Dzień Patronki

WP 20141017 011

WP 20141017 011
Najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej nr 47 wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Nagietkowej 73 noszącego imię Franciszki Cegielskiej obchodzili 17 października Dzień Patronki Szkoły.
Franciszka Cegielska, pierwsza prezydent Gdyni po odrodzeniu w 1990 r. samorządu terytorialnego mówiła: „Gdynia po to powstała, by wiązać Polskę z morzem” i „Najważniejszą naszą inwestycją jest oświata”. W tym duchu przebiegała uroczystość zorganizowana przez nauczycieli klas I-III i pedagog Marzenę Korzeniewską.
Wśród zaproszonych gości była Ewa Łowkiel, wiceprezydent Gdyni odpowiedzialna za sprawy społeczne oraz rodzice, którzy wypełnili salę stołówki szkolnej specjalnie przygotowanej na tą uroczystość. Dumnie prezentował się nowy sztandar szkoły z podobizną patronki.
– Franciszka Cegielska od czasów ukończenia studiów związała swoje życie z Gdynią. Nie tylko oddała jej swój talent, ale i serce. Mamy wielką satysfakcję, że patronuje nam właśnie ona. To jest zobowiązanie by codzienną pracą i nauką próbować doścignąć wymagania jakie stawiała przed samą sobą i przed gdynianami prezydent Cegielska – powiedziała Marzena Korzeniewska witając gości.
Ewa Łowkiel, która osobiście znała i miała możliwość współpracować z prezydent Cegielską w ciepłych słowach wspominała lata 90-te. Mówiła o zaangażowaniu patronki w sprawy oświaty oraz o wizji rozwoju naszego nadmorskiego miasta, którą realizowała Franciszka Cegielska.
Z wielkim zainteresowaniem wszyscy przypatrywali się pracom plastycznym uczniów klas I-III, uczestników konkursu plastycznego pt. „Szkoła marzeń Franciszki Cegielskiej”.
Prace na specjalnie przygotowanej galerii zadziwiały wyobraźnią autorów, wzruszały zaangażowaniem i włożonym w ich wykonanie sercem. Były to prace bezpośrednio nawiązujące do życia patronki, jak i wizje szkoły przyszłości. Nic zatem dziwnego, że punktem kulminacyjnym Dnia Patronki, wyczekiwanym przez dzieci i rodziców, było ogłoszenie wyników konkursu. „Szkołę marzeń Franciszki Cegielskiej” z wielkim zaangażowaniem odmalowało i wyrysowało 94 uczniów. Trzy równorzędne I nagrody przyznano Amelii Niszczak z kl. III b, Martynie Machol z kl. II b i Magdalena Uznańskiej z kl. Ie.
Wszyscy uczestnicy konkursu – to zwycięzcy przez swoje zaangażowanie. Dzieci otrzymały upominki książkowe i dyplomy. Uczniowie z klas I c, Id, IIIc i Vc przygotowały też słowno-muzyczny program artystyczny.
MK