Coś dla ciała, coś dla ducha

zajecia

zajecia
Szkoła jest otwarta dla każdego             (fot. ZS nr 10),

Zespół Szkół nr 10 zaprasza na zajęcia w ramach programu „Szkoła Otwarta”.
Program jest inicjatywą władz Gdyni. Celem jego jest stworzenie mieszkańcom poszczególnych dzielnic szerokiej oferty aktywnego spędzania wolnego czasu, przy wykorzystaniu bazy lokalowej placówek oświatowych. Program zakłada dostępność prowadzonych zajęć dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców Karwin i okolic. Na pokrycie części kosztów, wynikających z realizacji programu, placówki oświatowe otrzymują dotację z budżetu miasta. Pozostałe koszty pokrywane są z opłat wnoszonych przez uczestników zajęć.
Zajęcia odbywają się przed lub po lekcjach planowych w ZS nr 10. Zgłoszenia do poszczególnych sekcji przyjmują ich instruktorzy. Oferta programowa na sezon 2014/2015 to: zajęcia z logopedii – dzieci, czwartki godz. 12.55 i 13.40, prowadząca: Gabriela Mazur (gabimaz@wp.pl); zajęcia z terapii pedagogicznej i logopedycznej – dzieci, sala 375, prowadząca: Grażyna Gościcka (grazyna.goscicka@wp.pl); zajęcia pływackie – klasy 1-3, prowadzący: Iwona Kozal (i.kozal@upcpoczta.pl), Marek Stankiewicz (marekelk@wp.pl); język angielski dla najmłodszych, prowadzący: Bogumiła Szprengier (bognaszprengier@wp.pl); język rosyjski – szkoła podstawowa i gimnazjum, wtorek i czwartek godz. 16-20, prowadząca: Marlena Lipińska (marlena.lipinska@yahoo.com), fotografia – młodzież i dorośli, prowadzący: Marian Feliński (felinmar@o2.pl); robotyka – programowanie robotów LEGO, dzieci młodsze (klasy 2-4) – czwartki 15.00-15.45, dzieci starsze (klasy 5-6 i I gim.) – czwartki 16.00-16.45, prowadzący: Marian Feliński (felinmar@o2.pl), pilates – gimnastyka dla pań, poniedziałki, środy 19.00-20.00, piątki 19.00-20.00, prowadząca: Anna Matuszczak (aniapilates@wp.pl); siatkówka dla dorosłych, poniedziałki i środy godz. 20.00, prowadząca: Iwona Kozal (i.kozal@upcpoczta.pl); taniec, rytmika i balet – klasy 0-3, prowadząca: Adrianna Kubik; taniec jazzowy z rytmiką – klasy 0-1, 2-3, 4-6 i gimnazjum, prowadząca: Agnieszka Bzoma (agnieszkabzoma@wp.pl); taniec nowoczesny – Impulsik, kontynuacja z poprzedniego roku, prowadząca: Kamila Golon (kgolon@wp.pl).
Jest to oferta zajęć będących w trakcie organizacji lub już prowadzonych. Część terminów zostanie ustalona później – po uzgodnieniu ich między prowadzącymi, a uczestnikami zajęć. Placówka przyjmuje również propozycje prowadzenia innych zajęć. Wszystkie zajęcia są prowadzone przez doświadczonych specjalistów (najczęściej nauczycieli szkoły). Koordynator „Szkoły Otwartej” (M. Feliński) ma stałe dyżury w każdy poniedziałek w godz. 17.00-18.00 w pokoju nauczycielskim ZS 10, tel. 58 629 20 00 wew. 17. Kontakt elektroniczny – felinmar@o2.pl.

(kod)