I po konsultacjach…

konsultacje

konsultacje
Część postulatów dotyczyła ul. Rdestowej              (fot. kod)

Kolejne inwestycyjne konsultacje społeczne odbyły się na terenie naszej dzielnicy. Podczas spotkania w Zespole Szkół nr 14 radni Dąbrowy konsultowali z mieszkańcami kolejne planowane przedsięwzięcia.
To nie pierwsza edycja tego rodzaju konsultacji na Dąbrowie. Poprzednie przyniosły wymierne efekty w postaci wytypowania i skierowania poszczególnych inwestycji do realizacji.
Jaśniej i równiej
Tym razem Lechosław Dzierżak z komisji infrastruktury Rady Dzielnicy Dąbrowa przedstawił inwestycje przekazane podczas poprzednich konsultacji, zrelacjonował przebieg przygotowania ich realizacji oraz omówił ostatnie nowe zgłoszenia mieszkańców.
– Nowe inwestycje, przedstawione przez radnych dzielnicy opiewały na kwotę ponad 400 tys. zł – mówi L. Dzierżak. – Zaproponowaliśmy kontynuację projektu oświetlania ciemnych miejsc na dzielnicy. Tym razem ul. Rumiankowej oraz sięgaczy ul. Rdestowej przy domkach i szeregach (numery od 28 do 112). Przedyskutowane zostały również pomysły budowy chodników przy ul. Rdestowej i Szafranowej, oraz uzupełnienia chodników przy Lubczykowej, Perzowej, Poziomkowej oraz przy pętli Miętowa.
Nowe pomysły
Mieszkańcy pozytywnie ocenili przygotowane przez radnych inwestycje, jak również podzielili się swoimi pomysłami na dalszą działalność komisji infrastruktury. Lokatorzy wnioskowali między innymi o remont ul. Sojowej i Anyżowej, budowę schodów przy Łanowej oraz do Tesco, a także estetyzację niektórych części dzielnicy. Kilku z nich chciało również podyskutować o problemach komunikacyjnych miasta oraz planach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Trasa Kaszubska i Obwodnica Metropolitalna).
– Rajcy nie uciekli od tych tematów – dodaje L. Dzierżak. – Przedstawili swoje opinie i poradzili, gdzie można zgłaszać swoje pomysły i uwagi dotyczące tych problemów. Natomiast pomysły, czym mogłaby się jeszcze zająć Rada Dzielnicy Dąbrowa można zgłaszać osobiście lub listownie w biurze RD (ul. Wiczlińska 33) oraz drogą mailową na adres rada.dabrowa@gdynia.pl. Działalność rady można śledzić na www.radadabrowa.pl oraz www.facebook.pl/radadabrowa.
(kod)