Jaki Budżet Obywatelski w 2016 roku?

budżet

budżet
Czy budżety obywatelskie nadal będą dotować szkoły i przedszkola, wyręczając miasto?(t)

Wypracowanie i wynegocjowanie wspólnych zasad dotyczących Budżetu Obywatelskiego 2016 jest celem powołanego przez Prezydenta Miasta Gdańska specjalnego Zespołu konsultacyjnego złożonego z przedstawicieli aktywnych społecznie organizacji- przedstawicieli mieszkańców, radnych i urzędników.
Pierwsze, inaugurujące spotkanie Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego odbyło się 13 stycznia 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. – Zgodnie z zapowiedzią wyborczą spotykamy się, by wspólnie opracować rekomendacje do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok – powiedział Paweł Adamowicz otwierając spotkanie Zespołu – Chciałbym podziękować za przyjęcie zaproszenia i mam nadzieję, że wspólnie uda się sprawnie opracować zasady uwzględniające głosy mieszkańców i kolejna edycja budżetu będzie jeszcze bardziej spełniała oczekiwania gdańszczan.
Spotkanie miało charakter wprowadzający i organizacyjny. Na wstępie przedstawiono podsumowanie dotychczasowych edycji gdańskiego Budżetu Obywatelskiego. Przewodniczący Zespołu, Radny Miasta Gdańska – Piotr Borawski zaproponował harmonogram pracy oraz członkowie Zespołu wstępnie zgłaszali kwestie do omówienia na kolejnych spotkaniach Zespołu, którymi będą m.in.: podział miasta na okręgi konsultacyjne i w konsekwencji podział środków na inwestycje, wysokość środków budżetowych miasta przeznaczanych na Budżet Obywatelski w 2016 r., zakres projektów formuowanych w ramach BO 2016 – np. czy inwestycje szkolne powinny być zgłaszane przez mieszkańców?, dostosowanie realizacji z BO 2016 do już zaplanowanych przez miasto inwestycji.
Podczas spotkania omówiono również ankietę ewaluacyjną, która będzie udostępniona mieszkańcom od 14 stycznia do 25 stycznia 2015 r. poprzez www.gdansk.pl, i która pokaże opinie mieszkańców na temat projektu i da sugestie Zespołowi.
Członkowie Zespołu ustalili że tematami głównymi kolejnego spotkania będą: podział miasta na okręgi konsultacyjne oraz ustalenie katalogu problemów, którymi będzie się zajmował Zespół w pracach nad spójnymi rekomendacjami zasad BO 2016.
Budżet Obywatelski – podsumowanie 2014 roku
Rok 2014 był dość specyficzny, jeśli chodzi o Budżet Obywatelski w Gdańsku. W lutym tego roku odbyło się głosowanie w pierwszej, pilotażowej edycji Budżetu Obywatelskiego. Decyzją mieszkańców Gdańska do realizacji wyłoniono 28 projektów. Ich realizacja została powierzona dwóm miejskim jednostkom – Zarządowi Dróg i Zieleni (15 inwestycji) i Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska (13 inwestycji). Do rozdysponowania było wówczas 9 milionów złotych.
Na przełomie września i października odbyło się z kolei głosowanie nad wnioskami do Budżetu Obywatelskiego 2015. Do rozdania było więcej środków – 11 milionów złotych, a gdańszczanie w głosowaniu wyłonili do realizacji 17 projektów.
I edycja BO
Głosowanie odbyło się w dniach 10-24 lutego 2014. Wzięło w nim udział 51 038 osób co stanowi 13,6 % uprawnionych. Głosowało 28 850 kobiet i 22 188 mężczyzn. Najbardziej zaangażowaną w głosowanie grupą mieszkańców Gdańska były osoby w wieku 45 – 64 lata. Spośród 307 zgłoszonych projektów wybranych zostało28.
II edycja BO
Głosowanie odbyło się w dniach 29 września – 12 października 2014 r. Spośród 152 zakwalifikowanych do głosowania wniosków gdańszczanie wybrali 21 projektów. W głosowaniu udział wzięło 37 965 mieszkańców Gdańska, co stanowi 10,13 % uprawnionych do głosowania. Wśród głosów przeważały te oddane przez kobiety – 21 658, z kolei mężczyźni oddali 16 307 głosów.
Okręg Konsultacyjny II Śródmieście, Chełm, Ujeścisko-Łostowice
1816 głosów, 200 000 PLN – Ścieżka biegowo-rekreacyjna (fragment) wraz z oświetleniem przy zbiornikach wodnych Świętokrzyska I i II
1758 głosów, 450 000 PLN – Winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych (budynek Szkoły Podstawowej nr 8, ul. Marcina Dragana 2)
1556 głosów, 200 000 PLN – Stanowiska parkingowe (wzdłuż ogrodzenia Szkoły od ulicy Dragana. Lokalizacja Szkoła Podstawowa nr 8 im. Przyjaciół Ziemi w Gdańsku, ul. Marcina Dragana 2)
1442 głosy, 86 000 PLN – Sterylizacja kotek i kastracja kocurów miejskich, wolnożyjących wraz z odrobaczeniem i odpchleniem, na terenie okręgu drugiego: Śródmieście, Chełm i Ujeścisko – Łostowice.
1066 głosów, 500 000 PLN – Sportpark przy ul. Św. Barbary
Łączna kwota projektów – 1 436 000 PLN
(tg)