Nagroda im. Lecha Bądkowskiego

bądkowski

bądkowski
Nagroda upamiętnia zasługi Lecha Bądkowskiego dla Gdańska… Fot. t

Można już składać wnioski o przyznanie „Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego” dla: Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku, Gdańskiego Darczyńcy Roku i – po raz trzeci – dla Gdańskiego Społecznika Roku. Wnioski można składać do 1 lutego.
Z wnioskiem o przyznanie Nagrody im. Lecha Bądkowskiego w każdej z trzech kategorii, mogą wystąpić instytucje, organizacje pozarządowe lub mieszkańcy Gdańska (minimum 10 osób). Co ważne, Nagrody nie mogą otrzymać organizacje pozarządowe, które w ciągu ostatnich 5 lat były Laureatami Nagrody.
Przyznawanie nagrody dla gdańskich organizacji pozarządowych upamiętnia zasługi Lecha Bądkowskiego dla Gdańska. Nagrody są formą docenienia społecznych działań organizacji pozarządowych w naszym mieście oraz ich promowania. Przypomnijmy, że Lech Bądkowski (zmarły w 1984 r.) – współtwórca „Solidarności”, działacz społeczny i kaszubski, swoją działalnością znacząco wpłynął na kształt gdańskiej kultury i przyczynił się do rozwoju samorządności lokalnej.
Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii „Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku”, przyznawana jest organizacji pozarządowej, która ma siedzibę i działa na terenie Gdańska i w sposób widoczny przyczyniła się do rozwoju sektora organizacji pozarządowych w Gdańsku i jej działalność służy interesom Miasta oraz jego mieszkańców.
Nagroda w kategorii „Gdańskiego Darczyńcy Roku” przyznawana jest osobie fizycznej, która z własnych środków, w tym także z dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej, udziela pomocy i wsparcia finansowo-rzeczowego mieszkańcom Gdańska lub organizacjom pozarządowym działającym na rzecz mieszkańców Gdańska.
Nagroda w kategorii „Gdańskiego Społecznika Roku” przyznawana jest osobie fizycznej, która zaangażowana jest w działalność społeczną na rzecz mieszkańców Miasta Gdańska i przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Wyróżnienie „Młodzieżowy Społecznik Roku” w kategorii Gdańskiego Społecznika Roku, przyznawane jest osobie fizycznej do ukończenia 20 roku życia włącznie, która jest zaangażowana w działalność społeczną na rzecz młodych mieszkańców Miasta Gdańska i przyczynia się do rozwoju obywatelskości wśród młodzieży. Z wnioskiem o przyznanie wyróżnienia dla Młodzieżowego Społecznika Roku może wystąpić minimum 20 osób, mieszkańców Gdańska do ukończenia 20 roku życia włącznie.
Wnioski o przyznanie Nagrody w poszczególnych kategoriach należy składać drogą elektroniczną na adres: katarzyna.lewinska@gdansk.gda.pl Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej pod numerem tel. 58/323-67-47.
(g)