Przeciwko odstąpieniu od budowy kładki

kładka

kładka
Nie wiadomo dlaczego inwestor odstąpił od budowy kładki dla pieszych…
Zarząd Dzielnicy Piecki Migowo wystosował petycję do Prezydenta Gdańska przeciwko rezygnacji z budowy kładki dla pieszych nad ul. Rakoczego w ciągu ul. Dolne Migowo, Dolne Młyny.
– Zarząd Dzielnicy Piecki-Migowo zgłasza w imieniu mieszkańców zdecydowany sprzeciw w sprawie odstąpienia przez gminę od budowy kładki dla pieszych nad ul. Rakoczego w ciągu ul. Dolne Migowo i Dolne Młyny przy przystanku PKM „BRĘTOWO”. Zarząd wnioskuje o wyjaśnienie na jakiej podstawie została ta decyzja podjęta i kto personalnie za nią odpowiada.
Zarząd Dzielnicy uczestniczył w spotkaniach i konsultacjach przeprowadzonych w roku 2011 i 2012 podczas których nie była poruszona kwestia odstąpienia od budowy tej potrzebnej kładki. Zarząd proponuje spotkanie zainteresowanych stron w siedzibie Rady Dzielnicy Piecki-Migowo lub w innym uzgodnionym miejscu w terminie. Zarząd Dzielnicy oczekuje natychmiastowych działań w tej sprawie i pisemnych wyjaśnień.
Zarząd oczekuje również wyjaśnień na piśmie.
(t)