U sąsiadów już jest!

dom

dom
Sąsiedzi już mają dom, na Morenie wciąż trwają prace… Fot. t

Uroczystość otwarcia Domu Sąsiedzkiego „Zakopianka” na Siedlcach przy ul. Zakopiańskiej 40 odbyła się w poniedziałek 11 stycznia. W wydarzeniu udział weźmie prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Na Morenie tymczasem wciąż trwają prace nad utworzeniem Domu Sąsiedzkiego…
Organizatorami otwarcia są organizacje, które będą animowały działalność Domu Sąsiedzkiego „Zakopianka”: Stowarzyszenie „Nasze Siedlce”, Stowarzyszenie „Dla Siedlec”, Towarzystwo Przyjaciół Sportu i Fundacja Wsparcia i Inicjatyw Społecznych.
W uroczystości otwarcia udział wezmą także przedstawiciele sponsorów i tych, którzy pomogli w powstaniu Domu Sąsiedzkiego, czyli m.in. Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej, firmy LPP, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku, banku WBK I Oddział w Gdańsku, Leroy Merlin oraz radni – Piotr Dzik, Piotr Gierszewski i Piotr Borawski.
Po wystąpieniach gości przewidziano poczęstunek i koncert młodzieżowego zespołu rockowego.
Przypomnijmy, że główna sala Domu Sąsiedzkiego ma ponad 200 m kw. i do niedawna znajdowała się w całkowitej ruinie. Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych wykonał tam remont kosztem 120 928 zł. Remont obejmował m.in. wykonanie nowych tynków, wymianę stolarki drzwiowej, wykonanie nowych posadzek, nową instalację elektryczną i remont instalacji sanitarnej.
Stowarzyszenie „Nasze Siedlce” wystąpiło do miasta o grant w wysokości 60 tys. zł na tegoroczną działalność. Wyniki konkursu grantowego poznamy w lutym.
(tg)