Koniec e-dymka

e-dymek

e-dymek
W podróży komunikacją miejską już nie zapalisz e-papierosa…

Na czerwcowej sesji Rady Miasta Gdańska radni przegłosowali zakaz używania e-papierosów w gdańskiej komunikacji miejskiej. Oznacza to koniec elektronicznego dymka w tramwajach i autobusach jeżdżących w sieci połączeń organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku.
– Przyjęcie uchwały zakazującej używania e-papierosów w pojazdach komunikacji miejskiej wpisuje się w kompleksowe działania Miasta Gdańska mające na celu promocję zdrowego trybu życia. Wychodzimy również naprzeciw skargom, które napływały od osób korzystających z komunikacji miejskiej. Pasażerowie zwracali uwagę na uciążliwości związane z używaniem papierosów elektronicznych w pojazdach – mówi zastępca prezydenta Gdańska, Piotr Grzelak.
Podjęta przez gdańskich radnych uchwała zgodna jest z rekomendacją Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej.
Zakaz używania e-papierosów w pojazdach komunikacji miejskiej egzekwowany będzie podobnie jak zakaz palenia tytoniu w pojazdach, czyli prowadzący pojazd może wyprosić używającego e-papierosa pasażera z pojazdu bądź wezwać służby porządkowe. Może to również zrobić każdy pasażer, któremu przeszkadza fakt używania e-papierosa przez innego pasażera komunikacji miejskiej.
– Przegłosowane przez radnych zmiany w zapisie przepisów porządkowych, znajdą się w regulaminach naszych operatorów. Uchwała wejdzie w życie pod koniec lipca. Od tego momentu używanie e-papierosa w pojazdach będzie nielegalne – podkreśla dyr. Zarządu Transportu Miejskiego Jerzy Dobaczewski.

(tg)