Kulturę i sztukę może tworzyć każdy

Kuczynska 1

Kuczynska 1
rozmowa z Marią Kuczyńską, radną naszego Sejmiku Wojewódzkiego

• W swojej codziennej pracy stawia Pani na kształcenie zainteresowań obywateli poprzez aktywny udział w tworzeniu kultury i sztuki. Co do tej pory udało się na tym polu osiągnąć?
– Ostatnio powstałe inwestycje takie, jak Teatr Szekspirowski, nowy gmach Teatru Muzycznego w Gdyni czy ECS to kamienie węgielne naszej pomorskiej tożsamości. Te nowo powstałe instytucje w swoich planach kulturalnych uwzględniły konieczność stworzenia programów edukacyjnych kształcących zainteresowania obywateli. Mam nadzieję, że taka działalność oraz lepszy dostęp do tych instytucji (poprzez ulgi do biletów) wykształci w młodzieży potrzebę obcowania ze sztuką, a seniorom ułatwi dostęp do kultury. Dla wielu będzie to wiedza, jak powstaje sztuka, krok ku potrzebie aktywnego, osobistego uczestnictwa w kulturze.
W tej kadencji będę walczyć, aby nowo powstałe i wszelkie inne instytucje kultury udostępniły swoje progi tym, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w kulturze.
• Młodzi ludzie potrzebują wartościowych zajęć, wypełniających wolny czas. Jakie są Pani propozycje?
– Nie tylko sport. Młodzież jest zainteresowana działaniem w grupie i realizacją rozmaitych zadań. Może to być rzemiosło, projektowanie, wspólne muzykowanie, mały teatr, taniec, plastyka, ceramika. Nawet wspólne innowacje i tworzenie patentów.
• Jak ważne jest, aby jak najwięcej funduszy europejskich trafiało do naszego województwa i było przeznaczane na takie cele, jak wspomniany Teatr Szekspirowski, czy Europejskie Centrum Solidarności?
– W ostatniej kadencji zabiegałam, aby jak najwięcej jednostek nam podległych, a działających w sferze edukacji kulturalnej otrzymało wsparcie finansowe. W nowej kadencji zadbam o dalsze fundusze europejskie – tak, aby trafiały na projekty związane z kulturalną aktywnością obywateli Pomorza.
• Problemy ludzi starszych są Pani szczególnie bliskie. W jaki sposób zamierza Pani działać na rzecz seniorów?
– Nasze społeczeństwo się starzeje, w następnej dekadzie znacznie przybędzie obywateli po 60. roku życia. Będę zabiegała o stworzenie systemu pomocy seniorom w ich domach oraz wsparcia najbliższych opiekunów, którzy rezygnują ze swoich planów zawodowych poświęcając się rodzicom lub krewnym. Również będę zabiegała o propagowanie „rodzinnych domów seniora”, których dobrym wzorem jest „Dom Aktora” w Skolimowie.

Maria Kuczyńska

Znana sopocka artystka, zajmująca się rzeźbą i ceramiką. Jest absolwentką gdańskiej PWSSP, członkiem Międzynarodowej Akademii Ceramiki w Genewie, prestiżowej organizacji UNESCO skupiającej znanych ceramików. Założycielka Stowarzyszenia „Artyści Sopotu”. Przewodnicząca Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu oraz członek Komisji Współpracy Międzyregionalnej i Zagranicznej Sejmiku Województwa Pomorskiego, przez dwie kadencje. Radna z ramienia Platformy Obywatelskiej.
Prace Marii Kuczyńskiej są wystawiane w 36 państwowych kolekcjach na świecie. Jej drogę artystyczną wyznaczyła nagroda, jeszcze studencka, za płytę w brązie, upamiętniającą Martyrologię Piaśnicy, dla szkoły w Wejherowie.