Przedszkole jak nowe

przedszkole

przedszkole
Placówka wzbogaciła się o nowe, przestronne sale                                  (fot. Michał Guć)

Uroczyste otwarcie rozbudowanej i wyremontowanej placówki odbyło się w Zespole Wczesnej Edukacji nr 1. To kolejny etap poszerzania gdyńskiej oferty edukacyjnej. W ten sposób aż 225 miejsc zamiast dotychczasowych 175 pojawiło się w Przedszkolu nr 50.
W trakcie prac powstała dobudówka o powierzchni użytkowej 306 m kw. Mieszczą się w niej dwie sale z węzłami sanitarnymi i pomieszczeniami pomocniczymi. Każda z nich przeznaczona jest dla 25 dzieci. Oprócz tego znalazło się miejsce na gabinet terapeutyczny, pokój nauczycielski i gabinet wicedyrektora. Obiekt jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.
Inwestycja obejmowała także przebudowę istniejącego budynku – powiększono istniejącą szatnię oraz zmodyfikowano system bezpieczeństwa pożarowego. Duże zmiany zaszły na terenie wokół przedszkola, gdzie powstały nowe chodniki i trawniki. Na placu zabaw stanęły nowe elementy, a wokół terenu postawiono nowe ogrodzenie. W budżecie inwestycji znalazły się zakupy mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych oraz doposażenie kuchni. Łączny koszt rozbudowy wyniósł 1552000 zł.
– Na rozbudowie Przedszkola nr 50 i Szkoły Podstawowej nr 37, otwartej 1 września nie kończą się inwestycje w gdyńskiej oświacie – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. edukacji i zdrowia. – Jeszcze w tym roku planujemy zakończyć rozbudowę i remont Przedszkola nr 21 na Demptowie, które będzie miało teraz 5 oddziałów dla 125 dzieci. Trwają również intensywne prace w Zespole Szkół nr 10 na Karwinach, gdzie wkrótce zostanie otwarte Przedszkole nr 54 dla 130 dzieci. Na początku 2016 roku powstanie czwarta filia żłobka Niezapominajka.
Przypomnieć należy, że przedszkole w naszej dzielnicy zostało otwarte 1 września 1990 roku jako samodzielna placówka. Natomiast od 1 września 2007 roku weszło w skład Zespołu Wczesnej Edukacji nr 1 w Gdyni, którego częścią jest też Szkoła Podstawowa nr 45. Obie placówki tworzą niewielki kompleks budynków. Mimo połączenia, zachowały one swój dawny charakter. Przedszkole znajduje się w okolicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, w starszej części Dąbrowy. Otacza je zabudowa zarówno jednorodzinna, jak i wielorodzinna. Placówka mieści się w budynku jednokondygnacyjnym, który otoczony jest ogrodzonym terenem zielonym, z placami zabaw, które teraz jeszcze bardziej wypiękniały.
Cecha charakterystyczna placówki jest estetyczne, przestronne i bardzo funkcjonalne wnętrze. Dzieci uczą się i bawią w dużych, jasnych salach, bogato wyposażonych w zabawki i pomoce dydaktyczne. Sale zaopatrzone są w wewnętrzne łazienki, z których cztery są do dyspozycji dwóch grup. Ćwiczenia gimnastyczne, czy zajęcia z rytmiki odbywają się w salach poszczególnych grup. Natomiast spotkania teatralne, wizyty Mikołaja, bale karnawałowe oraz inne większe uroczystości, w których biorą udział wszystkie przedszkolaki, odbywają się w przestronnym holu.
Ostatnia modernizacja nie jest jedyną, która odbywała się w minionych latach w Przedszkolu nr 50. Placówka była poddawana bieżącym remontom tak, aby poszczególne pomieszczenia zawsze wyglądały czysto i kolorowo.
Dodać należy, że w przedszkolu pracuje doświadczona kadra pedagogiczna. Nauczycielki stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Zajęcia prowadzone są na wysokim poziomie, w sposób ciekawy, pozwalający na rozwój twórczego myślenia, w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
– Bardzo ważnym elementem naszej działalności jest współpraca, na różnych płaszczyznach, z rodzicami dzieci – podkreślają panie przedszkolanki. – To przyczynia się do dobrych relacji na drodze dziecko-rodzic-nauczyciel, jak i do sprawnego funkcjonowania placówki.
(kod)