Wystawa ku czci pani prezydent

wystawa

wystawa
Jedno z archiwalnych zdjęć pani prezydent                  (fot. arch.)
W Zespole Szkół nr 14 im. Franciszki Cegielskiej odbywa się zbiórka pamiątek po charyzmatycznej prezydent Gdyni.
Jest to część działań podejmowanych przez gdyńską społeczność z okazji nietypowego święta. Otóż, obecny rok w naszym mieście został ogłoszony Rokiem Franciszki Cegielskiej. Decyzję taką podjęli gdyńscy radni.
Rok inicjatyw
Dodać należy, że rezolucja została przyjęta jednogłośnie, a pod jej projektem podpisali się wszyscy radni.
– Mija 15 lat od śmierci Franciszki Cegielskiej. Przez ten czas urodziły się kolejne pokolenia gdynian, które mogą już nie pamiętać byłej prezydent – argumentowała podczas sesji wiceprzewodnicząca gdyńskiej rady Joanna Zielińska. – Warto zatem przybliżyć tę postać.
Jest to szczególnie ważna informacja z punktu widzenia uczniów i pedagogów z Zespołu Szkół nr 14. Zmarła prezydent Gdyni została bowiem jakiś czas temu patronką tejże placówki. Dlatego młodzież i nauczyciele oraz członkowie lokalnej społeczności ochoczo włączają się do akcji.
– Gorąco zachęcam do przekazywania do szkoły wszelkiego rodzaju pamiątek – namawia Lechosław Dzierżak, radny dzielnicy. – Celem zbiórki jest zorganizowanie specjalnej wystawy.
Październikowa kulminacja
Kulminacja obchodów przypadnie na październik tego roku, kiedy to minie równo 15 lat od przedwczesnej śmierci Franciszki Cegielskiej. Przypomnijmy, że urodziła się ona we Francji, wychowała w Szczecinie, gdzie w 1970 roku ukończyła Wydział Mechaniczny Politechniki – pięć lat później studia podyplomowe na Politechnice Gdańskiej. Od 1973 r. była gdynianką. Jako wykładowca gdyńskiej Wyższej Szkoły Morskiej z powodów politycznych została zwolniona z pracy w 1987 r. Pod koniec lat 80-tych zorganizowała Komitet Obywatelski NSZZ „Solidarność”, obejmując jego przewodnictwo. Dwukrotnie: w maju 1990 r. i w czerwcu 1994 r. w wyniku wyborów samorządowych została radną i prezydentem Gdyni. Należała do rozmaitych gremiów inicjujących i opiniujących akty prawne, które mają na celu umocnienie roli samorządu gminnego.
Przez dwie kadencje pełniła funkcję wiceprezesa Związku Miast Polskich, była członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (zespołu ds. reformy służby zdrowia, zespołu ds. rozwoju regionalnego, zespołu zadaniowego ds. polityki strukturalnej w Polsce).
Orędowniczka samorządności
Franciszka Cegielska była orędowniczką coraz szerszego uczestnictwa w życiu społecznym organizacji pozarządowych. Jako jeden z czołowych polskich samorządowców była w latach 1992-94 delegatką do Rady Europy. Przewodniczyła Radzie Banku Komunalnego w Gdyni. Była także przewodniczącą Rady Politycznej Regionu Pomorskiego Ruchu „Stu”.
W wyborach do Sejmu RP, we wrześniu 1997 r. została wybrana z listy AWS posłem Ziemi Gdańskiej. W Sejmie pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych, była członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, wiceprzewodniczącą Polsko-Izraelskiej Grupy Parlamentarnej, członkiem Polsko-Szwedzkiej Grupy Parlamentarnej, przedstawicielem Sejmu i Senatu na Konferencje Parlamentarne ds. Współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego.
Po wyborach z 11 października 1998 r., w których uzyskała najwyższą liczbę głosów w województwie, została Przewodniczącą Sejmiku Wojewódzkiego. Pół roku później została mianowana Ministrem Zdrowia w rządzie Jerzego Buzka.
Najwyższe odznaczenie
W rankingach popularności polityków oceniano ją niezwykle wysoko, jako skutecznego menadżera, tytana pracy i kobietę sukcesu. W lutym 2000 r. Rada Miasta Gdyni przyznała Franciszce Cegielskiej najwyższe odznaczenie – „Medal imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego” – za wybitne zasługi dla Gdyni. Zmarła 22 października 2000 roku, przegrywając nierówną walkę ze śmiertelną chorobą, a jej pogrzeb zgromadził rzesze gdynian, którzy towarzyszyli jej w ostatniej drodze.
(kod)