Sandra Adamczak została radną

radna

radna

Wybory cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów…(t)

Sandra Adamczak z II klasy 7 Liceum Ogólnokształcącego na Chełmie została wybrana do Zgromadzenia Elektorów Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska. Jej kadencja będzie trwała dwa lata.
Zgodnie z uchwałą nr XI/177/11 Rady Miasta Gdańska w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska, prezydent Gdańska zarządził wybory do rady wśród uczniów gdańskich szkół. W Okręgu Wyborczym nr 2 odbyło się spotkanie wyborcze w celu głosowania na elektorów Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska. Po 2 minutowej prezentacji samego elektora i jego programu wyborczego dokonano głosowania w wyniku którego na radną wybrano Sandrę Adamczak.
Do zadań Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska będzie należało, m.in. przedstawianie opinii w sprawach dotyczących młodzieży wobec organów administracji samorządowej Miasta Gdańska. Chodzi o podejmowanie uchwał oraz stanowisk, a także inicjowanie i promowanie działań o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym.
Odtąd Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ma aż trzy radne w Młodzieżowej Radzie Miasta Gdańska.
(t)