Wakacyjny Staż

staż

staż

Miasto Gdańsk rozpoczyna realizację kolejnej edycji projektu Wakacyjny Staż. Zanim jednak studenci i absolwenci uczelni wyższych będą mogli odbyć praktyki w wybranych firmach, konieczne jest zgłoszenie się Fundatorów staży do udziału w Projekcie – nabór potrwa do 29 marca 2015 roku.
Akcja „Wakacyjny Staż” organizowana jest w Gdańsku po raz trzynasty. Poprzez staże i praktyki Miasto wspólnie z przedsiębiorcami pomaga studentom i absolwentom wyższych uczelni w zdobyciu nowych umiejętności oraz ułatwia im wejście na rynek pracy. Na ubiegłoroczny apel prezydenta Pawła Adamowicza zareagowały 83 firmy, które zaoferowały 327 miejsca pracy (najwyższa w historii projektu liczba oferowanych miejsc stażowych). Zainteresowanie zdobyciem letniego zatrudnienia było ogromne. Rywalizowała o nie 1624 chętnych!
Tegoroczna akcja podzielona jest na kilka etapów: w marcu trwa nabór fundatorów staży, od połowy kwietnia na stronie projektu, tj. www.wakacyjnystaz.gdansk.gda.pl trwać będzie zgłaszanie aplikacji na wybrane stanowiska, w maju i czerwcu firmy przeprowadzą rekrutację kandydatów.
Fundatorami staży mogą być firmy, organizacje pozarządowe i inne instytucje (w tym starostwa powiatowe i urzędy gminne), które zobowiązują się do przyjęcia stażysty na minimum jeden miesiąc w okresie lipiec – wrzesień 2015 r. oraz do wypłaty stażyście wynagrodzenia w kwocie minimum 1100 zł brutto za miesiąc stażu.
Fundatorzy proszeni są o przesłanie deklaracji uczestnictwa w akcji oraz logo firmy w wersji elektronicznej (w pliku wektorowym lub o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi) do dnia 29 marca 2015r. na adres: wakacyjny.staz@gdansk.gda.pl z dopiskiem „Wakacyjny Staż 2015 – deklaracja uczestnictwa”. Fundatorzy staży będą samodzielnie wypełniać „Ofertę stażu” elektronicznie, na stronie Projektu. W tym celu, po otrzymaniu od Fundatora deklaracji uczestnictwa w Projekcie, zostanie przesłany link aktywacyjny, umożliwiający zalogowanie się na stronie Projektu i złożenie Oferty stażu w terminie najpóźniej do dnia 3 kwietnia 2015r.
(t)