Poezja po angielsku

szkola1

szkola1
Uczniowie zadbali o aranżację                  (fot. ZS nr 13)

W Zespole Szkół nr 13 odbyła się III edycja Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji w Języku Angielskim.
Celem konkursu było zainteresowanie uczniów klas IV – VI szkół podstawowych poezją angielską oraz wykorzystanie praktyczne dotychczas nabytych umiejętności językowych.
Życzenia od poety
W trakcie wszystkich trzech edycji konkursu najpopularniejszym autorem wierszy był amerykański Laureat Poezji Dziecięcej – Kenn Nesbitt. W związku z tym karwińskiej szkole udało się nawiązać z poetą kontakt mailowy, w którym Kenn Nesbitt życzył uczestnikom powodzenia podczas konkursu oraz wyraził nadzieję, że wszystkim się powiedzie. Życzenia te zostały przekazane uczniom przed rozpoczęciem rywalizacji i zostały nagrodzone brawami. Uczniowie z pięciu gdyńskich szkół zaprezentowali dowolnie wybrane utwory poezji angielskiej. Uczestnicy konkursu byli oceniani przez niezależne jury, którego członkowie podczas oceniania brali pod uwagę następujące elementy: poprawność wymowy, zgodność tekstu recytowanego z oryginałem, pomysłowość przy prezentowaniu wiersza, ogólne wrażenie artystyczne.
Uczniowie z nagrodami
szkola2

Konkurs anglojęzycznej poezji (fot. ZS nr 13)

Po obejrzeniu występów wszystkich szkół jury przyznało nagrody. W kategorii klas IV: I miejsce – Iga Kaczerzewska SP 42, II miejsce – Małgorzata Guściora SP 42, III miejsce – Martyna Drochlińska SP 42, wyróżnienie – Zofia Podlewska SP 10. W kategorii klas V: I miejsce – Magdalena Nowicka SP 26, II miejsce – Julia Byzdra SP 46, III miejsce – Oliwia Staniszewska SP 46, wyróżnienie – Natalia Skarżyńska SP 26. W kategorii klas VI: I miejsce – Aleksandra Będzińska SP 46, II miejsce Zuzanna Droszkowska – SP 46, III miejsce – Kinga Rolewicz SP 26, wyróżnienie – Oliwia Gajek SP 42.
Na tym nie koniec konkursów. Szkoła proponuje szóstoklasistom internetową zabawę.
Polega ona na rozwiązywaniu ciekawych zagadek przyrodniczych, które ukazywać się będą na stronie internetowej placówki co tydzień. Dzięki temu uczniowie mogą pochwalić się swoimi umiejętnościami.
Dla ciekawych świata
Być może rozwiązując zadania, dowiedzą się czegoś nowego. Wykonanie wszystkich zestawów zadań – zagadek będzie punktowane. O wynikach zmagań wszyscy dowiedzą się w Dniu Otwartym szkoły (21 marca 2015 roku). Dla uczestników zabawy przewidziano nagrody i upominki. Rozwiązane zadania należy dostarczać co tydzień do sekretariatu szkoły.
Ponadto szkoła zaprasza do udziału w multimedialnym konkursie profilaktycznym. Tematy prac: zagrożenia uzależnieniami chemicznymi (np. narkotyki, dopalacze, nadużywanie leków), behawioralnymi (np. od komputera, internetu, gier, hazardu), chorobami (np. bulimia anoreksja, HIV/AIDS). Każda praca będzie oceniona pod względem technicznym, uczeń otrzyma ocenę z informatyki. Najlepsze prace będą nagrodzone i zaprezentowane w Tygodniu Profilaktyki oraz podczas dnia otwartego szkoły.
(kod)