Nasz rekordowy skwerek!

skwerek

skwerek
Zakończyło się głosowanie w pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego w Gdyni. Wybrano 41 projektów. Najwięcej głosów w całej Gdyni, bo aż 1214, otrzymał projekt z Dąbrowy, a dotyczący budowy siłowni zewnętrznej na skwerze ks. Mazura.

Największą popularność zdobyły siłownie plenerowe (11), w dalszej kolejności: boiska sportowe (7) i remonty chodników (5).

Obywatelska świadomość

Dąbrowa na rekordowy pod względem ilości głosów projekt „Siłownia na powietrzu (outdoor fitness center) na Skwerze Księdza Mazura” dostanie 48757 zł.

Z kolei budowa boiska do piłki nożnej na istniejącej nawierzchni trawiastej przy ul. Nagietkowej 73 będzie kosztowała 43250 zł, a następna siłownia zewnętrzna (ul. Szafranowa/Rdestowa) – 50 tys. zł.

Mieszkańcy z ogromnym entuzjazmem podeszli do nowej formy uczestnictwa w decydowaniu o miejskich wydatkach. W głosowaniu wzięło udział 40863 osób, frekwencja wyniosła 17,1 proc. Urzędnicy są zdania, że to bezprecedensowy sukces, który pokazuje, że mieszkańcy Gdyni z otwartością podeszli do tej idei i że powinna być ona kontynuowana i rozwijana.

Kasa na przyszły rok

Z 3 mln zł nie zostało rozdysponowane 597796,04 zł. Pieniądze te zwiększą pulę w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Przykładowo – na Chwarznie-Wiczlinie pozostało 146140,42 zł i dokładnie taka suma zostanie dodana do przyszłorocznej puli dzielnicy i podobnie będzie w pozostałych. Mieszkańcy głosowali w internecie. Dla osób, które nie mają dostępu do sieci, uruchomiono 52 punkty, gdzie można było dokonać wyboru. Funkcjonowały one w siedzibach rad dzielnic, klubach seniora, filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej, w obu budynkach Urzędu Miasta oraz w InfoBoksie. Ponadto grupy wolontariuszy, odwiedzały organizacje oraz kluby zrzeszające osoby starsze i niepełnosprawne. Głosować można było też w gdyńskich centrach handlowych, które włączyły się w akcję. Wysoko należy ocenić również aktywność samych autorów projektów, którzy z dużym zapałem zabiegali o głosy na proponowane przez siebie zadania inwestycyjne.

Trochę statystyki

W głosowaniu wzięło udział 1595 dzieci do lat 6, 6822 przedstawicieli młodzieży szkolnej, 27914 dorosłych i 4530 seniorów. Najwyższą frekwencję odnotowano w grupie osób w wieku 30-40 lat (20 proc.). Największą aktywnością wykazała się społeczność dzielnicy Babie Doły, gdzie frekwencja wyniosła 33 proc., zaś relatywnie najmniejsze zainteresowanie wzbudziło głosowanie w dzielnicy Śródmieście (11 proc.).

Analiza pokazuje, że dominującą formą było samodzielne głosowanie. W lokalach zagłosowało tylko około 1500 osób, co stanowi 0,6 proc. ogółu. Do tak wysokiej frekwencji i samodzielnym podejmowaniu decyzji bez wątpienia przyczynił się łatwy i przyjazny sposób oddawania głosów. Mieszkańcy podkreślali, że prosty interfejs, czytelne karty do głosowania, mapy z lokalizacją i opisem przedsięwzięć zdecydowanie zachęcały i ułatwiały wybór projektów.

Niepotrzebne obawy

Zdaniem gdyńskich urzędników, nie potwierdziły się zgłaszane przed głosowaniem wątpliwości, iż łatwy sposób logowania i identyfikowania się numerem PESEL będzie prowadził do nadużyć. Na ponad 40 tysięcy głosujących złożono zaledwie 29 reklamacji (mniej niż 0,1 promila), w których osoby zgłaszały zagłosowanie wbrew ich woli z użyciem ich numeru PESEL. Po wyjaśnieniach okazywało się, że są to przypadki nieuprawnionego wykorzystania danych w obrębie rodziny.

A potem – kolejna edycja

Ważnym elementem pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego były spotkania w gdyńskich dzielnicach, podczas których dyskutowano o projektach i dokonywano oceny potrzeb, a także wprowadzano zmiany. W przyszłości ten element przedsięwzięcia powinien być rozwijany w celu budowy trwałej platformy dyskusji o potrzebach mieszkańców.

Wybrane projekty powinny zostać zrealizowane do końca 2014 roku. Równocześnie nastąpi analiza przebiegu głosowania i uzyskanych wyników oraz wprowadzone zostaną niezbędne korekty, które należałoby wdrożyć przed kolejną edycją Budżetu Obywatelskiego.

(kod)