Rekordowa dzielnica

budzet kack

budzet kack
Projekty pomogą tworzyć wizerunek nowoczesnej i przyjaznej dzielnicy (fot. kod)

183 – tyle wniosków złożono do północy 30 kwietnia w Gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2016. Najbardziej aktywni byli mieszkańcy Wielkiego Kacka, którzy złożyli 16 wniosków.
Te liczby mogą się jednak jeszcze zmienić. Niewykluczone bowiem, że wnioskodawcy skorzystali z możliwości przesłania projektów pocztą tradycyjną. Każdy wniosek, który w ten sposób dotrze do koordynującego Budżet Obywatelski Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni zostanie dodany do systemu elektronicznego, powiększając tym samym ostateczną pulę. Póki co jednak, 183 wnioski to o 39 mniej niż w roku 2015.
– W moim przekonaniu taka liczba świadczy o tym, że w poprzednich edycjach Budżetu Obywatelskiego zaspokojono najważniejsze potrzeby gdynian – podkreśla Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – W dzielnicach powstają boiska, których wcześniej tam brakowało, utwardzane są ulice, których stan do tej pory pozostawiał wiele do życzenia, instalowane jest oświetlenie, urządzane są tereny rekreacyjne. Teraz przychodzi czas na realizowanie projektów, które te wcześniejsze inwestycje uzupełniają.
Michał Guć zwraca również uwagę na jedną ważną rzecz. Wiele ze złożonych w tym roku wniosków łączy kilka projektów: obejmują różne lokalizacje i tematy do zrealizowania w tej samej dzielnicy. Wnioskodawcy decydowali się na wspólne działanie, by w ten sposób dać swoim pomysłom większą szansę na realizację. Potencjalne głosy nie będą się rozkładały między kilka projektów – wybierając we wrześniowym głosowaniu jeden wniosek, będziemy opowiadali się za realizacją kilku inwestycji jednocześnie.
Taką możliwość będą mieć m.in. mieszkańcy Leszczynek, gdzie wspólny wniosek przygotowali: Szkoła Podstawowa nr 29, Fundacja „Smyk” i Łukasz Strzałkowski z Rady Dzielnicy.
– Chciałem złożyć projekt budowy siłowni zewnętrznej, a szkoła – utworzenia placu zabaw – mówi Łukasz Strzałkowski. – Dyrektor szkoły zaprosiła mnie na rozmowę i doszliśmy do wniosku, że złożymy wspólny wniosek na rodzinny plac zabaw z siłownią zewnętrzną na terenie SP nr 29. Korzyść z takiego rozwiązania? Większa szansa na wygraną. Nie będziemy z sobą rywalizować, tylko wspólnie przekonywać mieszkańców do głosowania na nasz projekt.
Liczba zgłoszonych wniosków jest znacząca tym bardziej, że w tym roku gdynianie mieli mniej czasu na przygotowanie swoich projektów. Ponieważ Gdynia przyjęła kalendarz Budżetu Obywatelskiego wspólny dla kilku miast Pomorza, składanie wniosków rozpoczęło się już 1 kwietnia. W roku 2015 odbywało się to w czerwcu.
Pula Gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 to ponad 5 mln zł. W tym roku, co ważne, podniesiona została kwota bazowa dla dzielnicy – dla każdej wynosi 45 tys. zł.
– Dla dzielnic małych, takich jakie Babie Doły, każde zwiększenie środków, które mogą być przeznaczone na inwestycje ma bardzo duże znaczenie – przyznaje Sylwester Trzebiński z Rady Dzielnicy Babie Doły. – Część naszej dzielnicy – rejon ulicy Rybaków, to teren niemalże „wiejski”. Nie ma wody, nie ma porządnych dróg, nie ma placów dla dzieci. Każda złotówka więcej to dodatkowa szansa na zmiany, zachęta dla mieszkańców do tego, by angażowali się w życie dzielnicy.
Rekordzistami w liczbie złożonych wniosków są mieszkańcy Wielkiego Kacka, którzy przygotowali 16 projektów. 12 projektów złożono na Karwinach, po 11 – na Wzgórzu św. Maksymiliana, Kamiennej Górze, w Orłowie i Redłowie. Najmniej – trzy projekty, zgłoszono w Cisowej, cztery na Witominie-Radiostacji, po pięć – na Babich Dołach, Działkach Leśnych i Pustkach Cisowskich-Demptowie.
Najwięcej – 78 wniosków (42,6%) dotyczy inwestycji i remontów. Przedmiotem 67 projektów jest rekreacja (36,6%), 27 z nich (14,75%) mieści się w kategorii estetyzacja, a 11 (6%) – bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Przykładowo, mieszkańcy Małego Kacka chcieliby zjazdu linowego przy ul. Racławickiej i ustawienia w dzielnicy mebli miejskich; Śródmieścia – dostępnych dla wszystkich hamaków miejskich, a Wzgórza św. Maksymiliana i Babich Dołów – niekomercyjnych słupów ogłoszeniowych dla mieszkańców. Na Leszczynkach powstać miałaby kolejna w Gdyni Łączka Merdających Ogonków. Na Wzgórzu św. Maksymiliana szansę na rewitalizację ma historyczna górka przy ul. Ejsmonda, a na Oksywiu – plaża.
Pełna lista projektów dostępna jest na stronie www.bo.gdynia.pl
Kampania promocyjna Gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego rozpoczęła się w marcu. Przez cały miesiąc w gdyńskich dzielnicach odbywały się spotkania informacyjne, podczas których pracownicy Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni zaznajamiali mieszkańców i radnych dzielnic z nowościami tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. W kwietniu natomiast odbyło się sześć maratonów pisania wniosków: pięć dzielnicowych i jeden ogólnomiejski. W ich trakcie pracownicy wydziałów Urzędu Miasta Gdyni, jednostek miejskich i Laboratorium Innowacji Społecznych, które koordynuje całość działań związanych z Gdyńskim Budżetem Obywatelskim, pomagali w poprawnym sporządzeniu wniosku. Odpowiadali na pytania, a także rozwiewali wątpliwości dotyczące np. własności gruntu, na którym projekt miałby być realizowany. We wszystkich maratonach udział wzięło ponad 250 osób.
Teraz wszystkie zgłoszone wnioski zostaną poddane weryfikacji formalnej i merytorycznej. O jej przebiegu autorzy będą informowani na bieżąco. W sierpniu dowiemy się, które wnioski zostaną zakwalifikowane do głosowania zaplanowanego na 12-25 września 2016 r.

(kod)