STRZAŁ W 10-TKĘ !

zdjecie moje glowne na ulotke

zdjecie moje glowne  na ulotke
Małgorzata Chmiel

inż. architekt
Od 20 lat nieprzerwanie radna miasta Gdańska.
członek Stowarzyszenia Architektów Polskich,
Izby Architektów, Towarzystwa Urbanistów Polskich, przewodnicząca komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska.

Kandyduję z 10-tej pozycji na liście
Platformy Obywatelskiej RP,
Czyli „Strzał w 10-tkę”!
Teraz to ja potrzebuję Państwa poparcia i pomocy… o którą proszę. Dziękuję.

Szanowni Państwo, swoją wiarygodność budowałam przez lata, docenialiście moją pracę. W każdych kolejnych wyborach otrzymywałam od Państwa największą liczbę głosów z wszystkich kandydatów. To satysfakcja, ale też zobowiązanie.
• W Sejmie chciałabym spożytkować lata doświadczeń samorządowych w dziedzinie, którą się teraz zajmuję i zawodowo i w Radzie Miasta: planowaniem przestrzennym, inwestycjami, urbanistyką i mieszkaniówką.
• Chcę też zająć się wdrażaniem nowej ustawy rewitalizacyjnej, która będzie pomocą dla gmin w wykorzystaniu dużych środków UE, zarezerwowanych dla Polski na ten cel.
W tych dziedzinach miałabym satysfakcję wykorzystać wykształcenie i wieloletnie doświadczenie.
Ale nie tylko ustawami chciałabym się zająć. Potrzeba inwestycji w mieście, które mogą powstać tylko przy wsparciu UE i budżetu centralnego.
No i oczywiście, jak do tej pory, chciałabym się zająć mieszkalnictwem. Realizując moje hasło:„mieszkanie – dobro podstawowe” powołałam Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, wprowadzając tym samym nową formę mieszkań „na wynajem”. Ale potrzeba też innych form pozyskiwania mieszkań, bo nie każdego stać na drogi kredyt.
Chciałabym też zająć się w Sejmie systemem pozyskiwania mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych, czy dla dzieci opuszczających piecze zastępczą.

Z poważaniem
Małgorzata Chmiel,
Malgorzata.chmiel@radny.gdansk.pl

Szanowny Panie prezesie
Społdzielni Mieszkaniowej„Chelm”

Odpowiadając na Pana komentarz do mojego poprzedniego tekstu ws. Pasażu Chełmskiego, chciałabym przede wszystkim podkreślić, że nie stawałam po żadnej ze stron konfliktu. Starałam się przedstawić mieszkańcom sytuację, gdyż wielokrotnie mnie o to pytano, jako architekta i jako przewodniczącą komisji Rady Miasta zajmującej się tymi problemami.
Jeśli jakieś fakty pominęłam, to tylko dlatego, że mogłyby one być niezrozumiałe dla czytelnika, który nie jest tak bardzo zaangażowany w sprawę.
Ma Pan rację, że Pasaż Chełmski wnosi opłaty tylko od powierzchni 9.343m kw., czyli bez parkingu—nie dodałam tego, tylko skrótowo napisałam i rzeczywiście mogło być źle zrozumiane. Sprawa jest zbyt zawiła, by móc wyłożyć wszystkie racje w tak krótkim artykule.
Co do drugiego zarzutu o te świetlicę, to potwierdza Pan co na ten temat napisałam, oprócz finansowania budowy tej świetlicy. Tu są rozbieżne zdania obu stron, a ja nie chcę rozstrzygać, kto ma racje, bo od tego są sądy.
Pisze Pan: „z istniejącym stanem prawnym rozmija się stwierdzenie, że „w załączniku rysunkowym ta świetlica jest przynależna Pasażowi Chełmskiemu”. Naszej spółdzielni nie jest znany taki załącznik.-temu się dziwię, bo ja taki załącznik widziałam jako projekt wydzielenia działki..
Zgadzam się z Panem, że uchwala podziałowa sprzed 8 lat zawiera wady prawne- stąd te spory. Ale przecież napisałam to w swoim tekście powyżej. Uchwała jest nieprecyzyjna, ale SM Pasaż Chełmski istnieje, co potwierdził SN i nie ma możliwości jej likwidacji bez zgody jej członków.
Nie mniej wydaje mi się, ze przy dobrej woli obu stron można ten konflikt rozwiązać, w co bardzo wierzę, bo w interesie obu stron jest polubowne rozwiązanie konfliktu.
Z poważaniem
Małgorzata Chmiel, radna
Malgorzata.chmiel@radny.gdansk.pl
www.malgorzatachmiel.pl
www.malgorzatachmiel.pl