Piórem naszej Radnej

IMG 9789a

IMG 9789a

MAŁGORZATA CHMIEL

inż. architekt, radna, przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska, członek Stowarzyszenia Architektów Polskich, Izby Architektów, Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Szanowni Państwo, 
Mając na uwadze naszą wieloletnią znajomość, czuję się w obowiązku poinformować Państwa, jako jednych z pierwszych, o tym, że chciałbym kandydować do Sejmu.
Jestem w Radzie Miasta od 20 lat i chciałabym mieć szansę wykorzystać wyksztalcenie i wieloletnie doświadczenie na innym polu. Zająć się planowaniem przestrzennym, inwestycjami, urbanistyką, prawem budowlanym, mieszkaniówką i pomocą w realizacji inwestycji czy zwiększeniem ilości miejsc pracy. Miałabym satysfakcję, gdyby udało mi się coś poprawić, usprawnić. Bo „Żeby pomóc, trzeba umieć pomagać”.
A teraz przechodząc do spraw bieżących:
Po burzliwej sesji Rady Miasta Gdańska:
Na ostatniej sesji RMG podjęliśmy uchwałę o akceptacji następnego kroku ku przyszłościowej realizacji Nowej Spacerowej, jako części Drogi Zielonej, czyli o podjęciu prac nad decyzją środowiskową.
W ostatnich dniach rozgorzała ostra dyskusja na ten temat. Są jej zwolennicy i przeciwnicy…
Gdańsk, wraz z Sopotem, chciałby się ubiegać o dotacje ze środków unijnych na budowę Nowej Spacerowej z tunelem pod Pachołkiem i Drogę Zieloną. Według prognoz inwestycja ma pochłonąć 1, 980 mld zl. Z UE możemy otrzymać dofinansowanie do wysokości nawet 85% wartości. Polska otrzymała ostatnie tak duże rozdanie pieniędzy unijnych, więc jak nie teraz to raczej nigdy.
Na tak duże dofinansowanie może liczyć tylko trasa ponadregionalna. Dlatego zakres całej inwestycji ma obejmować trasę od ul. Hallera wzdłuż Pasa Nadmorskiego do Ergo Areny, a dalej obecnym odcinkiem Drogi Zielonej do ul. Grunwaldzkiej. Następnie lasem, przyszłym tunelem pod Wzgórzem Pachołek do leśniczówki leżącej przy obecnej ul. Spacerowej. Dalej do Obwodnicy, a następnie przez Osowę brzegiem lasu jako Nowa Kielnieńska (równolegle do ul. Kielnieńskiej) do Chwaszczyna i dalej do skrzyżowania z planowaną Obwodnicą Metropolitalną.
Nie muszę przekonywać, jak ważną jest Nowa Spacerowa – nie tylko dla Oliwy czy Osowy, ale też dla Sopotu, który nie ma dojazdu do Obwodnicy. Piękna, klimatyczna stara Oliwa jest obecnie zakorkowana samochodami. Park Oliwski traci na swojej wyjątkowości, a dojazd do Osowej jest prawdziwym koszmarem.
Ja jestem ZA realizacją Nowej Spacerowej z tunelem pod Pachołkiem jako jedyną możliwością poprawienia tego stanu. Przez lata rozważane były inne możliwości, ale z różnych względów zostały odrzucone. Natomiast jestem zdecydowanie PRZECIWKO realizacji szerokiej trasy wzdłuż Pasa Nadmorskiego, gdyż ten teren należy chronić wyjątkowo. To piękne miejsce wypoczynku nie tylko Gdańszczan. Tam droga powinna pozostać tej samej szerokości, jaka jest obecnie. Należy ją oczywiście wyremontować, gdyż na większości jej długości brak kanalizacji deszczowej, więc samochody zatruwają środowisko i ujęcia wody.
Z poważaniem
Małgorzata Chmiel,
www. malgorzatachmiel.pl
malgorzata.chmiel@radny.gdansk.pl