Mamy nowego proboszcza!

proboszcz

proboszcz
Ks. Jarosław Piotrowski, nowy proboszcz w parafii p. w. św. Wawrzyńca
(fot. www.odkupiciel.net.pl)

Ks. Jarosław Piotrowski został nowym proboszczem parafii p. w. św. Wawrzyńca. Mieszkańcy Trójmiasta mogą go jednak dobrze pamiętać i kojarzyć z działalności prowadzonej intensywnie w gdańskich wspólnotach.
Nowy proboszcz urodził się w 1969 r. w Kościerzynie. Został magistrem teologii, kończąc Gdańskie Seminarium Duchowne i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął w Gdańsku w 1995 r. W latach 1996-1999 podjął studia doktoranckie na Wydziale Katolickiej Nauki Społecznej Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Natomiast na początku lipca 1995 r. został ustanowiony wikariuszem w parafii p. w. Chrystusa Zbawiciela w Gdańsku Osowej. Zajmował się opieką duszpasterską nad ministrantami, duszpasterstwem młodzieży „Emaus”, młodzieżowym zespołem muzycznym „Effatha”, kręgiem „Domowego Kościoła”, Kościelną Służbą Mężczyzn „Semper Fidelis”, oraz redakcją parafialnego czasopisma „Rodzina Osowska”.
Zaś pod koniec czerwca 2004 r. został ustanowiony wikariuszem w parafii p. w. Chrystusa Odkupiciela w Gdańsku Żabiance. Żabiankowa parafia gratuluje.
– Szczęść Boże ks. Jarosławie – czytamy na jej stronie internetowej. – Cała Żabianka cieszy się! Z wielką radością informujemy, iż ks. Jarosław E. Piotrowski, który przez lat 5 od 2004 do 2009 r. aktywnie uczestniczył w życiu parafialnym „odkupiciela”, został na mocy dekretu ks. arcybiskupa mianowany proboszczem w Gdyni Wielkim Kacku, w parafii p. w. Świętego Wawrzyńca. Ks. Jarosław obejmuje obowiązki, przejmując probostwo od przechodzącego na emeryturę ks. prałata Ryszarda Kwiatka. W parafii posługę wikariusza sprawuje doskonale znany nam z „odkupiciela” ks. Piotr Listewnik. Życzymy błogosławieństwa Bożego, wiele radości i satysfakcji z nowych wyzwań!
Wielkokaccy parafianie już przywitali nowego proboszcza, który na co dzień ma ciekawe hobby. Są to: turystyka górska, sport, historia, geografia i polityka.
(kod)