Boisko przy „dwudziestce”

boisko

boisko
Młodym futbolistom przyda się nowe wyposażenie boiska                                   (fot. kod)

Doposażenie boiska znajdującego się na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 jest jednym z wniosków złożonych do Budżetu Obywatelskiego. Na tym jednak nie koniec…
Szacunkowa wartość projektu to 65000 zł. Jak czytamy we wniosku, znajdujące się obecnie na terenie SP nr 20 boisko jest w złym stanie, jest nierówne i łatwo na nim o kontuzję, czy to w czasie grania w piłkę, czy też w czasie zabawy lub uprawiania innych sportów. W bieżącym roku szkoła planuje wyrównanie i naprawę nawierzchni boiska, natomiast zabrakło środków na zakup piłkołapów, nowych bramek. Stopniowa poprawa stanu i doposażanie boiska w niezbędne sprzęty takie, jak bramki do piłki nożnej, piłkołapy jest potrzebne i uzasadnione. Dodatkowo w sąsiedztwie boisk korzystne byłoby ustawienie drabinek do Street Workout takich jak te, które znajdują się w Parkach Sportów Miejskich. Urządzenia takie z pewnością urozmaiciłyby lekcje w-f w szkole, byłyby atrakcją dla uczniów przebywających na boisku podczas przerw. Korzystać z nich mogliby również okoliczni mieszkańcy.
Są również inne wnioski dotyczące kackich obiektów sportowych. Jednym z nich jest projekt budowy mini boiska do gry w kosza przy ul. Waleriana Szefki. Szacunkowa wartość projektu to 77750 zł. Wniosek zakłada budowę mini boiska do gry w kosza o wymiarach 23m na 10m o nawierzchni poliuretanowej na istniejącej nawierzchni trawiastej (koszt nawierzchni ok. 250 zł/m2) oraz wykonanie ogrodzenia placu z podmurówką i siatką ochronną o wysokości 4m i długości ok. 55m (cena ok. 1000 zł/m). Na tej samej działce będzie projektowany mini plac zabaw, stykający się z mini boiskiem. Podmurówka jest konieczna ze względu na zabezpieczenie placu przed dostępem np. dzików.
Kolejny pomysł to modernizacja boiska sportowego na osiedlu Fikakowo. Szacunkowa wartość projektu to 199124 zł. Chodzi o boisko sportowe (wielofunkcyjne), zlokalizowane przy ul. Gryfa Pomorskiego. Projekt dotyczy modernizacji obiektu, polegającej na budowie nawierzchni poliuretanowej na istniejącej nawierzchni asfaltowej, wraz z wysiewem trawy na terenie okalającym boisko. Roślinność ma powstrzymać nawiew piasku na nową nawierzchnię i zapobiec jej degradacji.
(kod)