Strażnicy miejscy i ich priorytety

straż

straż
Mieszkańcy cenią pracę strażników miejskich… Fot. t

Prezydent Gdańska spotkał się ze strażą miejską, by omówić realizację zadań i wyznaczyć nowe priorytety. Pracę strażników cenią sobie niektórzy mieszkańcy Żabianki.
13 stycznia 2016 roku odbyła się doroczna odprawa sprawozdawczo-planistyczna Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku Leszka Walczaka z Prezydentem Miasta Gdańska Pawłem Adamowiczem. W odprawie uczestniczyli również wiceprezydenci, komendanci miejski policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych miasta Gdańska.
Podczas spotkania komendant omówił realizację celów założonych w roku 2015 i przedstawił priorytetowe działania Straży Miejskiej w Gdańsku zaplanowane w 2016 roku: podniesienie poziomu przestrzegania ruchu drogowego, wzrost poziomu czystości i porządku publicznego, zacieśnianie współpracy z mieszkańcami, rozwój współpracy z innymi samorządami w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa i usprawnienie organizacyjne straży miejskiej.
W nowym roku strażnicy będą przede wszystkim reagować na niezgodne z przepisami parkowanie. W sezonie letnim szczególnym dozorem obejmiemy rejony przyplażowe – mówił Leszek Walczak Komendant Straży. Nie oznacza to jednak, że odpuszczamy w innych obszarach priorytetowych. Tak jak w latach ubiegłych będziemy dalej walczyć z zaśmiecaniem miejsc publicznych, spożywaniem alkoholu i pozostawianiem nieczystości po psach – zakończył komendant.
Strażnicy zamierzają dalej rozwijać współpracę z mieszkańcami i reagować na ich potrzeby w ramach posiadanych uprawnień. Kontynuowane będą dyżury w radach dzielnic i spotkania w ramach Forum Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Miejskiego. Municypalni będę też licznie zabezpieczać festyny i inicjatywy społeczne wspierające utrzymanie ładu i porządku publicznego w mieście. Wszyscy uczestnicy odprawy brali w niej aktywny udział, referując prezydentowi realizację działań w podległych im obszarach w minionym roku i wnosząc pomysły na usprawnienie zaplanowanej współpracy.
Na koniec Prezydent Paweł Adamowicz podziękował wszystkim strażnikom za ich codzienną pracę i wyraził nadzieję, że w nowym roku straż miejska będzie jeszcze bardziej skuteczna w rozwiązywaniu porządkowych problemów mieszkańców.
– Uważam, że strażnicy spełniają ważną rolę na rzecz naszego bezpieczeństwa i poprawę estetyki i ładu – uważa Ryszard Tokarski z Żabianki. – To taka mrówcza, często niewdzięczna praca.
– Moim zdaniem nakładanie mandantów za złe parkowanie, to mity – dodaje Halina Kownacka. – Widziałam kilka razy, jak straż miejska przeganiała z osiedla żebraków i proponowała schronienie bezdomnym. Ale ci niechętnie z pomocy korzystają. Po prostu nie chcą.
Daniel Wojszwiłło z Żabianki twierdzi, że ostatnio strażnicy miejscy przyłapali wandali, którzy niszczyli ławki i wiatę autobusową.
– To trudna praca, niewdzięczna, ale zawsze dla nas, mieszkańców, cenna – uważa.
(t)