Projekt operatu do publicznego wglądu

nieruchomosci

nieruchomosci
Ta wiadomość zainteresuje właścicieli nieruchomości w dzielnicach: Dąbrowa, Karwiny, Mały Kack, Wielki Kack oraz Chwarzno i Wiczlino.
Tylko do 5 listopada 2015 zostanie wyłożony do wglądu dla osób zainteresowanych i uprawnionych (właścicieli nieruchomości) projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków w najdynamiczniej rozwijających się dziś dzielnicach Gdyni.
Gdynia jako pierwsze miasto w Polsce realizuje w tak dużej skali, w oparciu o najnowocześniejsze metody pomiarów geodezyjnych, modernizację danych zawartych w rejestrach ewidencji gruntów i budynków. Praktycznym efektem modernizacji jest uporządkowanie danych i ułatwienie korzystania z informacji geodezyjnej.
Wyłożenie do wglądu wspomnianego projektu pozwala właścicielom nieruchomości sprawdzić aktualne granice działek, a także zawarte w nim zapisy sposobu użytkowania gruntów, budynków i lokali. Warto skorzystać z tej możliwości, by na tym etapie postępowania zweryfikować poprawność danych.
Projekt operatu będzie wyłożony od poniedziałku do piątku w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, w budynku przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 pokój 438, IV piętro w godz. 8.00 – 15.00 oraz dodatkowo w sobotę 24 października w godz. 8.00 – 14.00 w Sali Obsługi Mieszkańców.
(kod)