy matematyczne, stoisko informacyjne programu “Trzymaj Formę”, pokazy gimnastyczne naszych uczniów, kurs komputerowy dla seniorów w sali nr 7 ZSSiO.
Wolontariusze z klasy Ib gimnazjum pod opieką nauczycieli: Katarzyny Zęgoty, Justyny Gejdeli i Elżbiety Krawczykiewicz prowadzili loterię fantową oraz akcję informacyjną rozdając ulotki Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci. Wolontariusze zachęcali również uczniów ZSSiO, ich rodziców oraz przechodniów do zapoznania się z programem edukacyjnym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku “Twoja krew, moje życie”, nad którym opiekę w ZSSiO pełni Przemysław Daszyński.
Wolontariusze ze szkoły podstawowej pod opieką Katarzyny Knigawki prowadzili kiermasz książek oraz zbierali pieniądze na rzecz Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci. Zarówno pogoda jak i humor nam dopisywał.
- Cieszymy się że po raz kolejny mogliśmy wesprzeć Pomorskie Hospicjum dla Dzieci – informuje Katarzyna Zęgota.
(g)
denatka
To już kolejne makabryczne odkrycie w tym stawie… Fot. t

Ze stawu przy skrzyżowaniu ul. Chłopskiej i ul. Pomorskiej wyłowiono zwłoki ok. 30-letniej kobiety. Na chwilę obecną nie wiadomo, że do jej śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie.
- Na miejscu zakończyły się właśnie czynności z udziałem prokuratora. Wstępnie wykluczono działanie osób trzecich. Dokładną przyczynę śmierci wykaże sekcja zwłok - dodaje Lucyna Rekowska, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.
Ze stawu zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Chłopskiej i ul. Pomorskiej wyłowiono zwłoki. Denatka to podobno około 35-letnia kobieta, blondynka z obrączką na palcu. Świadkowie twierdzili, iż około tygodnia temu zaginęła kobieta odpowiadająca rysopisowi denatki. Kobieta podobno zaginęła wraz z dwójką dzieci. Lekarz z karetki pogotowia potwierdził zgon kobiety. Nieznana jest ani tożsamość denatki, ani wstępna przyczyna zgonu. Policja nie ujawniła również w jakim stanie rozkładu znajdują się zwłoki.
(t)
kotek
Pupil z plakatu ma już szczęśliwy dom… Fot. t

Jeśli widziałeś tego kotka, lub wiesz, gdzie się znajduje, a może przygarnąłeś tego pupila, daj znać na numer komórki”… - pisaliśmy miesiąc temu. Dziś wracamy do tematu. Kotek, cały i zdrowy, został odnaleziony niedaleko bloku przy ul. Szyprów, gdzie zaginął.
- Był wtedy w domu tymczasowym u wolontariusza, ale niestety oddalił się – dowiedzieliśmy się w fundacji pomagającej kotom i ich adopcji. – Teraz, po publikacjach, został odnaleziony i już ma szczęśliwą rodzinę, która przygarnęła go do siebie na zawsze. Dziękujemy za wrażliwość…
(t)

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Czym są cookies (ciasteczka)?

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W  „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu „cookies”.

Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach.

Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Co nam dają cookies?

Dzięki „cookie” korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika internetu.

„Cookies”:

 • umożliwiają zapamiętywanie naszych odwiedzin na stronie i naszych preferencji dotyczących tej strony (m.in. język strony, jej kolor, układ, rozmieszczenie treści);
 • pozwalają sklepom internetowym polecać nam produkty związane z tymi, które zazwyczaj wybieramy, które mogą nas potencjalnie zainteresować;
 • pomagają przechowywać towary wrzucone przez nas do zakupowego koszyka w sklepach online;
 • umożliwiają korzystanie z kont w serwisach;
 • pozwalają być zalogowanym do serwisu na każdej z dostępnych w danej witrynie podstron;
 • sprawiają, że nie widzimy wciąż i wciąż tej samej reklamy czy ankiety do wypełnienia;
 • pozwalają na prezentację nam reklam w sposób uwzględniający nasze zainteresowania czy miejsce zamieszkania – w ten sposób reklamy, dzięki którym korzystanie z wielu serwisów internetowych może być bezpłatne, mogą informować nas o potencjalnie interesujących nas produktach i usługach;
 • pozwalają tworzyć anonimowe statystyki odwiedzalności serwisów.
Dzięki „cookies” właściciele i wydawcy serwisów internetowych są w stanie ocenić realne zainteresowanie swoimi serwisami, mogą lepiej poznać oczekiwania i preferencje użytkowników, zrozumieć sposób w jaki użytkownicy korzystają z ich serwisów oraz, korzystając z najnowszych rozwiązań technologicznych, mogą stale udoskonalać swoje serwisy internetowe czyniąc je jeszcze przyjaźniejszymi i lepiej dostosowanymi do naszych potrzeb.

Co powinniśmy wiedzieć o „cookies”?

Nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość;

 • „cookies” identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę;
 • dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisach;
 • nie są szkodliwe ani dla nas ani dla naszych komputerów, czy smartfonów – nie wpływają na sposób ich działania;
 • nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach;
 • domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył;
 • na podstawie naszych zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji.

Podstawowe rodzaje ciasteczek

„Cookies” sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te cookies są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.

„Cookies” stałe – dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np. zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści etc.). Te informacje pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj cookies zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona. Stałe cookies są również nazywane jako tzw. śledzące „cookie” (ang. tracking cookies).

„Cookies” podmiotów zewnętrznych – (ang. third parties cookies) – to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wyszukiwania albo map umieszczanych na stronie) współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Ten rodzaj cookie pozwala dostosowywać reklamy – dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne – do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy). Na podstawie informacji pozyskanych z tych cookies można tworzyć tzw. ogólne profile użytkowników, dzięki którym mężczyźni interesujący się finansami i samochodami (odwiedzający strony o tej tematyce) zobaczą reklamy dopasowane do ich potencjalnych zainteresowań, a nie np. reklamę kobiecych kosmetyków.

Zarządzanie cookies

Pamiętaj, że masz możliwość samodzielnego zarządzania „cookies”. Umożliwiają to np. przeglądarki internetowe, z których korzystasz. W najpopularniejszych przeglądarkach masz możliwość:

 • zaakceptowania obsługi „cookies”, co pozwoli Ci na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzania cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn;
 • określenia ustawień dla różnych typów „cookie”, na przykład akceptowania plików trwałych jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies.
Efektem zmiany ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, może być utrata możliwości korzystania z niektórych serwisów i usług lub z niektórych funkcji w nich dostępnych.