Wojna z reklamami

reklamy

Mieszkańcy porządkują dzielnicę

reklamy

Naszą dzielnicę w ostatnich latach ogarnął prawdziwy chaos reklamowy. Szczególnie widać to wzdłuż ulicy Nowowiczlińskiej. Tutaj każdy fragment płotu, barierki czy skrawek trawnika zaczyna być zasłaniany banerami i słupkami reklamowymi. Lokatorzy mają dość!

– Kolorystyka reklam oraz nieład wpływa negatywnie na wygląd drogi dojazdowej do naszej dzielnicy i jej głównego skrzyżowania – uważa Lechosław Dzierżak, radny dzielnicy Dąbrowa. – Podobnie, jak w innych dzielnicach miasta, najatrakcyjniejsze do ekspozycji reklam są główne ulice dojazdowe oraz skrzyżowania i tereny w pobliżu punktów usługowych. Na budynkach i ogrodzeniach wiszą chaotycznie rozrzucone reklamy w formie szyldów, banerów i tablic. Wolno stojące konstrukcje reklamowe przekrzykują się formatem i agresją grafiki. Stan techniczny obiektów tymczasowych oraz ich często nieuzasadniona kolorystyka, wzbogaca wizualny bałagan i niepokój.

Skuteczna interwencja

Radny postanowił zająć się sprawą. Zaprosił na teren dzielnicy Jacka Piątka, plastyka miasta.

– Wspólnie przyjrzeliśmy się nieestetycznym miejscom i podzieliliśmy się naszymi uwagami z właścicielami nieruchomości oraz ze strażnikami miejskimi – relacjonuje Lechosław Dzierżak.

Ze wstępnej analizy wynika, że znaczna część reklam jest nielegalna. Ogrodzenia od strony terenów publicznych przyjęły formę nośników reklamowych, ale nie spełniają ani funkcji przekazu komercyjnego, ani funkcji eleganckiego ogrodzenia.

– Podjąłem działanie, aby zahamować nasycanie ul. Nowowiczlińskiej dodatkowymi nośnikami reklamowymi – mówi Jacek Piątek, plastyk miasta. – Porządkowanie tej przestrzeni będzie polegało też na redukcji reklam nielegalnych. Niektóre reklamy o funkcji kierunkowej, doprowadzającej do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zostaną zastąpione nośnikami systemowymi. Nad ich projektem aktualnie pracuję.

Współpraca owocuje

Wspólne spotkanie radnego dzielnicy i plastyka miasta z właścicielami nieruchomości zaowocowało konkretnymi deklaracjami współpracy. Dobra wola wszystkich zainteresowanych może w najbliższym czasie znacznie poprawić przestrzeń miejską dzielnicy.

– Warto wiedzieć, że zgodnie z ustawą Prawo budowlane, przed umieszczeniem reklamy należy dokonać zgłoszenia planowanych prac w Wydziale Administracji Budowlanej, a w wypadku reklam wolno stojących należy uzyskać pozwolenie na budowę – podkreśla radny.

(kod)