Zmieniamy oblicze dzielnicy!

Oblicze naszej dzielnicy zmienia się pomału, ale konsekwentnie. Przybywa miejsc, które przestają szpecić Dąbrowę, a stają się jej ozdobą.
Ostatnio kolejny zakątek wypiękniał.
– Udało nam się trochę uporządkować skwerek u zbiegu ulic Piołunowa, Perzowa i Poziomkowa – mówi Lechosław Dzierżak, przewodniczący RD. – Wykonaliśmy nowy chodnik, ustawiliśmy nowy kosz i doprowadziliśmy do przycięcia drzew i krzewów.
Warto pamiętać, że do zgłaszania pomysłów i sugestii, mających na celu poprawę jakości życia na Dąbrowie, konsekwentnie zachęca mieszkańców nasza rada dzielnicy. Niektóre problemy dzięki takiej współpracy już udało się rozwiązać. Od jakiegoś czasu powstaje tzw. Mapa Problemów Dąbrowy.
– Chciałbym zachęcić mieszkańców do przesyłania do nas zgłoszeń do umieszczenia na tej mapie – mówi Lechosław Dzierżak.
W ubiegłych latach RD udało się rozwiązać część problemów. Poprawione zostało oznakowanie niektórych miejsc, załatane dziury w jezdni, wymienione uszkodzone studzienki, ustawione nowe ławki czy przycięte drzewa stwarzające niebezpieczeństwo. Radni przekazali do realizacji też kilka większych inwestycji, związanych z budową oświetlenie ulicznego, uzupełnieniem brakujących chodników i utwardzeniem miejsc postojowych. Oczywiście, nadal wiele rzeczy jest jeszcze do zrobienia na terenie dzielnicy. Wielu mieszkańców pisze prośby o oświetlenie kolejnych niebezpiecznych miejsc. Lokatorzy piszą także prośby o kolejne chodniki i drogi. Radni zachęcają do wysyłania kolejnych propozycji na inwestycje i zgłaszania napotkanych problemów oraz do odwiedzania osobiście podczas dyżurów i opisywania problemów w mailach wysłanych na adres: rada.dabrowa@gdynia.pl.
Przy czym dodać należy, że na Mapę Problemów Dąbrowy można zgłaszać zarówno inwestycje (takie, jak budowa nowego chodnika czy oświetlenia), remonty (np. dziura w jezdni czy uszkodzona studzienka), jak również przykładowe propozycje miejsc ustawienia nowych ławek. Takie ławki, ufundowane m. in. przez Radę Dzielnicy Dąbrowa stoją już w różnych punktach dzielnicy.

(kod)