„Gdańsk – jeMY zdrowo”!

Rozpoczyna się realizacja programu, który obejmie w ciągu trzech lat wszystkie gdańskie szkoły, w których odbywa się żywienie zbiorowe. Będzie to łącznie 140 przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
W ramach programu „Gdańsk-jeMY zdrowo” przeszkolone zostaną wszystkie gdańskie kucharki, pomoce kuchenne, intendentki – razem 700 osób do 2018! Po co? By jeszcze bardziej poprawić jakość żywienia dzieci i młodzieży, która powinna jeść jeszcze zdrowiej. Częścią informacyjno-edukacyjną programu jest aplikacja skierowana do rodziców i opiekunów.
Realizatorem programu jest Ośrodek Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka w Gdańsku (jedyna tego typu placówka w kraju), a patronatem objął go Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.
W 2015 roku odbędzie się 5 szkoleń w 20 placówkach, które obejmie łącznie 100 kucharek i intendentek. W 2016 roku w 10 szkoleniach w 40 placówkach przeszkolonych zostanie 200 osób. W 2017 roku w trakcie 15 szkoleń w 60 placówkach przeszkolonych zostanie aż 300 osób. W ostatnim roku programu – w 2018 roku – odbędzie się 5 szkoleń w 20 placówkach, w których przeszkolonych zostanie 100 osób. Łącznie, w 35 szkoleniach w 140 gdańskich placówkach oświatowych, zostanie przeszkolonych 700 osób!
Głównym celem programu jest poprawa jakości żywienia dzieci i młodzieży na terenie placówek oświatowych w Gdańsku. „Gdańsk – jeMy zdrowo!” odpowiada na dwie potrzeby: konieczność dostosowania standardów żywieniowych w placówkach oświatowych do wymogów znowelizowanej ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach), które obowiązuje od 1 września 2015 roku, poprawa jakości komunikacji dotyczącej żywienia dzieci w przedszkolach i szkołach pomiędzy placówkami oświatowymi a rodzicami/opiekunami.
Program w części szkoleniowej dotyczy dyrektorów, intendentek, kucharek, pomocy kuchennych przygotowujących posiłki w gdańskich placówkach oświatowych. Część informacyjno-edukacyjna aplikacji skierowana jest do rodziców i opiekunów.
Dla placówek, które włączą się w program i spełnią wyznaczone kryteria w zakresie żywienia uczniów oraz promowania zdrowego żywienia otrzymają certyfikaty.
(t)