Kto finansuje remont Pasażu Chełmskiego?

pasaż

pasaż
Pasaż Chełmski” doczeka się modernizacji…                                    Fot. Materiał prasowy

Koszty przeprowadzanego aktualnie remontu finansuje w całości Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pasaż Chełmski” i jej wszyscy członkowie oraz osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawa do lokali użytkowych w tym obiekcie – tak dementuje krążące po Chełmie wiadomości, jakoby to Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chełm” finansowała aktualnie prowadzony remont „Pasażu Chełmskiego” Wiesława Wiergowska-Dittmer, prezes zarządu SM „Pasaż Chełmski”.
Jak poinformowała nam Wiesława Wiergowska-Dittmer, celem jest przeprowadzenie remontu całego obiektu wraz z najbliższym otoczeniem, zgodnie z przygotowanym wcześniej projektem.
– Jest to bardzo duże i kosztowne przedsięwzięcie, którego nie jesteśmy w stanie sfinansować w całości od razu ze zgromadzonego przez nas funduszu remontowego – wyjaśnia pani prezes „Pasażu Chełmskiego”. – Z tego też względu będziemy go przeprowadzać w kilku etapach. Bardzo zależy nam na tym, aby nasz obiekt był nowoczesny i odpowiadał współczesnym standardom ku zadowoleniu naszych klientów – mieszkańców Osiedla Chełm.
Możliwość szybszej realizacji naszych zamierzeń i planów rozwiązałoby uregulowanie tytułu prawnego do gruntu. Wówczas SM „Pasaż Chełmski” mogłaby sfinansować ten remont z kredytu bankowego. Niestety jest to niemożliwe ze względu na trwający od 18 lat konflikt ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Chełm” polegający na braku ostatecznego uregulowania tytułu prawnego do gruntu, który przypadł „Pasażowi Chełmskiemu” na podstawie uchwały podjętej w 1998 roku przez Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w sprawie jej podziału i wydzielenia z jej zasobów Centrum Handlowego „Pasaż Chełmski”.
Wydzielenie to było możliwe, gdyż budowę wszystkich lokali sfinansowali w całości ze środków własnych członkowie, na rzecz których Zarząd SM „ Chełm” ustanowił przed 1998 roku spółdzielcze własnościowe prawa do lokali użytkowych. Zgodnie z zawartymi z tymi osobami na początku lat 90-tych umowami na budowę lokali użytkowych w Centrum Handlowym były one zobowiązane zapłacić cały koszt budowy lokalu ustalony przy założeniu, że cena umowna metra kwadratowego powierzchni lokalu wynosi 150zł (1.500.000,-zł przed denominacją).
– Ostatecznie każdy z inwestorów wpłacił wkład budowlany w dużo wyższej wysokości, który został ustalony przy założeniu, że ostateczna cena metra kwadratowego powierzchni lokalu wynosi 391 złotych – dodaje Wiesława Wiergowska-Dittmer. – Dodatkowo każdy inwestor wpłacił do spółdzielni 5 procent całego kosztu budowy. Tak znaczne podwyższenie umownej kwoty kosztów nie było uzasadnione – zgodnie z opinią biegłych sądowych – co zostało również potwierdzone wyrokiem sądowym w sprawie jednego z członków spółdzielni.
Uregulowanie stanu prawnego gruntu i budynków Centrum Handlowego „Pasaż Chełmski”, które funkcjonuje od 1998 roku jako Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pasaż Chełmski” (choć nie ma ani jednego mieszkania) jest konieczne i niezbędne do jego funkcjonowania. Również obecne władze Spółdzielni „Pasaż Chełmski’ podjęły się próby negocjacji w celu zawarcia porozumienia, które mogłoby zakończyć ten kilkunastoletni konflikt ze spółdzielnią – matką.
– Z naszej strony złożona Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” propozycja zawarcia ugody była w naszej ocenie bardzo korzystna dla tej spółdzielni , a przede wszystkim dla mieszkańców sąsiadujących z nami budynków mieszkalnych i naszych klientów – zapewnia prezes „Pasażu Chełmskiego”. – W związku z faktem, iż nigdy nie została wydzielona działka pod Pasażem, zgodnie z uchwałą z 1998 roku w celu polubownego uregulowania sytuacji prawnej zadeklarowaliśmy wyremontowanie z naszych środków całego ogólnodostępnego placu postojowego, natomiast granice działki, która miałaby w ramach podziału przypaść Pasażowi zostałyby przesunięte na połowę placu postojowego w zamian za pas, który aktualnie stanowi pas drogi wewnętrznej ul. Kopeckiego (umożliwiający ruch samochodowy od strony ul. Szpora w kierunku ul. Cieszyńskiego), który zgodnie z załącznikiem do uchwały z 1998 roku miał przypaść SM „Pasaż Chełmski”. Niestety nasza propozycja – w naszej ocenie bardzo korzystna dla członków SM „Chełm” (wyremontowanie parkingu i usankcjonowanie udrożnienia ruchu na ul. Kopeckiego) nie uzyskała aprobaty organów Spółdzielni „Chełm” i do ugody w celu polubownego zakończenia trwającej od 18 lat sprawy nie doszło.
W tej sytuacji pozostaje SM „Pasaż Chełmski” cierpliwie czekać na rozstrzygnięcie w aktualnie toczącym się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku procesie, co mają nadzieję, pozwoli im na ostateczne zakończenie realizacji uchwały podziałowej z 1998 roku i uzyskanie prawomocnego wpisu do Księgi Wieczystej ich prawa do gruntu i budynków.
– Pomyślne zakończenie tej sprawy pozwoli nam również na sprawniejsze i szybsze przeprowadzenie przedsięwzięcia związanego z rewitalizacją dwudziestoletniego obiektu ku zadowoleniu naszych klientów i w dużej części mieszkańców osiedla Chełm – kończy Wiesława Wiergowska-Dittmer.
(TG)