Hej, kolęda, kolęda!

koncert

koncert
Kolędy rozbrzmiały w murach świątyni          (fot. – również na okładce – A. Zdobych)

Hej, kolęda, kolęda – tym radosnym zawołaniem przywitano wszystkich przybyłych gości i parafian na świątecznym koncercie w kościele p. w. Św. Jadwigi Królowej w Gdyni Karwinach.
Tradycja śpiewania kolęd w polskich domach datuje się od momentu przyjęcia kalendarza gregoriańskiego w 1582 r., czyli od XVI wieku, a chór „Cantamus Reginae im. A. Bocheńskiego” obchodzi właśnie w tym roku swoje 16–lecie. Genezą było wspólne śpiewanie kolęd w jednym z domów na Karwinach. Zwyczaj komponowania kolęd oraz opatrywania ich tekstami narodził się w klasztorach. Śpiewano najpierw teksty łacińskie, dlatego tegoroczny koncert rozpoczęto kolędą łacińską „Transeamus usque Bethlehem”, tzn. „Pójdźmy aż do Betlejem”, z którą już kiedyś chór nasz pojechał na Festiwal Pieśni Bożonarodzeniowych do Torunia (styczeń 2008 r.) wraz z utworzonym wtedy kwartetem „Mezzo Forte”.
Najstarsza kolęda z polskimi słowami to „Zdrów bądź Królu Anielski” z 1424 r., a więc z czasów królowej Jadwigi patronującej tutejszej parafii. Jakaż to wspaniała kolejna zbieżność! Z czasem słowa kolęd zaczęli układać najznakomitsi mistrzowie pióra. Tekst do „W żłobie leży” napisał jezuita ks. Piotr Skarga, słowa utworu „Bóg się rodzi” – wybitny poeta Franciszek Karpiński, zaś kolędę „Mizerna cicha, stajenka licha” ułożył Teofil Lenartowicz.
W tegorocznym koncercie można było usłyszeć aż 15 kolęd. Wśród nich niektóre zabrzmiały w tradycyjnych opracowaniach, np. „Dzisiaj w Betlejem” w opracowaniu Feliksa Nowowiejskiego, inne opracowała na chór i kwartet smyczkowy pani dyrygent Bogna Swiłło. Natomiast tutejsza organistka, pani Paula Ptach – Dembska, nadała bardzo ciekawą oprawę muzyczną kolędzie „A cóż z tą Dzieciną”. Do kwartetu smyczkowego dołączył wtedy klarnet. We wcześniejszych kolędach akompaniowała chórowi na pianinie.
Program koncertu był tak ułożony, aby wszyscy słuchacze mieli radość kolędowania. Na zakończenie zaśpiewano więc wspólnie 3 kolędy: „Wśród nocnej ciszy”, „Bóg się rodzi” i „Gdy się Chrystus rodzi”.
Instrumentaliści wspaniałym brzmieniem, a chórzyści 4-głosowym pieniem uczcili święto Trzech Króli, na które przybył również z daleka (z Bawarii – 1300 km) dawny chórzysta, ojciec Mateusz Bocheński OCD, karmelita bosy. Nie zabrakło również tradycyjnych „trzech króli” wśród chórzystów, którzy po koncercie, w koronach na głowach, powitali opiekuna chóru ks. proboszcza Marka Adamczyka na spotkaniu opłatkowym i jubileuszowym.
Aby kolędować mogły następne pokolenia, zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego śpiewania. Próby chóru odbywają się w każdą środę w salce przy kaplicy od godz. 18.00. Zapraszamy.
Wiktoria Bocheńska