Wybierz swoich radnych

wybory

wybory
Będziemy wybierać swoich reprezentantów (fot. kod)

Dokładnie 29 marca w Gdyni odbędą się wybory do rad dzielnic. Władze miasta zachęcają do udziału w głosowaniu.
Osoby, które czują większą potrzebę zaangażowania się w sprawy miasta, mogą – działając właśnie w ramach rad dzielnic – skutecznie wpływać na swoje otoczenie.
– Zachęcam gorąco do wzięcia udziału w wyborach i do pracy w komisjach obwodowych – mówi Marek Stępa, wiceprezydent Gdyni. – Tych, którzy czują potrzebę większego zaangażowania w sprawy miasta, zapraszam do kandydowania na radnych dzielnic. W każdej dzielnicy, oprócz tablic przeznaczonych na urzędowe obwieszczenia wyborcze, rozstawiamy tablice, na których państwo mogą umieszczać swoje materiały wyborcze.
Do rady lub do komisji
Procedury wyborcze już wystartowały. Prezydent miasta ustalił granice obwodów głosowania, ich numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, a niebawem tę informację poda do publicznej wiadomości. Do 27 lutego 2015 r. w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Gdyni przyjmowane są zgłoszenia kandydatów do pracy w obwodowych komisjach wyborczych (na terenie miasta utworzono 60 obwodów głosowania). Nabór do obwodowych komisji wyborczych odbywa się według kolejności zgłoszeń, a w skład komisji wchodzi od 5 do 7 osób spośród mieszkańców danej dzielnicy.
Również do 27 lutego Miejska Komisja Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic przyjmować będzie zgłoszenia kandydatów na radnych oraz mężów zaufania – także w Wydziale Organizacyjnym UM.
Wyborcze kalendarium
Do 9 marca powołane zostaną obwodowe komisje wyborcze i będzie sporządzony spis wyborców, a do 23 marca w Referacie Ewidencji Ludności i Meldunków Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Gdyni będzie możliwe sprawdzenie przez wyborców, czy zostali uwzględnieni w spisie. Do 16 marca zostanie podana do publicznej wiadomości informacja o zarejestrowanych kandydatach na radnych.
Do 20 marca 2015 r. wyborcy niepełnosprawni i wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mogą składać w Referacie Ewidencji Ludności i Meldunków wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Do 24 marca można składać pisemne wnioski w Referacie Ewidencji Ludności i Meldunków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze dzielnicy.
Wielomandatowe okręgi
Szczegółowych informacji udziela Wydział Organizacyjny, pod numerami tel. 58 66 88 611, 58 66 88 628. Druki zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych i list kandydatów na radnych oraz wzór list poparcia kandydatów na radnych można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym lub na stronie internetowej: www.gdynia.pl/wybory. Pod tym adresem znajdą się również inne ważne informacje związane z wyborami, formularze oraz dane teleadresowe.
Ustalono również numery wielomandatowych okręgów wyborczych dla wyboru rad dzielnic miasta Gdyni oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. I tak – okręg nr 17 to dzielnica Wielki Kack – 15 mandatów; okręg nr 18 to dzielnica Dąbrowa – 15 mandatów; a okręg nr 19 to dzielnica Karwiny – 15 mandatów.
(kod)