Zwycięska trójka

wnioski

wnioski
Chodnik, wiata i siłownia – wiemy już, które wnioski zgłoszone z terenu Wielkiego Kacka, zostały wybrane do realizacji. Spośród 12 projektów zakwalifikowały się trzy.

Utwardzenie nawierzchni ciągu pieszego w ul. Źródło Marii i ul. Księdza Siega z ul. Waleriana Szefki w Wielkim Kacku pochłonie 85 tys. zł. Remont i postawienie wiaty przystankowej przy ul. Starodworcowej (Szkoła Podstawowa nr 20) to koszt 15 tys. zł, zaś dostawa i montaż siłowni zewnętrznej (outdoor fitness) przy ul. Stolemów – 45 tys. zł.

Wybrane projekty powinny zostać zrealizowane do końca 2014 roku. Równocześnie nastąpi analiza przebiegu głosowania i uzyskanych wyników oraz wprowadzone zostaną niezbędne korekty, które należałoby wdrożyć przed kolejną edycją Budżetu Obywatelskiego.

Wysoka frekwencja

Mieszkańcy chętnie decydowali o miejskich wydatkach. W głosowaniu wzięło udział 40863 osób, frekwencja wyniosła 17,1 proc. Urzędnicy są zdania, że to bezprecedensowy sukces, który pokazuje, że mieszkańcy Gdyni z otwartością podeszli do tej idei i że powinna być ona kontynuowana i rozwijana. Gdynianie głosowali w internecie. Dla osób, które nie mają dostępu do sieci, uruchomiono 52 punkty, gdzie można było dokonać wyboru. Funkcjonowały one w siedzibach rad dzielnic, klubach seniora, filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej, w obu budynkach Urzędu Miasta oraz w InfoBoksie. Ponadto grupy wolontariuszy, odwiedzały organizacje oraz kluby zrzeszające osoby starsze i niepełnosprawne. Głosować można było też w gdyńskich centrach handlowych, które włączyły się w akcję.

Aktywność wnioskodawców

Wysoko należy ocenić również aktywność samych autorów projektów, którzy z dużym zapałem zabiegali o głosy na proponowane przez siebie zadania inwestycyjne. Analiza pokazuje, że dominującą formą było samodzielne głosowanie. W lokalach zagłosowało tylko około 1500 osób, co stanowi 0,6 proc. ogółu. Do tak wysokiej frekwencji i samodzielnym podejmowaniu decyzji bez wątpienia przyczynił się łatwy i przyjazny sposób oddawania głosów. Mieszkańcy podkreślali, że prosty interfejs, czytelne karty do głosowania, mapy z lokalizacją i opisem przedsięwzięć zdecydowanie zachęcały i ułatwiały wybór projektów.

Zdaniem gdyńskich urzędników, nie potwierdziły się zgłaszane przed głosowaniem wątpliwości, iż łatwy sposób logowania i identyfikowania się numerem PESEL będzie prowadził do nadużyć.

Potrzebne konsultacje

Na ponad 40 tysięcy głosujących złożono zaledwie 29 reklamacji (mniej niż 0,1 promila), w których osoby zgłaszały zagłosowanie wbrew ich woli z użyciem ich numeru PESEL. Po wyjaśnieniach okazywało się, że są to przypadki nieuprawnionego wykorzystania danych w obrębie rodziny.

Ważnym elementem pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego były spotkania w gdyńskich dzielnicach, podczas których dyskutowano o projektach i dokonywano oceny potrzeb, a także wprowadzano zmiany. W przyszłości ten element przedsięwzięcia powinien być rozwijany w celu budowy trwałej platformy dyskusji o potrzebach mieszkańców.

(kod)