Zadziałał MENTOR

fundusz

fundusz
Prywatna inicjatywa Pawła Adamowicza godna rozwijania… Fot. t
Rekrutacja do innowacyjnego programu stypendialnego i mentoringowego „Gdański Fundusz Stypendialny MENTOR” zyskała spore zainteresowanie na Chełmie. Fundusz, zainicjowany przez Prezydenta Pawła Adamowicza, obejmuje wsparciem dzieci i młodzież z Gdańska znajdujące się w trudnej sytuacji rodzinnej, ekonomicznej i społecznej. Zachęcamy
– Mentor to sposób na rozwój młodych gdańszczanek i gdańszczan, którzy mają pomysł na siebie – mówi Paweł Adamowicz. – Sam z prywatnych pieniędzy opłacam obecnie cztery stypendia – dla trojga gimnazjalistów i jednej studentki. Takie stypendia funduję od blisko dziesięciu lat. Jednak stwierdziłem, że warto pomagać na większą skalę i długofalowo – stworzyć program, który zaangażuje także chcących pomagać innym. Zaproponowałem poprowadzenie takiego projektu Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, która jest organizacją prowadzącą już m.in. rodzinne domy dziecka.
Dziś w Urzędzie Miejskim zostało pisane porozumienie o współpracy w ramach Funduszu. Porozumienie podpisali: Paweł Adamowicz – inicjator powstania Gdańskiego Funduszu Stypendialnego Mentor (jako osoba fizyczna), Ewa Kamińska – w imieniu Gminy Miasta Gdańska (która udziela wsparcia organizacyjnego i promocyjnego), Marianna Sitek-Wróblewska – prezes Zarządu Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej (operatora projektu), profesor Anna Machnikowska – w imieniu Uniwersytetu Gdańskiego (który przeszkoli Mentorów w ramach Szkoły Mentorów), profesor Bożena Pawlak – prezes Gdańskiej Fundacji Oświatowej (która przeprowadzi kwalifikację kandydatów – Stypendystów i projektów oraz Mentorów)
Fundusz Stypendialny jest skierowany do młodych Gdańszczan i Gdańszczanek (uczniów i studentów), w wieku od 7 do 26 lat, którzy mają pomysł i chcą coś zrobić dla siebie, innych, środowiska lokalnego, jednak nie mogą tego zrealizować z powodu trudnej sytuacji rodzinnej, ekonomicznej czy społecznej. Funkcję Operatora programu przyjęła Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, a do programu przystąpili Partnerzy: Gdańska Fundacja Oświatowa, Uniwersytet Gdański i Gmina Miasta Gdańska. Przyszli stypendyści Gdańskiego Funduszu Stypendialnego MENTOR proponują miniprojekt, w którego sfinansowaniu pomoże stypendium. W ramach Funduszu, stypendyści otrzymują stypendia finansowe oraz indywidualne wsparcie mentorów – wolontariuszy, którzy jako eksperci w danej dziedzinie pomogą wcielić projekt w życie.
W ramach funduszu, 15 Stypendystów będzie otrzymywało, przez okres 10 miesięcy wsparcie finansowe – stypendia w wysokości od 140 do 385 zł miesięcznie i wsparcie mentorskie – w osobie Mentora/Mentorów. Możliwe jest także otrzymanie jednorazowej dotacji celowej na wniosek Stypendysty, na poszerzenie rezultatów projektu lub pomoc w sytuacji losowej. Wsparcie mentorskie będzie ukierunkowane przede wszystkim na rozwój Stypendysty, poprzez podnoszenie kompetencji w zakresie posiadanych zainteresowań, umiejętności i pasji, a także zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności, dzięki działaniu praktycznemu, tj.: w formule realizacji indywidualnego projektu. Mentoring społeczny (wsparcie w realizacji projektu), prowadzony będzie przez mentorów – wolontariuszy, specjalistów z różnych dziedzin i z różnymi kompetencjami, zasobami, przeszkolonych w ramach Szkoły Mentorów dla Stypendystów (SMS). Po zakończeniu cyklu stypendialnego uczestnicy, zarówno stypendyści jak i mentorzy włączani będą w działania Klubu Absolwenta. Program ma charakter cykliczny i będzie realizowany w trybie rocznym.
Środki na rzecz realizacji programu: stypendia i szkolenie mentorów, będą pozyskiwane od prywatnych darczyńców. Obecnie, oprócz Pawła Adamowicza wraz z małżonką, wsparcia udziela także gdański Zakład Komunikacji Miejskiej. Zachęcamy do wsparcia finansowego funduszu osoby fizyczne, gdyż nadrzędną misją funduszu jest inwestycja w rozwój dzieci i młodzież przy zaangażowaniu kapitału ludzkiego. Fundusz daje możliwość realizacji ciekawych projektów, a także tworzy warunki i przestrzeń dla przyszłych liderów, innowacyjnych rozwiązań oraz aktywności obywatelskiej.
(t)