Dzielnica tonąca w kwiatach i zieleni

kwiaty

kwiaty
Konkursowe ogródki muszą być widoczne od strony ulicy                                   (fot. kod)

Tylko do końca sierpnia można zgłaszać się do udziału w dwudziestej pierwszej edycji konkursu „Gdynia w kwiatach 2015”!
Jak podkreślają organizatorzy, na urodę miasta w dużym stopniu składają się drobne, lokalnie zagospodarowane zakątki stworzone przez mieszkańców w poszczególnych dzielnicach. Mogą to być ogródki przydomowe czy balkony tworzące czasem efektowne barwne akcenty na tle dużych płaszczyzn domów wielorodzinnych, lub niewielkie strefy zieleni podkreślające wejścia do budynków. Czasem jedno ciekawe rozwiązanie może zachęcić innych do poprawienia estetyki w najbliższym otoczeniu.
Dla poprawy estetyki miasta
Dlatego wszyscy, którzy chcą się podzielić pomysłem na aranżację niewielkiej przestrzeni wokół siebie, są zaproszeni do udziału w kolejnej edycji konkursu „Gdynia w kwiatach 2015”. Adresowany jest on do wszystkich właścicieli ukwieconych budynków, balkonów, okien, loggii, tarasów, dachów domów, wejść i ogródków w Gdyni. Celem konkursu jest poprawa estetyki Gdyni poprzez zachęcenie mieszkańców do upiększania swojego otoczenia i miasta. Komisja konkursowa osobiście sprawdzi, czy zgłoszone aranżacje są widoczne z przestrzeni publicznych, takich jak ciągi komunikacyjne piesze i jezdne, place miejskie, skwery, zieleńce, parkingi, przystanki komunikacji miejskiej itp.
Trzy kategorie
Konkurs obejmuje teren całej Gdyni. Mogą być zgłaszane wszystkie obiekty, o których wcześniej była mowa, ozdobione kwiatami, zielenią, elementami małej architektury. Zgłoszenia będą rozpatrywane w trzech kategoriach: właścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych, właścicieli budynków jednorodzinnych, instytucji, firm, wspólnot mieszkaniowych i innych właścicieli budynków wielorodzinnych. O ich dopuszczeniu do konkursu decydować będzie komisja powołana do jego przeprowadzenia.
Uczestnicy mogą zgłosić zamiar przystąpienia do konkursu poprzez przesłanie e-mailem formularza z danymi i zdjęciami. Każdy balkon, okno, taras, loggia, dach, wejście, ogródek i otoczenie budynku powinno być sfotografowane przez właściciela. Fotografie powinny być kolorowe o wymiarach 10×15 cm (maksymalnie 3 szt.). Zdjęcia należy wysłać mailem na adres gdyniawkwiatach@gdynia.pl
Wysokie nagrody
Termin składania kuponów upływa z dniem 30 sierpnia 2015 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu na imprezie „Dary Ziemi”. Komisja konkursowa przyzna nagrody główne prezydenta miasta we wszystkich kategoriach o wartości 1170,00 zł netto (1300 brutto) każda oraz po trzy wyróżnienia w każdej kategorii po 306,00 zł netto (340 zł brutto). Wyboru laureatów konkursu dokonuje komisja według ustalonych przez siebie kryteriów, przy czym warunkiem koniecznym do spełnienia przez uczestników będzie możliwość oglądania zgłoszonych aranżacji z przestrzeni publicznych. Komisja według tych samych kryteriów dokonuje również rozdziału nagród rzeczowych, ufundowanych przez sponsorów. Podstawowym kryterium oceny będzie estetyczny wygląd zgłoszonego obiektu widzianego z zewnątrz budynku (szczególnie od strony ulicy).
Dopuszcza się przyznanie nagród dodatkowych ufundowanych przez rady dzielnic. Nagrody te przyzna komisja konkursowa na wniosek rad dzielnic, które dokonają własnej oceny zgłoszonych uczestników konkursu.

(kod)