Droga pożarowa nie do parkowania!

drogi


Ruszyła akcja informacyjna Straży Miejskiej i Państwowej Straży Pożarnej skierowana do mieszkańców parkujących na osiedlowych drogach pożarowych. Lekkomyślni kierowcy z Chełmu dostaną ulotki przypominające o nadrzędnej funkcji drogi pożarowej i konsekwencjach łamania przepisów.
Ograniczona liczba miejsc parkingowych na osiedlach powoduje, że niektórzy mieszkańcy decydują się na parkowanie na drogach pożarowych. Niestety nie biorą oni pod uwagę skutków swojego działania, zastawiona droga wydłuża dojazd służb ratowniczych na miejsce zdarzenia.
Strażnicy miejscy będą zostawiać za wycieraczką źle zaparkowanych aut ulotki informacyjne ostrzegające przed konsekwencjami parkowania na drodze pożarowej.
– W momencie wystąpienia pożaru, pojazdy, które blokują oznakowaną drogę pożarową traktowane są jak przeszkoda na drodze służb ratowniczych – mówi Miłosz Jurgielewicz, rzecznik Straży Miejskiej w Gdańsku. – W takiej sytuacji strażacy mają prawo przestawić blokujący drogę pojazd wszelkimi dostępnymi metodami – przepchnąć, przenieść a nawet staranować. Za wszystkie wynikłe uszkodzenia pojazdów odpowiada niefrasobliwy właściciel, który może zostać ukarany mandatem karnym za utrudnienie akcji ratowniczej.
Większość dróg pożarowych oznaczonych jest za pomocą znaków B-36 i „Droga pożarowa”. Tego typu oznakowanie pozwala strażnikom miejskim podejmować interwencje na podstawie art. 92 Kodeksu Wykroczeń. W praktyce oznacza to 100 złotowy mandat i 1 punkt karny. Od początku bieżącego roku gdańscy strażnicy podjęli 13 742 interwencje związane z niestosowaniem się do znaku drogowego.
(g)