Zmiany na szkolnej mapie

zmiany

zmiany
Nie tylko Zespół Szkół nr 10 czekają zmiany                                                          (fot. kod)

Karwiny wzbogaciły się o nowe przedszkole. Oddziały dla maluchów powstały w Zespole Szkół nr 10. Na tym jednak nie koniec zmian.
Trwają intensywne prace nad nową siecią placówek oświatowych w Gdyni. Mają one na celu lepsze jej dopasowanie do demografii poszczególnych dzielnic oraz poprawę warunków nauki i organizacji szkolnictwa zawodowego. Liczba oddziałów i liczba etatów pozostanie na dotychczasowym poziomie. Dobiegają końca konsultacje z dyrektorami i nauczycielami szkół, a ostateczny kształt gdyńskiej sieci oświatowej zostanie przyjęty uchwałą Rady Miasta Gdyni.
Modernizacja sieci szkół obejmie w sumie 18 placówek spośród 104 funkcjonujących w mieście. Przeważnie są to szkoły ponadgimnazjalne. Głównym powodem zmian są dane demograficzne.
– W roku szkolnym 2005/2006 mieliśmy 12500 uczniów w wieku 16-19 lat, w tym roku liczba ta zmalała o 4000 – tłumaczy Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. edukacji i zdrowia. – Podejmując decyzję o zmianach przyjęliśmy kilka tak zwanych złotych zasad, których będziemy się trzymać. Przede wszystkim zakładamy, że nikt z pracowników obsługi administracji i nauczycieli nie straci pracy. Od lat gdyński samorząd bardzo mocno stawia na oświatę, przy czym oświatę rozumiemy przede wszystkim w kontekście ludzi, którzy ją tworzą a nie budynki.
Zmiany, które są planowane, nie zostaną wprowadzone natychmiastowo. Wiele szkół będzie „wygaszanych”, więc uczniowie, którzy rozpoczęli w nich naukę, ukończą ją w tej samej placówce. Przy projektowaniu nowej sieci gdyńskich szkół wzięto pod uwagę przede wszystkim trzy elementy: zmniejszającą się liczbę dzieci i młodzieży w wieku 12-19 lat, niedopasowanie obecnej sieci szkół do struktury demograficznej poszczególnych dzielnic oraz lepszy dostęp do szkoły komunikacją publiczną. Nie zmieni się liczba klas ani nauczycielskich etatów. Zostanie zachowana zasada, że nauczyciel „idzie” za klasą.
Wśród najważniejszych zmian jest budowa nowego gimnazjum. Zostanie ono otwarte na inaugurację roku szkolnego 2018/2019, w najbardziej rozwijającej się dzielnicy Gdyni: Chwarznie – Wiczlinie. W szkolnictwie zawodowym, już na początku nowego roku szkolnego 2016/2017, dojdzie do zmian, które mają na celu lepszą organizację kształcenia w zawodach, uznawanych za przyszłościowe na rynku pracy. Uczniowie, którzy już zaczęli naukę, będą mogli ją ukończyć w dotychczasowej siedzibie – dotyczy to również uczniów Zespołu Szkół Usługowych.
I tak, powstaną dwa nowe Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Pierwsze z nich zlokalizowane będzie przy ulicy Morskiej, w obecnej siedzibie Zespołu Szkół Mechanicznych, natomiast drugie – w obecnym Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ulicy Płk. Dąbka. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 będą się uczyć zawodu uczniowie, którzy obecnie zdobywają wiedzę w Zespole Szkół Mechanicznych oraz Zespole Szkół Technicznych. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 będzie miejscem nauki zawodów, w których obecnie kształcą się uczniowie Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu oraz Zespołu Szkół Budowlanych. Zmiany czekają też uczniów Technikum Transportowego (przy al. Zwycięstwa w Orłowie) oraz Zespołu Szkół Ekologicznych (ul. Chylońska w Cisowej), którzy w roku szkolnym 2016/2017 zaczną naukę w ramach Zespołu Szkół Ekologiczno-Transportowych, mieszczącym się w obecnej siedzibie IV Liceum Ogólnokształcącego (ul. Morska, Chylonia).
Zespół Szkół Usługowych czeka decentralizacja, a budynek w którym on funkcjonuje, będzie służył Zespołowi Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych – i tak poszczególne klasy kierunkowe Zespołu Szkół Usługowych zostaną przeniesione, ale dopiero począwszy od rocznika, który rozpocznie naukę 1 września 2016 r. Wszystkie etaty z dotychczasowej placówki zostaną utrzymane. Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych (ul. Orłowska, Orłowo) będzie przeniesiony do budynku Technikum Transportowego (al. Zwycięstwa, Orłowo), zaś dotychczasowa siedziba szkoły będzie miejscem nauki dla uczniów IX Liceum Ogólnokształcącego (aktualna lokalizacja – ul. Żeromskiego, Śródmieście). Znalezienie nowej siedziby dla IX Liceum Ogólnokształcącego było konieczne ze względu na fakt, że w budynku brak jest osobnej sali gimnastycznej i uczniowie muszą korzystać z sali YMCA. Z racji swojego wieku budynek wymaga też remontów.
Ważne jest, że liczba wszystkich oddziałów (klas) pozostanie niezmieniona łącznie z zachowaniem ich profili, tzn. jeśli klasa miała profil biologiczno-chemiczny, to taki też profil zostanie zachowany w nowej lokalizacji.
Inne zmiany w szkolnictwie to: Zespół Szkół nr 12 (tworzą go Szkoła Podstawowa nr 44 i Gimnazjum nr 17) przy ulicy Sucharskiego (Obłuże) stanie się gimnazjum rejonowym dla uczniów z dotychczasowego rejonu szkoły, jak i części uczniów rejonu Gimnazjum nr 14 ul. Płk. Dąbka, Obłuże), wchodzącego obecnie w skład Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 (Gimnazjum nr 14 oraz XIII Liceum Ogólnokształcące – obie szkoły wygaszane w tej lokalizacji), uczniowie niepełnosprawni z nowej rekrutacji znajdą miejsca w szkołach dostosowanych do ich potrzeb. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 44 wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 12 skończą naukę w dotychczasowej lokalizacji, zaś nowi z rejonu Szkoły Podstawowej nr 44 będą uczyć się w pobliskiej Szkole Podstawowej nr 39, Szkoły Podstawowej nr 6 lub Szkoły Podstawowej nr 43 (Obłuże, Pogórze). Zmiany te mają na celu wyspecjalizowanie dotychczasowego Zespołu Szkół nr 12 w kierunku szkolnictwa gimnazjalnego. V Liceum Ogólnokształcące przy ulicy Dickmana na Oksywiu zostanie przekształcone w zespół – gimnazjum i liceum i stworzy poszerzoną o szkołę gimnazjalną ofertę dla mieszkańców dzielnicy.
(kod)