Sobieskiego przebudowywana

sobieskiego

sobieskiego
Fatalna nawierzchnia i do tego częste awarie wodociągu… Fot. t

Długo oczekiwana przez mieszkańców Gdańska inwestycja czekała na wybór wykonawcy robót. Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. w wyniku ogłoszonego przetargu na przebudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i elementów odwodnienia wraz z przebudową układu drogowego w ulicy Sobieskiego od ul. Traugutta do ul. Smoluchowskiego (Nowej Medyków) w Gdańsku wyłoniła wykonawcę. Najkorzystniejszą ofertę w przetargu złożyła EUROVIA POLSKA SA.
Inwestycja realizowana jest we współpracy Gminy Miasta Gdańsk oraz miejskiej spółki GIWK. – Przedsięwzięcie ma priorytetowy charakter ze względu na stan nawierzchni oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – mówi Andrzej Bojanowski zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej.
11 marca podpisana została umowa na „Przebudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i elementów odwodnienia wraz z przebudową układu drogowego w ulicy Sobieskiego od ul. Traugutta do ul. Smoluchowskiego (Nowej Medyków) w Gdańsku”. Właśnie ruszyły prace.
EUROVIA POLSKA SA, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu ogłoszonym przez inwestora wiodącego – GIWK. Do procedury przetargowej przystąpiło 5 firm. Oferty były oceniane według kryterium ceny – 80% i terminu wykonania – 20%. Koszt najkorzystniejszej oferty to 3.176.297,74 PLN z VAT, deklarowany termin zakończenia prac to 5 miesięcy od momentu podpisania umowy.
Przewidywany termin rozpoczęcia prac to koniec marca, a zakończenia prac – koniec sierpnia 2016 roku. Inwestycja w ulicy Sobieskiego (od ul. Traugutta do ul. Smoluchowskiego) będzie realizowana przez miejską spółkę GIWK, w partnerstwie z Gminą Miasta Gdańsk przy udziale Dyrekcji Rozwoju Miasta Gdańska. Miasto sfinansuje przebudowę elementów odwodnienia i układu drogowego, GIWK przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
W zakresie inwestycji znajdują się: przebudowa sieci wodociągowych, budowa przyłączy wodociągowych, przebudowa (renowacja) kanałów sanitarnych, przebudowa układu drogowego na długości ok. 1 km i przebudowa elementów odwodnienia (wpustów kanalizacji deszczowej i wylotów przykanalików do Potoku Królewskiego) na długości ulicy ok. 1 km.
(t)