Zabawy nigdy za wiele!

wniosek

wniosek
Na placu ma stanąć m. in. huśtawka i piaskownica z atestem                            (fot. kod)

Plac zabaw dla dzieci to jeden z wniosków zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego. Czy zostanie on zakwalifikowany do realizacji?
Wszystkie niezbędne informacje dotyczące gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego (jego harmonogram, szczegółowy zakres wniosków i ich przykłady oraz terminy spotkań i konsultacji) znajdują się na stronie internetowej: http://www.bo.gdynia.pl/. Służy ona informowaniu mieszkańców o tej inicjatywie i zapewnia możliwość zebrania w jednym miejscu wszystkich zgłoszonych projektów.
Za pośrednictwem tejże strony internetowej, od 16 do 26 października, odbywać się będzie głosowanie. Do udziału w nim uprawnieni są mieszkańcy Gdyni (na podstawie zameldowania lub, w przypadku osób nie posiadających meldunku w Gdyni, na podstawie rejestru wyborców). Każdy głosujący będzie mógł oddać swój głos na projekty w dowolnie wybranej przez siebie, jednej dzielnicy.
Dla naszych milusińskich
Z terenu Wielkiego Kacka został zgłoszony projekt „Plac zabaw dla dzieci w wieku 2-10 lat”, autorstwa Moniki Groth. Jego szacunkowa wartość projektu to 125 650 zł. Lokalizacja: ul. Starodworcowa. Działka znajduje się bezpośrednio obok siłowni zewnętrznej wybudowanej w ramach gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2014 r. i jest własnością gminy miasta Gdyni.
Wniosek zakłada budowę placu zabaw dla dzieci w wieku 2-10 lat o powierzchni około 150 m2. Wyposażony ma być w zestaw około 10 urządzeń oraz elementy małej architektury z nawierzchnią, głównie piaskową. Przewiduje się następujący zakres prac: wycięcie dziko rosnących krzewów, wyrównanie i przygotowanie terenu pod inwestycję, zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury, podłoża z kostki brukowej oraz nawierzchni piaskowej, ogrodzenia terenu inwestycji, oświetlenia placu zabaw.
Kompleksowe wyposażenie
Wystrój i wyposażenie placu zapowiada się bardzo ciekawie. A oto kalkulacja kosztów: zestaw zabawowy średni z dwoma zjeżdżalniami dla młodszych i starszych dzieci – 22000 zł, huśtawka podwójna – 5000 zł, druga huśtawka podwójna – 5000 zł, karuzela tarczowa – 6000 zł, piaskownica, w tym piasek do piaskownicy z atestem PZH – 2500 zł, stolik zabawowy do piaskownicy – 800 zł, sprężynowiec – 2 sztuki – 3400 zł, huśtawka wagowa ważka – 2000 zł, domek – 5000 zł, ławka z oparciem – 3 sztuki – 6500 zł, kosz na śmieci – 2 sztuki – 1800 zł, tablica z regulaminem – 700 zł, ogrodzenie metalowe 50 m, wys. 1,0 m z furtką – 11 050 zł, nawierzchnia piaskowa ok. 140 m kw. – 16 800 zł, kostka brukowa wraz z obrzeżem betonowym 10m kw. – 2100 zł, oświetlenie lampa uliczna 1 szt. – 9000 zł, prace ziemne – 15000 zł, wycinka samosiewów i krzewów – 3000 zł, wykonanie projektu zagospodarowania terenu – 8000 zł.
(kod)