Młodzi radni działają!

mlodziez1

mlodziez1
Nasi reprezentanci z wizytą w magistracie                                     (fot. arch. L. Dzierżaka)

Reprezentacja Młodzieżowej Rady Dąbrowy pojawiła się na sesji Rady Miasta Gdyni.
W obradach sesji Rady Miasta Gdynia brały udział Weronika Kroczka, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa oraz jej zastępczyni Kamila Drygała. Towarzyszył im Lechosław Dzierżak, przewodniczący Rady Dzielnicy Dąbrowa. Przed sesją radne odwiedziły Wojciecha Szczurka, prezydenta Gdyni oraz Zygmunta Zmudę-Trzebiatowskiego, przewodniczącego Rady Miasta. Z wszystkimi chętnie dzieliły się swoimi pomysłami na dalszy rozwój miasta.
Przypomnijmy, że Młodzieżowa Rada Dzielnicy Dąbrowa jest jednostką ściśle współpracującą z Radą Dzielnicy Dąbrowa. Jednak nie jest podmiotem prawnym – pełni funkcję opiniotwórczą i jest działalnością społeczną. Głównym celem istnienia MRDD jest inicjowanie przedsięwzięć na rzecz młodych mieszkańców dzielnicy oraz opiniowanie na rzecz Rady Dzielnicy Dąbrowa działań w zakresie poprawy warunków życia, bezpieczeństwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz inwestycji. Obszar działalności oraz sposób funkcjonowania wyznaczają członkowie Młodzieżowej Rady w konsultacji z Radnymi Dzielnicy Gdyni Dąbrowy. Miejscem siedziby MRRD jest Zespół Szkół nr 14.
Pod koniec ubiegłego roku na kolejną kadencję została powołana Młodzieżowa Rada Dzielnicy Dąbrowa. Wybory, podczas których wyłoniono 10 radnych, odbyły się w Zespole Szkół nr 14. To już czwarta kadencja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa. Tym razem w jej skład wchodzą: Buss Maciej, Bielawa Ewelina, Drygała Kamila, Dziamski Marek, Gliszczyński Szymon, Jasińska Małgorzata, Kozłowska Zuzanna, Kroczka Weronika, Sadowska Katarzyna, Saganowska Maja.
Mandat radnego Młodzieżowej Rady uzyskuje zazwyczaj 15 osób, które zdobyły największą ilość głosów. Wygasa on z chwilą zakończenia kadencji Rady Dzielnicy lub w przypadku 5 nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniu Młodzieżowej Rady. Tym razem – na kadencję 2015-2019 – powołano jednak tylko 10 młodych radnych.
(kod)