Mieszkańcy pomogli głosami

sala

sala
Dzieci będą ćwiczyły w lepszych warunkach                                                        (fot. arch.)

Projekt remontu podłogi w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 10 to jeden ze zwycięskich wniosków zgłoszonych do budżetu obywatelskiego. Z sali korzysta prawie 700 dzieci, a obiekt jest w opłakanym stanie technicznym.
Sprawa jest ważna i pilna.
– Nasza dzielnica otrzymała prawie sto tysięcy na realizację jakiegoś projektu na rzecz mieszkańców – mówi Grażyna Wojciechowska, dyrektor szkoły. – Nasza szkoła wystąpiła z wnioskiem o remont sali gimnastycznej. Dostarczyliśmy wszelkie potrzebne dokumenty, a teraz potrzebne jest nam wsparcie mieszkańców. Parkiet w naszej sali gimnastycznej jest w opłakanym stanie – klepki są ruchome, niektóre fragmenty klepek odpadają, a nie stać nas na tak wielki wydatek.
Na pomoc dzieciakom
W kwietniu odbyły się spotkania z mieszkańcami, a następnie głosowanie i wyłonienie zwycięskich projektów.
– Trzeba pomóc dzieciakom trenującym piłkę ręczną i pozostałym korzystającym z sali – apelowała pani dyrektor. – Z sali korzystają wszyscy uczniowie naszej szkoły, to jest 654 dzieci. Ponadto odbywają się na niej zajęcia popołudniowe: gry i zabawy dla dzieci młodszych, zajęcia piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki. W przyszłym roku zamierzamy wprowadzić piłkę nożną, gdyż wielu chłopców jest zainteresowanych tą dyscypliną sportu.
W godzinach popołudniowych salę wynajmują firmy i osoby prywatne oraz kluby sportowe (dziecięce), co daje szkole dochody przeznaczane na bieżące potrzeby: remonty, zakup pomocy dydaktycznych, nagrody dla laureatów konkursów, wymiana mebli w salach lekcyjnych, wymiana podłóg i realizowanie wielu innych potrzeb, bez których szkoła nie może funkcjonować.
– W obu salach gimnastycznych odbywają się również uroczystości szkolne i międzyszkolne, wykorzystuje się je do prowadzenia międzyszkolnych konkursów – konkluduje G. Wojciechowska.
Jedyny taki wniosek!
Teraz już wiadomo, że wniosek zakwalifikował się do realizacji. Dodajmy – jako jedyny z naszej dzielnicy. Wymiana podłogi w sali sportowej Zespołu Szkół nr 10 to koszt 99,7 tys. zł. W sumie w pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego w Gdyni wybrano 41 projektów. Najwięcej głosów w całej Gdyni, bo aż 1214, otrzymał projekt z Dąbrowy, a dotyczący budowy siłowni zewnętrznej na skwerze ks. Mazura. Największą popularność zdobyły siłownie plenerowe (11), w dalszej kolejności: boiska sportowe (7) i remonty chodników (5). Mieszkańcy z ogromnym entuzjazmem podeszli do nowej formy uczestnictwa w decydowaniu o miejskich wydatkach. W głosowaniu wzięło udział 40863 osób, frekwencja wyniosła 17,1 proc. Urzędnicy są zdania, że to bezprecedensowy sukces, który pokazuje, że mieszkańcy Gdyni z otwartością podeszli do tej idei i że powinna być ona kontynuowana i rozwijana.
Przyjazne głosowanie
Do tak wysokiej frekwencji i samodzielnym podejmowaniu decyzji bez wątpienia przyczynił się łatwy i przyjazny sposób oddawania głosów. Mieszkańcy podkreślali, że prosty interfejs, czytelne karty do głosowania, mapy z lokalizacją i opisem przedsięwzięć zdecydowanie zachęcały i ułatwiały wybór projektów. Dla osób, które nie mają dostępu do sieci, uruchomiono 52 punkty, gdzie można było dokonać wyboru. Funkcjonowały one w siedzibach rad dzielnic, klubach seniora, filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej, w obu budynkach Urzędu Miasta oraz w InfoBoksie. Ponadto grupy wolontariuszy, odwiedzały organizacje oraz kluby zrzeszające osoby starsze i niepełnosprawne. Głosować można było też w gdyńskich centrach handlowych, które włączyły się w akcję. Wysoko należy ocenić również aktywność samych autorów projektów, którzy z dużym zapałem zabiegali o głosy na proponowane przez siebie zadania inwestycyjne.
Jeszcze w tym roku?
Wybrane projekty powinny zostać zrealizowane do końca 2014 roku. Równocześnie nastąpi analiza przebiegu głosowania i uzyskanych wyników oraz wprowadzone zostaną niezbędne korekty, które należałoby wdrożyć przed kolejną edycją Budżetu Obywatelskiego.
Podkreślić trzeba, że ważnym elementem pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego były spotkania w gdyńskich dzielnicach, podczas których dyskutowano o projektach i dokonywano oceny potrzeb, a także wprowadzano zmiany. W przyszłości ten element przedsięwzięcia powinien być rozwijany w celu budowy trwałej platformy dyskusji o potrzebach mieszkańców.
(kod)