Szansa na bliższe poznanie i zrozumienie?

imigranci

imigranci
„W tej dziedzinie wszyscy mamy poważne braki”… Repr. TG

Pierwsze spotkanie z mieszkańcami Gdańska w sprawie konsultacji Modelu Integracji Imigrantów odbyło się w sobotę w Gdańsku. Liczny udział wzięli w nim mieszkańcy Piecek Migowa. Gdańszczanie mogą lepiej poznać politykę migracyjną miasta, biorąc udział w warsztatach dotyczących najważniejszych zagadnień integracji imigrantów.
Otwarte spotkanie dla mieszkańców Gdańska, podczas, którego zaprezentowany został Model Integracji Imigrantów, trwało kilka godzin. Szansą na bliższe poznanie i zrozumienie zapewnił udział w warsztatach, w których mogli uczestniczyć wszyscy chętni. Warsztaty dotyczyły działań w ośmiu obszarach tematycznych: edukacji, kulturze, mieszkalnictwie, pomocy społecznej, pracy, przemocy/dyskryminacji, społeczności lokalnej i zdrowiu. Na warsztaty obowiązywały zapisy za pośrednictwem strony internetowej.
Gdański Model Integracji Imigrantów to wynik prac międzysektorowego i interdyscyplinarnego zespołu, który Paweł Adamowicz powołał w maju 2015. Jest to pierwszy w Polsce międzysektorowy i interdyscyplinarny zespół ds. modelu integracji imigrantów. W jego skład weszło ponad 140 osób reprezentujących ponad 70 różnorodnych podmiotów. Celem prac zespołu było przygotowanie strategii integracji nowych mieszkańców miasta pochodzących z różnych części świata. Obecnie prace nad gdańskim Modelem Integracji Imigrantów weszły w etap konsultacji i wdrażania.
– Przyjęcie i integracja imigrantów jest ważnym zagadnieniem, z którym mierzy się wiele miast europejskich. W Gdańsku wiemy jak ważne jest, by wykorzystać potencjał wykształconych, aktywnych i przedsiębiorczych imigrantów, tak by mogli być częścią naszej społeczności. Gdański Model Integracji Imigrantów jest pierwszym takim dokumentem w Polsce – mówi Piotr Kowalczuk zastępca prezydenta ds. polityki społecznej.
Kolejne spotkanie odbędzie się 4 czerwca w Sali kinowej Kinoportu w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2 – Centrum Edukacji Artystycznej, ul. Strajku Dokerów 5. Z dokumentem miejskiego Modelu Integracji Imigrantów można zapoznać się na stronie www.gdansk.pl/migracje. Na stronie tej umieszczona jest także ankieta, za pośrednictwem, której można zgłaszać uwagi do prezentowanego modelu.
– To bardzo ważne spotkanie, ponieważ pozawala lepiej zrozumieć problem imigracji i imigrantów – powiedział nam Sebastian Grzegorzewski z Piecek Migowa. – Uważam, że w tej dziedzinie wszyscy mamy poważne braki, z góry za to mamy zarzucane spojrzenia, niekoniecznie prawdziwe.
(g)