Rodzice z dziećmi

zajecia

zajecia
Te zajęcia są one dużym przeżyciem dla dzieci, jak i rodziców…(t)

We wszystkich grupach wiekowych Przedszkola Radosny Zakątek na Chełmie, odbyły się w grudniu zajęcia otwarte dla rodziców.
Jest to jedna z form współpracy przedszkola z rodzicami, w czasie której rodzice mają możliwość zapoznania się: ze sposobami pracy nauczyciela z dziećmi, obserwowania funkcjonowania dziecka w grupie (działań podejmowanych przez dziecko, jego zachowania się w grupie), relacjami panującymi w grupie pomiędzy poszczególnymi dziećmi oraz relacjami na drodze nauczyciel – dzieci i odwrotnie.
– Organizowanie zajęć otwartych stwarza rodzicom możliwość obserwowania postępów własnego dziecka w zakresie osiągania określonych umiejętności (ruchowych, plastycznych, muzycznych), procesu opanowywania wiedzy z zakresu obszarów podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz predyspozycji, zainteresowań, trudności dziecka – mówi Barbara Budzan-Piekara, dyrektor „Radosnego Zakątka”.
Obecnie pobyt dziecka w przedszkolu trwa trzy lata. Systematyczne prowadzenie zajęć otwartych daje rodzicom możliwość obserwowania tempa rozwoju własnego dziecka. Zajęcia otwarte mają charakter aktywnego współdziałania rodziców z własnymi dziećmi.
Są one dużym przeżyciem dla dzieci, jak i rodziców, którzy biorą w nich czynny udział i mają określone zadania do wykonania. Rodzice uczestniczą w czasie całych zajęć otwartych, bawiąc się z dziećmi, ponieważ to w czasie zabawy przedszkolaki uczą się i zdobywają określone umiejętności. Dla nauczycieli ważne jest to, że rodzice uczestnicząc w zajęciach otwartych mogą zapoznać się z tym jak wygląda codzienna praca wychowawczo-dydaktyczna z małymi dziećmi, zastanowienia się i refleksji na ten temat.
(t)