Stary skwer na Chełmie zrewitalizowany

skwer

skwer
Czy uda się jeszcze odtworzyć fontannę? Fot. t

Zaniedbany skwer na starym Chełmie doczekał się odnowy. Inwestycję z własnego budżetu sfinansowała rada dzielnicy przy niewielkim wsparciu Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. Skwer znajduje się w rejonie ulic: Odrzańskiej, Buczka oraz Wronki.
Jeszcze niedawno skwer był częściowo przeznaczony pod zabudowę, ale na wniosek Rady Dzielnicy Chełm miejscy radni zgodzili się zmienić plan zagospodarowania i nadać mu funkcję terenów zieleni urządzonej.
Niegdyś stał tutaj dom kultury. Miasto chciało przeznaczyć ten teren dla ośrodka zdrowia, ale inwestor się wycofał. Dlatego Rada Dzielnicy Chełm zaczęła się starać o zmianę planu zagospodarowania, a następnie przeznaczyła środki finansowe na elementy wyposażenia skweru.
W tym roku za kwotę ok. 144 tys. zł, czyli blisko 75 proc. budżetu rocznego Rady Dzielnicy Chełm, wykonano nowe alejki spacerowe oraz ustawiono ławki. Inwestycję wspomogła Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, która wyłożyła ok. 20 tys. zł na oświetlenie. Zagospodarowanie nie jest jednak kompletne. Niewielki budżet rady dzielnicy nie pozwolił na sfinansowanie przewidzianej w projekcie ozdobnej zieleni (szacunkowy koszt ok. 134 tys. zł) oraz większej liczby latarni.
W poprzednim roku z własnego budżetu rada sfinansowała fragment skweru położony najbliżej ul. Odrzańskiej . Za 50 tys. zł ustawiono elementy placu zabaw, siłowni pod chmurką oraz kilka ławek i stojaki rowerowe. Obszar ten także zyskał oświetlenie.
Brakuje jeszcze chodnika w śladzie wydeptanej ścieżki w poprzek skweru. Inwestycja ta musi poczekać na realizację, a przede wszystkim na znalezienie finansowania. Największym marzeniem Rady Chełmu jest jednak odtworzenie fontanny, której relikty można jeszcze znaleźć na skwerze. Ale ta inwestycja wydaje się być całkowicie nieosiągalna dla budżetu Rady Dzielnicy, ponieważ jej szacunkowy koszt to pół miliona złotych.
(g)