Najważniejsze dla dzielnicy

spotkanie

spotkanie
Spotkania i konsultacje są dobrą okazją do dyskusji                                              (fot. kod)

Spotkanie poświęcone Budżetowi Obywatelskiemu odbędzie się niebawem na terenie naszej dzielnicy.
Nie da się ukryć, że Budżet Obywatelski to szansa, aby gdynianie wzięli sprawy związane z przestrzenią publiczną w swoje ręce! Środki Budżetu Obywatelskiego służyć mają podnoszeniu jakości życia w Gdyni. W 2015 roku nasze miasto przeznaczy na ten cel łącznie 4 597 797 zł. Na początku maja wystartowały spotkania w poszczególnych dzielnicach. Na tych spotkaniach można porozmawiać o Budżecie Obywatelskim i najpilniejszych potrzebach.
25 głosów poparcia
Mieszkańcy poszczególnych dzielnic zachęcani są do wskazywania ważnych dla nich projektów. W późniejszym głosowaniu wybrane zostaną najpopularniejsze wnioski, których realizację sfinansuje miasto Gdynia. Propozycje projektów może zgłosić każdy gdynianin. Dla ważności zgłoszenia konieczne jest poparcie propozycji przez co najmniej 25 mieszkańców dzielnicy.
Środki Budżetu Obywatelskiego mogą być przeznaczone na projekty znajdujące się w kompetencji gminy dotyczące: ładu przestrzennego w zakresie estetyzacji otoczenia – tj. instalacji nowych lub wymiany obiektów małej architektury, urządzaniu zieleni miejskiej, urządzaniu parków i skwerów dzielnicowych, likwidacji elementów zakłócających estetykę; rekreacji – tj. modernizacji, budowie i doposażaniu placów zabaw, terenów i obiektów sportowych oraz terenów rekreacyjnych.
Na drogi i oświetlenie
Ale także na sfinansowanie zmian organizacji ruchu na drogach powiatowych, gminnych i wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pieszych, osób niepełnosprawnych, seniorów, rowerzystów i innych uczestników ruchu z ograniczeniem mobilności i komunikacji – np. poprzez montaż sygnalizacji świetlnej, urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmianę geometrii jezdni, tworzenie kontrapasów i innych elementów służących poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu; działań inwestycyjnych i remontowych w przestrzeni publicznej z wyłączeniem budynków – np. budowy, utwardzenia i remontów nawierzchni ulic, ciągów pieszych, dróg rowerowych, parkingów samochodowych i rowerowych, placów, instalacji oświetlenia, obiektów inżynierskich, budowy i remontów publicznej infrastruktury sieciowej.
Osobiście lub przez internet
Działa strona internetowa, poświęcona Budżetowi Obywatelskiemu: www.bo.gdynia.pl. Jest to narzędzie informowania mieszkańców o inicjatywie, zapewniające możliwość zebrania w jednym miejscu wszystkich zgłoszonych projektów. Za jej pośrednictwem odbywać się będzie również późniejsze głosowanie. Projekty można składać w dniach od 18 maja do 22 czerwca 2015 r. w formie elektronicznej (poprzez wspomnianą stronę internetową), mailowo oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Ze wsparcia przy wypełnianiu wniosków będzie można skorzystać w wybranych punktach, m. in. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym i w siedzibach rad dzielnic.
Do udziału w głosowaniu na projekty zakwalifikowane do Budżetu Obywatelskiego uprawnieni będą wszyscy mieszkańcy Gdyni. Każdy głosujący będzie mógł oddać swój głos na projekty w wybranej przez siebie jednej dzielnicy.
Maraton pisania wniosków
Odbędą się również maratony pisania wniosków z udziałem przedstawicieli wybranych wydziałów Urzędu Miasta Gdyni i jednostek miejskich. Na 9 czerwca w godz. 17.00-20.00 przewidziano spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców dzielnic: Wielki Kack, Mały Kack, Karwiny, Dąbrowa. Miejsce: Rada Dzielnicy Karwiny, ul. Staffa 10, Szkoła Podstawowa nr 42.
Zaś wcześniej – 2 czerwca w godz. 17:00–20:00 przy ul. Wiczlińskiej 33 odbędzie się spotkanie w sprawie BO dla mieszkańców Dąbrowy.
(kod)