Niech żyją wakacje, niech żyje pole i las…

zakątek

Pożegnanie przedszkolaków odchodzących do szkoły

zakątek

Z nutką smutku w głosie społeczność „Radosnego Zakątka” na Chełmie pożegnała przedszkolaków, które dalszą edukację będą kontynuować w szkole. Postarano się jednak, aby ten dzień był wesoły i zapadł w pamięci dzieci na długi czas.

Przedszkole zorganizowało uroczystość, podczas której dzieci z grup starszych zaprezentowały piosenki, tańce, wiersze i inscenizacje. Młodsze dzieci pięknie pożegnały starszych kolegów krótkim, lecz miłym, występem. Były wspólne pląsy i zabawy z rodzicami, a także łzy wzruszenia, podziękowania i pamiątkowe upominki dla dzieci. Rodzice z radością i ze łzami w oczach obejrzeli ostatnie występy swoich pociech. Od września czeka szkoła!

Rodzice jak zawsze czynnie uczestniczyli w działaniach przedszkola. Przygotowali i zaprezentowali dzieciom przedstawienie teatralne „W świecie wierszy Jana Brzechwy”, które było ukoronowaniem projektu edukacyjnego realizowanego przez przedszkole w roku szkolnym 2013/2014. Wspólna praca rodziny i przedszkola daje nam wszystkim wiele satysfakcji, integruje wspólne działania dydaktyczno- wychowawcze, poszerza perspektywę oddziaływania na dziecko.

Przedstawienia teatralne umożliwiają poznawanie utworów literatury dziecięcej w atrakcyjny dla dziecka sposób, rozwijają również zainteresowania czytelnicze. Umożliwiają poznawanie języka ojczystego, poszerzają wiedzę, sprzyjają skupieniu uwagi, rozwojowi wyobraźni, mowy i myślenia. Wiersze pomagają w rozumieniu wartości takich jak piękno, dobro, prawda, miłość czy przyjaźń.

– Chociaż rozpoczęły się wakacje nasze przedszkole dalej aktywnie pracuje – mówi Barbara Budzan-Piekara, dyrektor placówki. – Dzieci uczestniczą w zajęciach plastycznych, muzycznych i gimnastycznych. Bawią się i relaksują w ogrodzie przedszkolnym, korzystając ze sprzętu sportowego, zabawek, chusty animacyjnej i placu zabaw.

(TG)